Rada Rodziców

Przewodnicząca: Pacek-Majkowska Karolina

Wiceprzewodnicząca: Kurszewska Joanna

Sekretarz: Ulidowska Klaudia

Skarbnik: Fiedorowicz Paulina

    Trójki grupowe

  Grupa I                                                   

1. Kamińska Natalia

2. Ulidowska Klaudia

3. Wronkowska Anna

Grupa II    

1. Nienierza Natalia

2. Kurszewska Joanna

3.  Panasko Aleksandra

Grupa III   

1. Gabiec Paweł

2. Fiedorowicz Paulina

3. Kierznikiewicz Marlena

Grupa IV

1. Pacek- Majkowska Karolina

2. Charyton Kinga

3. Czenkusz Justyna

konto bankowe Rady Rodziców:

NRB: 28 83030006 0050 0500 22930001