Drodzy Rodzice

To był wyjątkowy czas dla nas wszystkich: pracowników przedszkola, dzieci i rodziców.

Serdecznie dziękujemy za współpracę i prace na rzecz przedszkola, a w szczególności za wyrozumiałość, wsparcie, pomoc w realizacji podstawy programowej wychowania przedszkolnego.

Życzymy Państwu i Dzieciom bezpiecznego letniego wypoczynku.

Dyrekcja, Grono Pedagogiczne oraz Pracownicy
Zespołu Szkolno – Przedszkolnego w Tolkmicku 


KONIEC ROKU PRZEDSZKOLNEGO

Drodzy Rodzice

Mając na uwadze obecną sytuację związaną z pandemią koronawirusa informujemy, iż uroczyste zakończenie roku przedszkolnego odbędzie się tylko dla dzieci kończących edukację przedszkolną.

Dla wszystkich dzieci Rada Rodziców i Nauczyciele zakupili upominki.

Upominki dla dzieci 3- 5-cio letnich prosimy odebrać do dnia 30.06.2020 r. w godzinach 8:00- 15:30.

Prosimy o przestrzeganie obowiązujących zasad bezpieczeństwa /maseczka, rękawiczki, dystans społeczny/.


DYŻUR WAKACYJNY

OD 01.08 DO 28.08.2020Rodziców dzieci, które w przyszłym roku szkolnym idą do klasy I prosimy o wypełnienie oświadczenia woli zapisu dziecka do szkoły podstawowej oraz jego zwrot do przedszkola do dnia 18.05.2020 r.

Prosimy o zapoznanie się z procedurami dotyczącymi pobytu dziecka w przedszkolu

Rodziców dzieci, które mają alergię i typowe jej objawy (katar, kaszel, łzawienie oczu) prosimy o dostarczenie stosownego zaświadczenia lekarskiego.Zachęcamy do udziału w konkursie plastycznym i fotograficznym „Piękno naszej gminy oczami dzieci i młodzieży”

Kształcenie na odległość w szkołach i placówkach przedłużone do 26 kwietnia 2020 r.

Do 26 kwietnia br. przedłużona została przerwa w nauczaniu stacjonarnym w jednostkach systemu oświaty – to zapis ujęty w podpisanym 9 kwietnia br. rozporządzeniu Ministra Edukacji Narodowej.

Przypomnijmy, że w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID- 19, 20 marca br.  zostały zmienione przepisy, dzięki którym możliwe jest prowadzenie kształcenia na odległość
w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania szkół i placówek oświatowych.

Sposoby realizowania kształcenia na odległość

Nauka prowadzona na odległość może być realizowana z wykorzystaniem materiałów udostępnionych przez nauczyciela, w szczególności tych rekomendowanych przez Ministerstwo Edukacji Narodowej (w szczególności platforma edukacyjna www.epodreczniki.pl), Centralnej
i Okręgowych Komisji Egzaminacyjnej, a także emitowanych w pasmach edukacyjnych programów Telewizji Publicznej i Polskiego Radia.

W przypadku przedszkoli i uczniów klas I-III szkoły podstawowej nauczyciel ma obowiązek poinformowania rodziców o dostępnych materiałach, a także możliwych sposobach i formach ich realizacji przez dziecko w domu.

Harmonogram egzaminów

W roku szkolnym 2019/2020 Dyrektor Centralnej Komisji Egzaminacyjnej otrzymał upoważnienie do zmiany  harmonogramu przeprowadzania egzaminów zewnętrznych.

W związku z przedłużeniem kształcenia na odległość w szkołach i placówkach oświatowych uległ przesunięciu termin egzaminów ósmoklasisty.

Komunikat w tej sprawie zostanie ogłoszony nie później niż na 21 dni przed pierwszym dniem przeprowadzania danego egzaminu.


Wielkanoc to czas otuchy i nadziei.
Czas odradzania się wiary w drugiego Człowieka.
Życzymy, aby Święta Wielkanocne
przyniosły radość oraz wzajemną życzliwość.
Niech to wyjątkowe Święto  napełni wszystkie serca
zrozumieniem oraz siłą w pokonywaniu trudności
 i pozwoli z ufnością patrzeć w przyszłość…

Dyrekcja, Grono Pedagogiczne oraz Pracownicy
Zespołu Szkolno – Przedszkolnego w Tolkmicku INFORMACJA O SPOSOBIE I TRYBIE REALIZACJI ZADAŃ Z WYKORZYSTANIEM METOD I TECHNIK KSZTAŁCENI NA ODLEGŁOŚĆ W OKRESIE CZASOWEGO OGRANICZENIA FUNKCJONOWANIA

Przedszkola Miejskiego „Bajkowy Las” w Tolkmicku

W  Przedszkolu Miejskim „Bajkowy Las”  w Tolkmicku  nauczyciele  realizują zadania wychowania przedszkolnego z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość według własnego harmonogramu po wcześniejszym omówieniu i uzgodnieniu z rodzicami.

Nauczyciele Przedszkola Miejskiego „Bajkowy Las” w Tolkmicku  przesłali dyrektorowi Zespołu Szkolno – Przedszkolnego w Tolkmicku tygodniowy zakres treści realizacji podstawy programowej 
w poszczególnych oddziałach w czasie ograniczonego funkcjonowania  przedszkola terminie 25.03. – 10.04.2020.
Dzieci dobrowolnie  rozwiązują zadania o porze dla nich dogodnej, a następnie rodzice przesyłają nauczycielom, zgodnie z wcześniejszymi ustaleniami, wyniki odrobionych prac.

SPOSOBY DOKUMENTOWANIA PRZEPROWADZONYCH ZAJĘĆ
W PRZEDSZKOLU MIEJSKI „BAJKOWY LAS” W TOLKMICKU

 Nauczyciele dokumentują prowadzone zajęcia w wybranych przez siebie formach, a są nimi m.in.:

· informacje zwrotne od rodziców,

 · karty pracy,

 · zdjęcia wykonanych zadań,

· wysłane wiadomości do rodziców,

· linki do umieszczonych materiałów w sieci: przedszkolna strona internetowa,

· zeszyty ćwiczeń z wykonanymi przez dzieci zadaniami,

· teczki dzieci ze zgromadzonymi pracami,

 · foldery do przechowywania prac nadsyłanych przez rodziców (dokumenty, zdjęcia prac),
 · wirtualne grupy utworzone na komunikatorach społecznościowych,

· pliki z pracami dzieci gromadzone przez nauczycieli,

· nagrania (materiały wideo),

· inne materiały edukacyjne.

INFORMACJA O SPOSOBIE MONITOROWANIA POSTĘPÓW DZIECI ORAZ O SPOSOBIE INFORMOWANIA RODZICÓW O POSTĘPACH DZIECI

Nauczyciele monitorują  postępy dzieci i informują rodziców o postępach m.in. poprzez:

· wykorzystanie platform edukacyjnych (testy, quizy itp…),

· sprawdzanie i ocenianie wytworów dzieci  przesyłanych poprzez komunikatory i pocztę elektroniczną (zdjęcia wykonanych zadań, karty pracy),

· bezpośrednią rozmowę na video czatach i za pomocą komunikatorów tekstowych.


Działania Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej nr 2 w Elblągu


ZDALNE NAUCZANIE LOGOPEDIA

SERDECZNIE ZAPRASZAMY DO WYKONYWANIA ĆWICZEŃ LOGOPEDYCZNYCH W DOMU


Szanowni Państwo,

w związku z obecną sytuacją Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna nr 2 w Elblągu przygotowała dla Państwa materiały, które mogą okazać się pomocne podczas organizowania opieki nad dziećmi w domu.


TERMINARZ KONSULTACJI Z WYCHOWAWCAMI

PRZEDSZKOLE MIEJSKIE „BAJKOWY LAS” W TOLKMICKU

TERMIN: 25.03.2020 r. – 10.04.2020 r.

