WSPÓŁPRACA Z NADLEŚNICTWEM ELBLĄG

 

      Od dnia 6 czerwca 2014 roku Nadleśnictwo Elbląg objęło nasze przedszkole swoim patronatem. Od tego dnia przedszkole nosi nazwę „Bajkowy Las”. Nazwa ta jest pojęciem bardzo szerokim i otwartym a jednocześnie spójnym ze środowiskiem przyrodniczym, w jakim wzrastają wychowankowie naszego przedszkola. Las, tak bliski dzieciom, bardzo szybko przyjął się w nazwie przedszkola i grup (Orzeszki, Muchomorki, Jagódki). Staramy się promować pojęcie „las” w naszych działaniach edukacyjnych i wychowawczych wśród wychowanków i rodziców naszego przedszkola, a także w środowisku lokalnym i ponadlokalnym.

      Działalność naszego patrona jest ściśle związana z lokalizacją naszego przedszkola oraz całej gminy. Znajdujemy się na terenie Parku Krajobrazowego Wysoczyzny Elbląskiej, w otoczeniu pięknych lasów i rezerwatów przyrody.

      Za propozycją objęcia przez Nadleśnictwo patronatem przedszkola przemówiły nasze dotychczasowe działania na rzecz edukacji przyrodniczej, udział w wielu akcjach, projektach przyrodniczych, zwiedzanie ciekawych miejsc, gromadzenie wiedzy i środków dydaktycznych na temat zasobów i ochrony lasów. Ponadto misja naszego patrona, tj. promocja trwałej i zrównoważonej gospodarki leśnej oraz ochrona lasu, jest nam bardzo bliska i chętnie się z nią utożsamiamy.

       Nadleśnictwo Elbląg prowadzi też szeroko rozumianą edukację leśną. Cieszymy się, że w ramach naszej współpracy, możemy uczestniczyć w działaniach edukacyjnych naszego patrona. Dzieci z naszego przedszkola przejawiają ogromną ciekawość otaczającej przyrody i ciągle jeszcze nieodkrytych zjawisk przyrodniczych, dlatego chętnie uczestniczymy w wydarzeniach podejmowanych wspólnie z Nadleśnictwem (konkursy recytatorskie i plastyczne o tematyce leśnej, Powiatowy Festiwal Sztuki Przyrodniczej, sadzenie lasu, wycieczki edukacyjne po Wysoczyźnie Elbląskiej itd.).


Plan Współpracy Partnerskiej 2016


GALERIA

Powiatowy Festiwal Sztuki Przyrodniczej 22.04.2016 r.


Konkurs recytatorski „Łapki, ciapki, piórka i leśnych rymów cała furka” 2016


I Rocznica nadania imienia


Leśna edukacja


70-lecie Nadleśnictwa Elbląg


Festiwal Sztuki Przyrodniczej 2015


Konkursy 2015


Nadanie przedszkolu imienia „Bajkowy Las”