Szanowni  Rodzice,

W związku z zaistniałą sytuacją wychowawcy poszczególnych grup będą Państwu przekazywać tygodniowe propozycje zabaw z dziećmi drogą e – mail.

Poniżej przedstawiamy adresy e – mail wychowawców i harmonogram konsultacji
z rodzicami.

Grupa Orzeszki

wych. Magdalena Chmielewska

piątek w godz. 15:00 – 17:00

e – mail: oorzeszki@wp.pl

Grupa Jagódki

wych. Irena Olszewska

wtorek w godz. 12:00 – 13:00

czwartek w godz. 12:00 – 13:00

e – mail: jagodki20@wp.pl

Grupa Muchomorki

wych. Karolina Zagaja, wych. Kamila Charytoniuk

poniedziałek w godz. 12:00 – 13:00

czwartek w godz. 16:00 – 17:00

e – mail: mmuchomorki@wp.pl 

Grupa Poziomki

wych. Irena Popowicz

codziennie w godz. 10:00 – 11:00 i 16:00 – 17:00

e – mail: poziomkitolkmicko@onet.pl


Zawieszenie zajęć dydaktyczno-wychowawczych w Zespole Szkolno – Przedszkolnym w Tolkmicku

W okresie od 25 marca do 10 kwietnia br. na obszarze kraju ogranicza się funkcjonowanie jednostek systemu oświaty. Oznacza to, że w tym okresie przedszkola, szkoły i placówki oświatowe zarówno publiczne, jak i niepubliczne nie będą prowadziły zajęć dydaktyczno-wychowawczych. To decyzja wynikająca z rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej.

Podstawa prawna

Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 20 marca 2020 r. w sprawie szczególnych rozwiązań w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19.

Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 20 marca 2020 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19.

– Czas, w którym jesteśmy, wymaga od nas wszystkich pełnej mobilizacji i współpracy. Rodziców proszę o wyrozumiałość i cierpliwość. Zdaję sobie sprawę z tego, ile trudu wkładają Państwo w wychowywanie i edukację swoich dzieci, szczególnie teraz, kiedy wielu z Państwa łączy swoją pracę zawodową ze wsparciem dzieci w zdalnej nauce – podkreślił Minister Edukacji Narodowej.

Nauka prowadzona na odległość może być realizowana z wykorzystaniem materiałów udostępnionych przez nauczyciela, w szczególności tych rekomendowanych przez Ministerstwo Edukacji Narodowej (zwłaszcza platforma edukacyjna www.epodreczniki.pl), Centralnej i Okręgowych Komisji Egzaminacyjnej, a także emitowanych w pasmach edukacyjnych programów Telewizji Publicznej i Polskiego Radia.

Platforma www.epodreczniki.pl to narzędzie informatyczne, na którym są umieszczone bezpłatne materiały edukacyjne. Zachęcamy Uczniów, Rodziców do odkrywania znajdujących się tam zasobów i ich szerokiego wykorzystywania.

Wszystkie treści dostępne są przez przeglądarkę internetową i nie wymagają instalacji ani dodatkowego oprogramowania.


Propozycje zabaw do przeprowadzenia z dzieckiem w domu.

http://www.matzoo.pl/

http://www.pisupisu.pl/

https://www.gov.pl/web/zdalnelekcje

https://www.anglomaniacy.pl/


Zapraszamy do wzięcia udziału w „Dniu kolorowej skarpetki” /akcja dotyczy Światowego Dnia Osób z Zespołem Downa/.

Proponujemy wykonanie wspólnie z dzieckiem kolorowych skarpetek /technika dowolna: kolorowanka, rysunek, wycinanka, itp./ oraz przyniesienie ich do przedszkola w pierwszym tygodniu po otwarciu placówki.

Liczymy na Państwa pomysłowość; przyniesione prace zostaną nagrodzone.


Propozycje zabaw do przeprowadzenia z dzieckiem w domu.

Wierszyki i rymowanki dla dzieci

Wspólna nauka wierszyka to doskonały pomysł na zabawę, która buduje więzi między rodzicem a dzieckiem. Dodatkowo wsłuchanie się w czytaną rymowankę, a potem recytowanie wierszyka pobudza dziecięcą wyobraźnię. Czasem może być to wierszyk na pocieszenie, zachęcający do wykonania jakiejś czynności lub po prostu wypowiadany dla zabawy. Na początek najlepsze będą krótkie, łatwo wpadające w ucho wierszyki, które zachęcą malucha do nauki. Oto kilka wierszyków, jeszcze z mojego dzieciństwa, które z łatwością nauczy się już 2-3 latek.

Idzie wąż

 Idzie wąż wąską dróżką,

nie porusza żadną nóżką.

Poruszałby gdyby mógł,

 ale wąż przecież nie ma nóg.

Łyżka nożyk i śliniaczek

Łyżka nożyk i śliniaczek,

je śniadanie niemowlaczek.

Na śliniaczku misie siedzą,

 pewnie też śniadanie jedzą.

W pokoiku na stoliku

W pokoiku na stoliku,

stało mleczko i jajeczko.

Przyszedł kotek wypił mleczko,

 a ogonkiem stłukł jajeczko.

Przyszła mama kotka zbiła,

 a skorupki wyrzuciła.

Ola

Poszła Ola do przedszkola,

 zapomniała parasola.

 A parasol był zepsuty

i zostały same druty

Ślimak

 Ślimak, ślimak wystaw rogi,

dam ci sera na pierogi,

jak nie sera to kapusty

od kapusty będziesz tłusty.

Lata osa

Lata osa koło nosa.

Lata mucha koło ucha.

 Lata bąk koło rąk.

 Lecą ważki koło paszki.

 Lata pszczoła koło czoła.

Lata mucha koło brzucha.

 Lecą muszki koło nóżki.

Biegną mrówki koło główki.

Idzie stonoga

Idzie idzie stonoga , a tu -noga

Idzie, idzie malec , a tu – palec

Idzie, idzie koń, a tu – dłoń

 Idzie, idzie krowa a tu – głowa

A na końcu leci kos a tu – nos

https://www.facebook.com/KidsArtnCrafts/videos/536362247019717/


https://mojedziecikreatywnie.pl/tematyka/eksperymenty-dla-dzieci/ h


INFORMACJA DLA RODZICÓW W SPRAWIE REKRUTACJI!!!

Szanowni Rodzice,

Informujemy, że rekrutacja w Przedszkolu Miejskim „Bajkowy Las” w Tolkmicku odbywa się zgodnie
z harmonogramem zamieszczonym na stronie Przedszkola w terminie od 16.03. do 27.03.2020 r.

Przypominamy, że dokumenty można pobrać na stronie Przedszkola i złożyć w sekretariacie Zespołu Szkolno – Przedszkolnego w Tolkmicku przy ul. Szpitalnej 6 w godz. 8.00. – 12.00. (w dniach 18.03. – 25.03.2020 r.)

Dokumenty można również  przesłać elektronicznie na adres: sptol@poczta.onet.pl


Zawieszenie zajęć dydaktyczno-wychowawczych w Zespole Szkolno – Przedszkolnym w Tolkmicku

Od 12 do 25 marca br. funkcjonowanie jednostek systemu oświaty zostaje czasowo ograniczone. Oznacza to, że w tym okresie przedszkola, szkoły i placówki oświatowe zarówno publiczne, jak i niepubliczne nie będą prowadziły zajęć dydaktyczno-wychowawczych. To decyzja Ministra Edukacji Narodowej wynikająca z konieczności zapobiegania rozprzestrzenianiu się koronawirusa.

Lekarze, specjaliści, eksperci WHO wskazują, że wprowadzenie odpowiednich i odpowiedzialnych działań może ograniczyć rozprzestrzenianie się wirusa. Obecna sytuacja epidemiologiczna w Polsce może zagrozić zdrowiu obywateli. Dlatego na podstawie tzw. specustawy Minister Edukacji Narodowej przygotował rozporządzenie, które czasowo ogranicza funkcjonowanie jednostek systemu oświaty na obszarze całej Polski.

Drodzy Rodzice,

-zajęcia w Zespole Szkolno – Przedszkolnym w Tolkmicku  będą zawieszone na 2 tygodnie;  

-12 i 13 marca br. to dni, w których w Przedszkolu i Szkole Podstawowej nie będą odbywały się zajęcia dydaktyczno-wychowawcze, a jedynie działania opiekuńcze w godz. 7.00. – 15.00. w Szkole Podstawowej, zaś w Przedszkolu Miejskim „Bajkowy Las” od godz.6.30. – 16.30 ;

-od poniedziałku, 16 marca br. wychowankowie i uczniowie nie przychodzą do Przedszkola i Szkoły.

prosimy o śledzenie na bieżąco komunikatów Głównego Inspektora Sanitarnego, Ministerstwa Zdrowia
i MEN o sytuacji epidemiologicznej w kraju.

Rodzicu,

-zachęcaj dziecko do samodzielnej nauki w czasie, gdy nie będzie lekcji w szkole. Ministerstwo Edukacji Narodowej na platformie epodręczniki.pl. udostępnia szereg materiałów edukacyjnych, które pozwalają uzupełnić, ugruntować i poszerzyć wiedzę. Dostęp do tych zasobów jest bezpłatny;

-jeśli masz dziecko w wieku do 8 lat, przysługuje Ci zasiłek opiekuńczy do 14 dni. Szczegółowe informacje znajdziesz na stronie internetowej ZUS;

-przekaż osobom, które będą opiekować się Twoim dzieckiem, podstawowe informacje dotyczące bezpieczeństwa i higieny;

-rygorystycznie przestrzegaj w domu zasad higieny i czystości pomieszczeń, w których przebywasz;

-śledź na bieżąco komunikaty GIS, MZ i MEN o sytuacji epidemiologicznej w kraju oraz informacje przesyłane przez dyrektora.

Uczniu,

-pamiętaj o swoim bezpieczeństwie w domu. Unikaj miejsc, gdzie są duże skupiska ludzi (np. komunikacja publiczna, kino, teatr, centra handlowe);

-przerwa w funkcjonowaniu Twojej szkoły nie powinna oznaczać dni wolnych od nauki;

-odpowiedzialnie wykorzystaj czas zawieszenia zajęć w Twojej szkole. Przeczytaj ulubioną książkę, spróbuj uzupełnić swoje wiadomości lub rozwijaj kompetencje. Skorzystaj przy tym z darmowej platformy epodreczniki.pl i materiałów rekomendowanych przez Twojego nauczyciela;

-przestrzegaj w domu zasad higieny i czystości pomieszczeń, w których przebywasz.

Platforma epodreczniki.pl i materiały do samodzielnej nauki

Zachęcamy nauczycieli, aby w najbliższym czasie wspierali uczniów w nauce i przekazywali materiały do samodzielnej pracy w domu. Szczególnie prosimy o objęcie opieką uczniów, którzy przygotowują się do tegorocznego egzaminu ósmoklasisty, maturalnego oraz zawodowego i udostępnienie im niezbędnych materiałów.   

Rekomendujemy wykorzystanie w tym celu następujących rozwiązań:

-dziennik elektroniczny;

-strona internetowa szkoły, przedszkola;

-mailing do rodziców, a w przypadku uczniów starszych wysyłanie materiałów bezpośrednio do młodzieży.

Na platformie Ministerstwa Edukacji Narodowej epodreczniki.pl są udostępnione e-materiały do wykorzystania przez nauczycieli lub do samodzielnej nauki przez uczniów. Epodręczniki.pl to biblioteka bezpłatnych, sprawdzonych, zgodnych z aktualną podstawą programową materiałów edukacyjnych.

Jak się zabezpieczyć przed koronawirusem?

-Często myj ręce przy użyciu mydła i wody.

-Przy kasłaniu i kichaniu zakrywaj usta i nos. Zachowaj co najmniej metr odległości od osób, które kaszlą
i kichają.

Osoby wracające z regionów zarażonych koronawirusem powinny powiadomić o tym telefonicznie stację sanitarno-epidemiologiczną lub zgłosić się do oddziału obserwacyjno-zakaźnego.


Więcej informacji dotyczących koronawirusa na stronie: gov.pl/koronawirus

Podejrzewasz u siebie koronawirusa? Zadzwoń pod numer 800 190 590!

Bezpłatna infolinia NFZ jest czynna całą dobę, przez 7 dni w tygodniu. Wykwalifikowani konsultanci poinformują Cię, co zrobić, by otrzymać pomoc.

Tolkmicko, 11.03.2020 r.

                                                                   Dyrekcja Zespołu Szkolno – Przedszkolnego w Tolkmicku


Zespół Szkolno-Przedszkolny Przedszkole Miejskie „Bajkowy Las” w Tolkmicku   prowadzi zapisy dzieci w wieku od 2,5 do 6 lat na  rok szkolny 2020/2021

Wydawanie i przyjmowanie kart zgłoszeń dziecka codziennie w sekretariacie Zespołu Szkolno-Przedszkolnego, ul. Szpitalna 6, /tel. 055 231-61-46/ w terminie  od 16.03 do 27.03.2020 r. w godzinach: od 7.30 do 15.30.

Karty do pobrania znajdują się w zakładce „rekrutacja”


Drodzy Rodzice!!!

W przypadku gorszego samopoczucia dziecka, zwłaszcza gorączki i innych objawów grypopodobnych, Główny Inspektor Sanitarny zachęca do powstrzymania się od wychodzenia z domu i spotkań
z innymi osobami.

Z tego względu warto zastosować się do poniższych zasad, by zmniejszyć ryzyko zachorowania:

-Dokładne mycie rąk – dzieci często zapominają o tej zasadzie, jednak dorośli powinni im pokazywać, że również chętnie myją ręce. Aby umycie rąk dziecka trwało odpowiednio długo, warto zasugerować, by w trakcie wykonywania czynności śpiewało ulubioną piosenkę;

-Zdrowa dieta i sen – rodzice powinni dopilnować, by ich dzieci odpowiednio odżywiały
się i wysypiały. W ten sposób wzmocnią swój układ immunologiczny;

-Ochrona w miejscach publicznych – dzieci mają tendencję do sięgania po każdą rzecz, która jest w zasięgu ich wzroku. Należy w miarę możliwości oduczyć je tego zachowania.

Jeśli Rodzic zauważy u dziecka symptomy choroby, takie jak: kaszel lub katar, powinien zadzwonić do lekarza rodzinnego. Jeśli nie będzie mógł  przyjąć w danym terminie małoletniego pacjenta lub wskazane objawy nie zaniepokoją go, Rodzice powinni upewnić się, że:

-Dziecko jest odpowiednio nawodnione – regularnie pije wodę lub herbatę;

-Dziecko nie ma gorączki – jeśli dziecko będzie miało podwyższoną temperaturę można mu zrobić zimny okład lub wykorzystać leki obniżające gorączkę;

-Dziecko powinno dużo odpoczywać.


REKRUTACJA NA ROK SZKOLNY 2020/2021

Prosimy o zapoznanie się z materiałami dotyczącymi rekrutacji do przedszkola na rok 2020/2021  Więcej informacji znajdą Państwo w zakładce „rekrutacja”


Drodzy Rodzice

Piątkowy wyjazd do kina jest odwołany.

Ze względu na niską frekwencję dzieci w przedszkolu wyjazd do kina jest przełożony na 27.03.2020r.


ZAPROSZENIE

Zapraszamy Rodziców dzieci z Przedszkola Miejskiego „Bajkowy Las” w Tolkmicku  na spotkanie dotyczące profilaktyki zdrowotnej, które odbędzie się w czwartek 05. marca 2020 r. o godz. 17.00. w sali gimnastycznej w budynku przy ul. Szpitalnej 6.
Przewidujemy, iż spotkanie będzie trwało ok. 30 min.
Liczymy na Państwa obecność!

Dyrekcja Zespołu Szkolno – Przedszkolnego w Tolkmicku
Rekomendacje MEN w zakresie profilaktyki zdrowotnej

W związku z pojawiającymi się w niektórych krajach przypadkami zachorowań na koronawirusa Ministerstwo Edukacji Narodowej wydało poniższe rekomendacje.

1.Rozmowa z uczniami na temat przestrzegania podstawowych zasad higieny, w tym np. częstego mycia rąk z użyciem ciepłej wody i mydła oraz ochrony podczas kaszlu i kichania;

2.Umieszczenie w szkole instrukcji dotyczącej mycia rąk oraz innych zasady dotyczących higieny osobistej;

3.Apel do rodziców, by nie posyłali przeziębionych i chorych dzieci do przedszkola lub szkoły;

4.Poinformowanie nauczycieli i innych pracowników, aby nie przychodzili do szkoły lub przedszkola w przypadku złego samopoczucia/choroby;

5.Poinformowanie uczniów i rodziców, że jeśli nie mieli kontaktu z osobą chorą, nie ma powodu do obaw;

6.Zaprzestanie organizowania wycieczek do krajów, w których wykryto ogniska koronawirusa;

7.Poinformowanie rodziców, których dziecko wróciło z terenów występowania koronawirusa i ma objawy grypopodobne, aby bezzwłocznie powiadomili najbliższą stację sanitarno-epidemiologiczną, zgłosili się do oddziału zakaźnego lub oddziału obserwacyjno-zakaźnego;

8.Powiadomienie rodzica dziecka do 8. roku życia, że w przypadku nieprzewidzianego zamknięcia żłobka, przedszkola lub szkoły należy mu się zasiłek opiekuńczy (art. 32 ust. 1 lit. a Ustawy z dnia 25 czerwca 1999 o świadczeniach pieniężnych z ubezpieczenia społecznego w razie choroby lub macierzyństwa, Dz.U. 2017, poz. 1368);

9.Sprawdzanie na bieżąco komunikatów publikowanych na stronach Głównego Inspektoratu Sanitarnego i Ministerstwa Zdrowia.

10.W przypadku dodatkowych wątpliwości należy zadzwonić na infolinię Ministerstwa Zdrowia lub poinformować o jej działaniu innych – tel. 800 190 590 (czynna całodobowo).


Drodzy Rodzice

Rada Rodziców organizuje wyjazd do kina w Elblągu na film „Naprzód”

Wyjazd – 6 marca 2020r. /piątek/ o godz. 8:30

Koszt: 

-Rodzice dzieci, którzy wpłacili na Radę Rodziców co najmniej 80zł, proszeni są o dopłatę do kosztów wyjazdu w wysokości 10zł. /ubezpieczenie, bilet wstępu/

-Pozostali Rodzice proszeni są o dopłatę do kosztów wyjazdu w wysokości 25zł. /ubezpieczenie, bilet wstępu, koszty przejazdu/.

W dniu wyjazdu /6 marca 2020r./  prosimy o przyprowadzenie dzieci najpóźniej do godziny 7:45

———————————————————————————-

Ponad to Rada Rodziców zorganizowała dla dzieci Warsztaty Świec, na których dzieci zagłębią się w historię świec, zaprojektują i wykonają kolorową i pachnącą świecę w szklanym naczyniu, z piaskową mozaiką, rozmaitymi ozdobami i dodatkami.

Zajęcia odbędą się 17 marca 2020r. /wtorek/ w przedszkolu. Prosimy o dopłatę do warsztatów w wysokości 15zł.


Drodzy Rodzice

12.02.2020r. /środa/ przedszkolaki będą brały udział w warsztatach w „Czekoladowym autobusie”

Prosimy o dopłatę do biletu w wysokości 27 zł do dnia 11.02.2020r.Dzień Babci i Dziadka to jedna z ważniejszych dat.
Damy Wam tyle całusów, ile macie lat.
Złożymy tyle życzeń ile kwiaty płatków mają
By zapewnić ze szczerością, że wnuczęta Was kochają.

Serdecznie zapraszamy Babcie i Dziadków 14 lutego /piątek/ o godzinie 13:00 na uroczystość z okazji Dnia Babci i Dziadka, która odbędzie w M-GOK w Tolkmicku.Drodzy Rodzice

W środę 15.01.2020 w ramach zajęć dydaktyczno-wychowawczych w przedszkolu odbędzie się bal przebierańców. Prosimy o przygotowanie strojów dla dzieci.


Drodzy Rodzice

Rozpoczęliśmy w naszym przedszkolu zapisy dzieci na okres ferii zimowych /20 – 31 stycznia 2020/. Bardzo prosimy o deklarację, czy w tych dniach dziecko będzie uczęszczało do przedszkola.

Lista na zapisy znajduje się w holu przedszkola.
Niech magiczna moc wigilijnego wieczoru przyniesie Państwu spokój i radość.
       Niech każda chwila świąt Bożego Narodzenia żyje własnym pięknem,
a Nowy Rok 2020 obdaruje Państwa pomyślnością i szczęściem.
Najpiękniejszych świąt Bożego Narodzenia!

Dyrekcja, Nauczyciele, Pracownicy, Dzieci oraz Uczniowie  Zespołu Szkolno – Przedszkolnego w Tolkmicku


Informujemy, że dnia 24.12.2019 r.  (WTOREK – WIGILIA)
zajęcia
w Przedszkolu Miejskim „Bajkowy Las” nie odbędą się.

Decyzję uzgodniono z Panią Burmistrz Tolkmicka
dr Magdaleną Dalman.

Bardzo prosimy o zapewnienie w tym dniu
opieki swoim dzieciom w domu.


Dzieci z Przedszkola Miejskiego „Bajkowy Las” w Tolkmicku biorą udział w akcji „Razem na święta”, w ramach której:

–  zebrano słodycze i zabawki dla dzieci z domu dziecka we Fromborku,

– zebrano ponad 300 kg karmy dla zwierząt ze schroniska w Pasłęku,

– uczestniczono w akacji „Szlachetna paczka”,

– przygotowano własnoręcznie wykonane kartki świąteczne z życzeniami bożonarodzeniowymi, które zostały przekazane przyjaciołom Zespołu Szkolno – Przedszkolnego w Tolkmicku,

– nauczyciele, pracownicy, dzieci Zespołu Szkolno – Przedszkolnego byli współorganizatorami  przedświątecznego spotkaniu mieszkańców Tolkmicka „Wigilia pod tolkmickim niebem”,

– zostały zorganizowane bożonarodzeniowe jasełka integrujące lokalną społeczność Tolkmicka – 17.12.2019 r.,

– przygotowano własnoręcznie wykonane bożonarodzeniowe upominki dla przyjaciół przedszkola
oraz mieszkańców Tolkmicka,

– dzieci odwiedzą osoby starsze i samotne w  Domu Pomocy Społecznej w Tolkmicku, gdzie przedstawią bożonarodzeniowe jasełka.

Dziękujemy Dzieciom i Rodzicom za aktywny udział akcji!


Drodzy Rodzice

Zachęcamy do przyłączenia się do akcji zorganizowanej przez Klub Motocyklowy „Kardan” w Tolkmicku: „Kardan dzieciom – plac zabaw”

Więcej informacji znajdą Państwo klikając w poniższy link:

https://pomagam.pl/dqbq6nzw


Ubiór na jasełka:

Chłopcy – ciemne dżinsy

Dziewczynki – białe rajstopki


Serdecznie zapraszamy na Jasełka, które odbędą się dnia

17. 12. 2019 r. /wtorek/ o godzinie 14:30 w M-G OK w Tolkmicku.

Słodki bilet wstępu – 4 zł

W programie:

Licytacja i kiermasz ozdób świątecznych

Występ dzieci

Poczęstunek za symboliczną złotówkę
Serdecznie zapraszamy na zebrania grupowe:

Grupa I – 03.12.2019r. /wtorek/ godz. 15:00 w sali grupy Orzeszków

Grupa II – 04.12.2019r. /środa/ godz. 15:00 w sali grupy Muchomorków.

Grupa III – 04.12.2019r. /środa/ godz. 15:15 w sali grupy Jagódek

Grupa IV – 05.12.2019r. /czwartek/ godz. 14:00 w sali grupy Poziomek


W piątek 29.11.2019 w ramach zajęć dydaktycznych w przedszkolu odbędzie się zabawa andrzejkowa. Prosimy o ubranie dzieci w lekki, przewiewny strój.


Drodzy Rodzice

Zachęcamy do włączenia się do XX edycji „GÓRA GROSZA„.

Potrzebujemy Was by pomagać dzieciom, które są w trudnej sytuacji i nie mieszkają ze swoimi rodzicami.

Bardzo dziękujemy za każdy wrzucony grosik do słoika wystawionego na korytarzu przedszkola.


Drodzy Rodzice

W poniedziałek 25.11.2019r. obchodzimy Dzień Misia. Prosimy, aby każde dziecko miało w ten dzień swojego misia lub inną pluszową zabawkę.


Zespół Szkolno- Przedszkolny w Tolkmicku ogłasza zbiórkę koców, karmy suchej i mokrej dla zwierząt ze schroniska „Psi raj” w Pasłęku.

Zbiórkę prowadzimy do 29.11.2019.ZESPÓŁ SZKOLNO-PRZEDSZKOLNY W TOLKMICKU

OGŁASZA

MIKOŁAJKOWĄ ZBIÓRKĘ SŁODYCZY

dla Dzieci z Domu Dziecka

,,Słoneczne Wzgórze” 

we Fromborku

Liczymy na Was 🙂

Zebrane słodycze należy dostarczyć do dnia 03.12.2019r. / wtorek

Organizatorzy:             

                                                                                                U. Staszewska

                                        M.Maćkiewicz 

J. Wilczyńska

Przedszkole ,,Bajkowy Las”


Zapraszamy chętnych Rodziców do zapisania swoich dzieci na sesję zdjęciową. Lista znajduje się w holu przedszkola.


14.11.2019 r. Przedszkolaki brały udział w uroczystym apelu z okazji Święta Niepodległości


Nasze przedszkolaki zdobyły wyróżnienie w projekcie „Jesień w przyrodzie” zorganizowanym przez WMODN w Elblągu.


8 listopada 2019 r. przedszkolaki oraz nauczyciele przyłączyli się do akcji „Szkoła do hymnu” i odśpiewali 4 zwrotki hymnu narodowego o symbolicznej godz. 11:11. 


Drodzy Rodzice

08.11.2019 /piątek/ w przedszkolu o godzinie 11:11 odbędzie się uroczyste odśpiewanie hymnu. Prosimy o ubranie dzieci na galowo.

13.11.2019 /środa/ w przedszkolu odbędzie się Bal Jesieni. Prosimy o przygotowanie strojów dla dzieci bez naturalnych dodatków.

14.11.2019 /czwartek/ w budynku przy ulicy Szkolnej przedszkolaki będą brały udział w apelu z okazji Święta Niepodległości. Prosimy o ubranie dzieci na galowo.

15.11.2019 /piątek/ przedszkolaki idą do MGOK w Tolkmicku na Teatr Lalek. Prosimy o dopłatę 2 zł do biletu wstępu do środy 13.11.2019

19.11.2019 /wtorek/ dzieci będą brały udział w warsztatach „Jak rozwiązywać konflikty?”Serdecznie zapraszamy na Uroczystość Pasowania na Przedszkolaka, która odbędzie się 05.11.2019r. /wtorek/ o godz. 13:00 w sali gimnastycznej.


Drodzy Rodzice

31.10.2019 /czwartek/ obchodzimy Dzień Dyni. Prosimy o ubranie dzieci w tym dniu w kolorach dyni /na pomarańczowo, czerwono, zielono, żółto/ lub ubranie dziecka w strój dyni jeśli taki posiadacie.


14.10.2019 przedszkolaki wzięły udział w apelu z okazji Dnia Edukacji Narodowej. Przedszkolaki mogły obejrzeć program artystyczny w wykonaniu klas VIIa, VIIb, IIIa i IIIb. Pani Dyrektor złożyła życzenia i podziękowania nauczycielom i pracownikom szkoły oraz wręczyła Nagrody Dyrektora, a uczniowie wręczyli kwiaty i upominki nauczycielom.


30.10.2019 /środa/ dzieci z grupy Poziomek i Muchomorków będą brały udział w seansie objaśniającym zagadnienia życia morskiego. Zajęcia odbędą się w budynku przy ulicy Szkolnej, udział dziecka jest bezpłatny.

W tym dniu będą robione zdjęcia dzieciom – zakup zdjęć jest dobrowolny.

Prosimy o odpowiednie ubranie dziecka

Poniżej zamieszczony jest krótki zwiastun filmu, przybliżający tematykę projekcji oceanicznej.
https://drive.google.com/file/d/1S7Tp0slwmMVAD3DRDDBPnuv60gVURI2Y/view )
Zwiastun jest w języku angielskim, jednak pełnometrażowy film wyświetlany w placówkach posiada polskiego lektora.


Drodzy Rodzice

W poniedziałek 14.10.2019 w ramach zajęć dydaktyczno-wychowawczych dzieci będą brały udział w apelu z okazji Dnia Edukacji Narodowej. W tym dniu prosimy o ubranie dzieci na galowo.


Drodzy Rodzice

Zajęcia taneczne odbywają się w czwartki:

od 12:00 do 12:30 w grupie orzeszków i jagódek

od 12:30 do 13:00 w grupie muchomorków i poziomek

Zajęcia piłkarskie odbywają się w środy od 12:30 do 13:00; prosimy o przygotowanie dzieciom butelek z piciem oraz strojów na przebranie


Harmonogram na listopad

05.11.2019, godz. 13:00 – Pasowanie na Przedszkolaka

13.11.2019, godz. 9:30 – 11:30 – Bal Jesieni


Na zawsze w naszej pamięci

W dniu 24 września 2019 r. pożegnaliśmy naszą kochaną koleżankę, przyjaciółkę, współpracownicę, wychowawczynię, pedagoga – Grażynę Burcewicz. Jej nagła śmierć wstrząsnęła nami i ogromnie nas zasmuciła.

Grażyna Burcewicz całe swoje życie zawodowe spędziła w Tolkmicku organizując opiekę najmłodszym mieszkańcom Tolkmicka najpierw jako wychowawczyni, później jako dyrektor przedszkola. Otwarta na drugiego człowieka, zaangażowana w prace społeczne na rzecz naszej lokalnej społeczności, serdeczna i kochająca ludzi, wspaniała mama.

Już teraz bardzo nam jej brakuje, na zawsze zostanie w naszych sercach i w naszej pamięci.


Drodzy Rodzice

W dniu 26.09.2019 r. (czwartek) na sali gimnastycznej odbędzie się pokaz zajęć tanecznych „Roztańczony Maluch”

i piłkarskich „Piłkarskie Przedszkolaki” :

-godzina 1200 dzieci z grupy I (Orzeszki) i III (Jagódki)

-godzina 1230 dzieci z grupy II (Muchomorki) i IV (Poziomki)

Zgłoszenie i udział dziecka w zajęciach dodatkowych jest dobrowolny.

Koszt miesięczny jednej z sekcji wynosi 24 złote.Zapraszamy na zebranie ogólne i grupowe, które odbędzie się 05.09.2019 /czwartek/ o godzinie 16:30 w przedszkolu

Zebranie ogólne – sala gimnastyczna

Zebranie grupowe – sale przedszkolneKursy autobusów:

Nowinka – 6:55 i 15:00

Kadyny – 7:15 i 14:50


Drodzy Rodzice

W przedszkolu nie ma uroczystego rozpoczęcia roku szkolnego.

Dzieci schodzą się dnia 02.09.2019 r. we wszystkich grupach najpóźniej do godziny 8.05 i rozchodzą o godzinach zadeklarowanych w kartach zgłoszeń. O długości pobytu dziecka w przedszkolu można poinformować nauczyciela grupy.

Na dzień 02.09.2019 wszystkie dzieci przynoszą obuwie zmienne bezpieczne (kryte usztywniane pięty, z jasnymi podeszwami) oraz podpisane ubrania na zmianę .

Nie wyposażamy dzieci w wyprawkę szkolną (książeczki, kredki, mazaki, farbki itp.). Ta kwestia zostanie ustalona z nauczycielami grup na pierwszym spotkaniu.

Jeżeli dziecko tego potrzebuje, przez pierwszy miesiąc może nosić ulubioną rzecz z domu np. maskotkę, która daje mu poczucie bezpieczeństwa

Zebranie ogólne i grupowe z rodzicami odbędzie się dnia 05.09.2019 r. (czwartek) o godz. 16.30


ROK SZKOLNY 2019/2020


PODZIĘKOWANIA DLA RODZICÓW ZA ROK SZKOLNY 2018/2019

Podziękowania otrzymują i wpisują się na stałe do Księgi Zasłużonych Rodziców:

 1. Elżbieta Ćwiklińska
 2. Karolina Pacek – Majkowska
 3. Natalia Nienierza
 4. Sylwia Dolna – Tkacz
 5. Paweł Gabiec

 „Jest na świecie tyle rzeczy, za które nie można zapłacić żadnymi pieniędzmitylko radością, pamięcią i słowem: DZIĘKUJĘ!”

Te słowa pełne wdzięczności Dyrekcja Zespołu Szkolno – Przedszkolnego
w Tolkmicku, Grono Pedagogiczne kieruje do Rodziców. W podziękowaniu za wielki dar serca, pomoc i zaangażowanie w życie przedszkola. Dzięki ofiarności ludzi, czyniących dla naszej placówki nieskończenie wiele dobrego, skromnych, pomagających nam bez wielkich słów i rozgłosu, pięknieje nie tylko otoczenie, ale także nasze życie.

Drodzy Rodzice!

Jesteście wizytówką naszego przedszkola. Pomagacie nam dostrzegać jej potrzeby, które są równie istotne, ponieważ wpływa na to, co dla nas wszystkich jest najważniejsze czyli dobro dzieci. Każda Wasza ofiarność, bezinteresowna pomoc przy uroczystościach przedszkolnych jest wielkim wsparciem. Głęboko wierzymy, że współpraca między przedszkolem a Rodzicami w dalszym ciągu będzie opierać się na wzajemnej życzliwości, pomocy i zrozumieniu.

Dyrekcja Zespołu Szkolno – Przedszkolnego w Tolkmicku

oraz Grono Pedagogiczne

Żegnaj przedszkole- witajcie wakacje

Zakończenie roku przedszkolnego 2018/2019 już za nami. Na uroczystości z tej okazji zgromadziliśmy się w gościnnym Miejsko-Gminnym Ośrodku Kultury w Tolkmicku dnia 18 czerwca o godz. 13.00. Uroczystość poprowadziły p.o. dyrektor ZSP w Tolkmicku Anetta Gulbertowicz i wicedyrektor Renata Rzepnicka. Honorowym gościem była Burmistrz Tolkmicka Magdalena Dalman. Tego dnia było gwarno i uroczyście, a dzieci w galowych strojach prezentowały się dostojnie. Najstarsze dzieci w swoich ciemnych biretach wyraźnie sugerowały, że coś się w ich życiu zmieni. Wzruszeń i podziękowań tego dnia nie było końca. Panie dyrektorki serdecznie dziękowały rodzicom, personelowi przedszkola i dzieciom za wspólnie spędzony dobry rok. Szczególne podziękowania popłynęły w stronę aktywnie działającej Rady Rodziców i indywidualnych rodziców, którzy swoją postawą wpłynęli na atrakcyjność pobytu dzieci w przedszkolu. Rada Rodziców gratulacje i podziękowania skierowała również w stronę wszystkich pracowników przedszkola, dziękując im za trud włożony w wychowanie i edukację dzieci. Pani Burmistrz w swojej przemowie podkreśliła, iż był to rok niełatwy, pełen zmian, ale to wszystko ku lepszej przyszłości Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Tolkmicku. Podziękowała zarazem za zaangażowanie całej społeczności przedszkolnej w pracę na rzecz dzieci i życzyła wszystkim udanych wakacji. Po części oficjalnej nastąpiła artystyczna, gdzie młodsze dzieci pożegnały starszaki, a starsze pożegnały przedszkole wierszem i piosenką. Kolejni absolwenci tolkmickiego przedszkola opuszczą nas po wakacjach więc życzymy im sukcesów i spełnienia marzeń, a wszystkim dzieciom bezpiecznych i radosnych wakacji.

Na zakończenie uroczystości wszystkie dzieci otrzymały upominki a uczestnicy uroczystości mogli skorzystać z obficie zaopatrzonego w domowe wypieki i pyszne owoce bufetu, przygotowanego przez rodziców.

Do zobaczenia w przyszłym roku szkolnym.

Więcej zdjęć w Galerii przedszkola

Bezpieczne wakacje

17 czerwca tuż przed rozpoczęciem wakacji dzieciom z przedszkola została przypomniana wiedza, którą zdobywały w ciągu całego roku na temat: Jak bezpiecznie spędzić wakacje. Tego zadania podjął się sam Kierownik Posterunku Policji w Tolkmicku Sylwester Rosół. Dzieci miały możliwość sprawdzenia swojej wiedzy teoretycznej jak i praktycznej odnośnie podstawowych zasad ruchu drogowego, korzystania z kąpielisk, niebezpiecznych zabaw, ochrony przed dorosłymi, którzy mają złe zamiary oraz innymi ważnymi dla bezpieczeństwa zagadnieniami. Przypomniany im też został ważny numer dla ratowania życia i zdrowia- 112. Wiemy, że dzieci mają bardzo szeroką wiedzę na ten temat. Teraz od Was Rodzice zależy, jak tej wiedzy dopilnujecie w praktyce. W każdym razie Drodzy Rodzice. Nawet nie próbujcie jeździć bez pasów. Samochodowi kontrolerzy siedzą tuż za Wami.

Bezpiecznych wakacji życzy personel przedszkola wraz z Policją.

Więcej zdjęć w Galerii przedszkola.

Do zobaczenia Zippi

We wtorek 17 czerwca odbyło się ostatnie spotkanie Programu Zdrowia Emocjonalnego „Przyjaciele Zippiego”, który w naszym przedszkolu funkcjonuje od ponad 10 lat. Objęte nim były dzieci 5 i 6 letnie a program prowadziła Grażyna Burcewicz. W ciągu roku dzieci nabyły szereg cennych umiejętności radzenia sobie z różnymi problemami. Rozmawiały na temat uczuć, sposobów komunikacji z druga osobą, przyjaźni, rozwiązywaniu konfliktów bez użycia przemocy, przezwyciężaniu zmiany i straty w życiu. Ostatnia część brzmiąca bardzo optymistycznie: Dajemy sobie radę, była uwieńczeniem tego, w jakie kompetencje emocjonalne, społeczne zostali wyposażeniu wychowankowie przedszkola. Dzieci 6-letnie kończące edukację przedszkolną otrzymały pamiątkowy dyplom, z pozostałymi spotkamy się ponownie w przyszłym roku.

ZAPROSZENIE NA DNI ADAPTACYJNE


Serdecznie zapraszamy wszystkie dzieci, które od 1 września 2019 roku rozpoczną edukację przedszkolną, wraz z opiekunami na zajęcia adaptacyjne organizowane w naszym przedszkolu w dniach


24.06. 2019 r. – 27.06.2019 r.
w godz. 9.00 -11.00.

Celem zajęć adaptacyjnych w przedszkolu jest ułatwienie maluchowi bezstresowego wkroczenia w świat grupy przedszkolnej. Podczas zajęć dzieci poznają przedszkole, nauczycielki i personel obsługi. Uczestniczyć będą  w zajęciach ruchowych, plastycznych oraz zabawach  integracyjnych  w sali i na boisku szkolnym.
Pragniemy, aby wszystkie dzieci z uśmiechem, bez stresu i płaczu przychodziły do naszego przedszkola.

Serdecznie zapraszamy!

Dyrekcja i wychowawczynie

Uwaga!

Uprzejmie prosimy o zaopatrzenie się na czas tych spotkań w obuwie na zmianę.

Dnia Dziecka ciąg dalszy

Dzisiaj we wtorek 11 czerwca na boisko szkolne zawitała jeszcze jedna atrakcja, jako kontynuacja obchodów Dnia Dziecka- dmuchana zjeżdżalnia. Dzieci mimo upału korzystały z niej do woli. Były tez lody dla ochłody i zabawy na boisku przedszkolnym.

Zjeżdżalnię otrzymaliśmy dzięki uprzejmości firmy fotograficznej Foto Cyferka Grzegorz Barwiński.

POZOSTAŁE ZDJĘCIA POCIECH W CZASIE ZABAW W GALERII PRZEDSZKOLA

5. ROCZNICA NADANIA IMIENIA PRZEDSZKOLU

6 czerwca 2019 r. w przedszkolu odbyła się uroczystość 5-tej rocznicy nadania imienia ”Bajkowy Las” połączona z symbolicznym otwarciem przedszkola w nowej siedzibie.

Uroczystość przed budynkiem przedszkola rozpoczęła p.o dyrektor ZSP w Tolkmicku Pani A.Gulbertowicz wraz z wicedyrektor R. Rzepnicką. Po krótkim powitaniu przedstawiciele zebranej społeczności zostali zaproszenie do przecięcia wstęgi. Tego zaszczytu dostąpili:

-w zastępstwie za burmistrz Tolkmicka M. Dalman sekretarz gminy K. Paczkowska,

-były burmistrz dyrektor Tolkmicka, dyrektor ZUO  w Elblagu A. Lemanowicz,

– przewodnicząca Rady Rodziców E. Ćwiklińska,

-przedstawiciel dzieci O.Ulidowska,

– p.o. dyrektor Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Tolkmicku A. Gulbertowicz.

Po oficjalnym rozpoczęciu zaproszeni goście mieli możliwość zwiedzania pomieszczeń przedszkola, wystawy fotografii z uroczystości nadania imienia przedszkolu, przeglądnięcia kronik z dawnych lat, po czym wszyscy udali się na salę gimnastyczną. Dyrektor A. Gulbertowicz i wicedyrektor R. Rzepnicka zaprezentowali gości oraz w ciepłych słowach opowiedzieli o przedszkolu i jego znaczeniu w wychowaniu najmłodszego pokolenia. Wyraziły słowa podziękowań do wszystkich tych osób, które przyczyniły się do zorganizowania tej uroczystości. Goście skierowali słowa gratulacji do społeczności przedszkolnej z okazji  tak pięknej uroczystości i wręczyli dzieciom prezenty. Następnie historię przedszkola przedstawiła G.Burcewicz, która w dalszej kolejności zaprosiła do oglądania części artystycznej, którą poprowadzili konferansjerzy – wychowankowie przedszkola W. Starostecka i P. Podborowski. Dzieci z grupy Orzeszków, Muchomorków, Jagódek i Poziomek zaprezentowali się w piosence, tańcu, wierszu oraz grze na Bum bum rurkach. Wypadli wspaniale. Na zakończenie goście otrzymali upominki. Uwieńczeniem uroczystości był wspaniały tort z logo przedszkola, na który została zaproszona cała zgromadzona społeczność.

Serdeczne podziękowania dla wszystkich osób, które przyczyniły się do uświetnienia tej uroczystości w szczególności Radzie Rodziców przedszkola.

                                                                                                 Do zobaczenia za 5 lat.

FOTORELACJA Z UROCZYSTOŚCI W ZAKŁADCE GALERIA

DZIEŃ DZIECKA – 31.05.2019 R.

  „Kiedy śmieje się dziecko śmieje się cały świat”

   Janusz Korczak

W dniu 31 maja 2019 Rada Rodziców zorganizowała festyn z okazji  Dzień Dziecka dla uczniów i przedszkolaków z Zespołu Szkolno-Przedszkolnego, w świętowaniu uczestniczyli również uczniowie z Gimnazjum.

Atrakcji było co nie miara: dmuchane zamki (większe i mniejsze), basen wodny z łódkami, zjeżdżalnie, przejażdżki bryczką, malowanie twarzy, bańki mydlane, paint ball, robienie mydełek. Rodzice zadbali również o poczęstunek dla wszystkich, były babeczki, popcorn, wata cukrowa, lody, napoje i pizza.

Nauczyciele przygotowali konkurencje sportowe, dzieci rywalizowały w  rzucie podkową, rzucie lotką, rzucie piłką do kosza. Najwięcej emocji sportowych wśród uczestników festynu wzbudziła konkurencja przeciąganie liny, ponieważ uczniowie i przedszkolacy walczyli o Przechodni Puchar Dyrektora Zespołu Szkolno-Przedszkolnego. Po ogromnym wysiłku i zaangażowaniu uczniów z każdej klasy zwyciężyli uczniowie z klasy VIa. Natomiast wśród przedszkolaków najsilniejszą grupą okazała się grupa III – Jagódki.

Na zakończenie festynu Pani Dyrektor Anetta Gulbertowicz wręczyła zwycięskim zespołom puchary oraz złożyła podziękowania na ręce Pani Anastazji Słomki – Przewodniczącej Rady Rodziców i Pani Anity Gronkowskiej –  Sekretarz Rady Rodziców, za wspaniałe przygotowanie bogatego w wiele atrakcji Dnia Dziecka.

Do zorganizowania festynu z okazji Dnia Dziecka zaangażowało się wiele osób i instytucji.

Mecenas Główny:  Grupa Energa SA

Lista sponsorów:

Olga i Lech Lebida

Lucyna i Jarosław Szulc

Andrzej Lemanowicz

Koło Łowieckie ROGACZ

Teresa Paprzycka

Jolanta Sangowska

Agnieszka Kaczorowska

Radosław Wiśniewski

Piotr Bernecki

Dorota Lorbiecka

Katarzyna Andryszczyk

Beata Wypyska

Lista darczyńców:

Sieć sklepów STOKROTKA

Hotel Srebrny Dzwon SPA KAdyny

JAT PAINTBALL ZONE

Joanna i Robert Popiołek

Jarosław Boniecki

Kadyny Folwark Hotel & SPA

Anna Wierzbicka

Jolanta Marszałek

Żuławy sklep

Straż Pożarna w Tolkmicku

Zakład Gospodarki Wodno-Ściekowej w Tolkmicku

Paweł Gabiec

Iglotex

W pozyskaniu funduszy od Mecenasa Głównego uczestniczyło Stowarzyszenie Przyjaciół Ziemi Tolkmickiej Lanzania.

Serdecznie wszystkim dziękujemy!

Mecenas Dnia Dziecka

FOTORELACJA Z DNIA DZIECKA W ZAKŁADCE GALERIA

Organizacja Dnia Dziecka 31.05.2019 r./ piątek/

W ramach zajęć wychowawczo- dydaktycznych odbędzie się Dzień Dziecka na ul. Szkolnej 20 / budynek gimnazjum/ .

W programie :

– dmuchańce,

-malowanie twarzy,

– konkurencje sportowe,

–  poczęstunek.

Prosimy o przygotowanie dzieci:

– strój sportowy ,, na cebulkę”

– długie spodnie,

– bluzkę na długi rękaw

– wygodne obuwie- sportowe,

– nakrycie głowy.

Organizacja wycieczki do Dinoparku w Malborku 

23.05.2019r./ czwartek/

 1. Do godz. 7.45  schodzenie się dzieci ; śniadanie,
 2. 8.30- wyjazd dwoma autokarami do Malborka (przewoźnik TOLKO J.Birholc Tolkmicko),
 3. 10.00-10.30 przyjazd do Dinoparku ; drugie śniadanie ,
 4. 10.30- korzystanie z atrakcji –ścieżka edukacyjna, plac zabaw , park linowy;
 5. 12.00- obiad (suchy prowiant- kanapka z serem i suchą wędliną, herbata, woda, owoc)
 6. 14.00- podwieczorek słodycze, owoce  napoje przywiezione przez dzieci
 7. 14.30 – wyjazd z Malborka , powrót do przedszkola około godziny 16.00. Dzieci z Kadyn , Kikoł oraz Janówka będą wysiadały w swoich miejscowościach. Przyjazd może nastąpić wcześniej ( będziemy kontaktować się telefonicznie ).

Koszt wycieczki wynosi 1300 zł. / transport/ +25zł / os.+ 200 zł. /ubezpieczenie/. Rada Rodziców uprzejmie prosi o dofinansowanie wyjazdu w kwocie 10 zł. od dziecka.

Ubieramy dzieci ,, na cebulkę” w sportowe , przewiewne ubranie oraz sportowe kryte buty, koniecznie nakrycie głowy, dodatkowo płaszcz przeciwdeszczowy. Tego dnia zabieramy PLECAK / nie torba na ramię / ze ,, słodkościami” bez czekolad, ciastek z kremem, chipsów.

HARMONOGRAM IMPREZ PRZEDSZKOLNYCH W MIESIĄCACH

MAJ/ CZERWIEC 2019

21.05.2019r. / wtorek/ – ZEBRANIE Z RODZICAMI

          GR.I- godzina 15.00

          GR.II- godzina 16.00

         GR.III- godzina 16.00 / spotkanie przedstawicielem  SP w sprawie organizajici  klasy I/

           GR.IV – godzina 15.00 / spotkanie przedstawicielem SP w sprawie organizacji klasy I/

23.05. 2019r. /czwartek/ WYCIECZKA DO  DINOPARKU

DZIEŃ MAMY I TATY

29.05.2019 r. GR.I godz. 13.30

27.05.2019 r. GR.II godz. 13.30

28.05.2019 r.GR. III godz.13.30

29.05 2019 r. GR.IV godz.13.30

31.05. 2019 r./ piątek / DZIEŃ DZIECKA

06.06 2019r./ czwartek/ 5 ROCZNICA  NADANIA IMIENIA

18.06 2019r./ wtorek/  ZAKOŃCZENIE ROKU  PRZEDSZKOLNEGO

Obchody majowych świąt

29 maja w ramach zajęć wychowawczo-dydaktycznych odbył się w naszym przedszkolu uroczysty apel z okazji zbliżających się bardzo ważnych świąt dla Polaków. Dzieci miały możliwość wysłuchania Mazurka Dąbrowskiego, utrwalenia wiedzy na temat symboli narodowych, wysłuchania krótkiej historii Konstytucji 3 Maja. Apel uświetniły piosenki patriotyczne zaprezentowane przez wszystkie grupy.

Przedszkolaki dla Malinki

28 kwietnia w Tolkmicku było wielkie poruszenia. Wielu ludzi dobrej woli pomagało małej Malince w zdobyciu funduszy na leczenie. Przedszkole jak zawsze chętnie stawiło się, aby zaprezentować wiosenny program artystyczny. Dziękujemy za zaangażowanie obecnym nauczycielom, rodzicom i dzeciom

INFORMACJA DLA RODZICÓW

Dnia 29 kwietnia (poniedziałek) w ramach zajęć wychowawczo-dydaktycznych odbędzie się uroczysty apel z okazji obchodów świąt majowych. Prosimy o ubranie dzieci na ten dzień w strój galowy (kolory białe, czarne, granatowe).

Szanowni Rodzice!

W dniach 18, 19 i 23 kwietnia 2019 r. przedszkole jest czynne zgodnie z planem pracy. Prosimy o zadeklarowanie czy Państwa dziecko będzie uczęszczało w przerwie świątecznej do przedszkola.

Lista do wpisu jest wyłożona na stoliku na korytarzu przedszkolnym.

O zwrot informacji prosimy do wtorku, tj. 16.04.2019 r.

Szanowni Rodzice,

Informujemy, iż od środy, tj. 10.04.2019r. zajęcia w Przedszkolu Miejskim  „Bajkowy Las” będą odbywały się zgodnie z planem pracy dydaktyczno-  wychowawczym Przedszkola.

Serdecznie zapraszamy!

Szanowni Rodzice,

w związku z tym, że prawdopodobnie od poniedziałku 8.04.2019 r. większość nauczycieli i pracowników Zespołu Szkolno – Przedszkolnego w Tolkmicku przystąpi do strajku, może nastąpić odwołanie zajęć dydaktycznych. Zwracamy się do Państwa z prośbą o przewidzenie możliwości zapewnienia swojemu dziecku opieki. Może dojść do sytuacji, w której opieka w świetlicy szkolnej będzie niemożliwa, jeśli liczba uczniów przekroczy dopuszczalne maksimum.

Jednocześnie informujemy, iż zapewnienie opieki dzieciom, których Rodzice nie mogą jej zapewnić, odbywa się zgodnie z planem pracy dydaktyczno – wychowawczym Przedszkola oraz Szkoły, tj. z tygodniowym rozkładem zajęć, w tym godzin pracy świetlicy, łącznie z zapewnieniem posiłku, jeżeli dziecko z niego korzysta.

Bardzo proszę o zrozumienie i wsparcie w tej trudnej sytuacji.

Dyrekcja Zespołu Szkolno – Przedszkolnego w Tolkmicku

W przypadku odwołania ogólnopolskiego strajku przed 8 kwietnia 2019r. zajęcia odbędą się zgodnie z planem.

DRODZY RODZICE

Relacja i fotorelacja z konkursu recytatorskiego znajduje się w zakładce Grupy- Konkursy

POMAGAMY INNYM

Drodzy Rodzice,

Przedszkole wspólnie ze Szkołą Podstawową organizuje zbiórkę słodyczy dla dzieci  z Domu Dziecka  ,,Słoneczne Wzgórze” we Fromborku. Zachęcamy Was kochani Rodzice do włączenia się do tej akcji, która trwać będzie do dnia 15.04.2019 r. Przyniesione słodycze składamy do przygotowanego pojemnika w szatni Przedszkola.

Liczymy na Waszą hojność . DZIĘKUJEMY.

PROFILAKTYKA WSZAWICY

Drodzy Rodzice,
W związku z przekazaną przez Rodzica informacją na terenie naszego przedszkola pojawiła się wszawica.
Bardzo prosimy o systematyczne sprawdzanie czystości skóry głowy i włosów u dzieci. W przypadku podejrzenia zakażenia wszawicą, należy o tym zawiadomić nauczyciela oraz podjąć wszystkie czynności prowadzące do likwidacji choroby.
Zachęcamy do zapoznania się z informacją na temat wszawicy.


Dyrekcja Zespołu Szkolno – Przedszkolnego w TolkmickuCzym jest wszawica?

Wszawica jest chorobą, powodowaną przez pasożyta —wesz głowową (pediculus capitis). Pasożyt ten żyje wyłącznie na owłosionej skórze głowy człowieka i żywi się jego krwią. Wielkość dorosłego owada nie przekracza 2–3 mm. Larwy wszy (gnidy) mają kolor białawo-brązowy, a rozmiarem przypominają główkę szpilki. Samica składa zwykle od 6 do 8 jaj dziennie przez kolejne 20 dni. Dzięki substancji klejącej mocno przyczepiają się do skóry głowy. W ciągu 10 dni z jajeczek wylęga się larwa, która następnie przekształca się w dorosłego osobnika. Pasożyt żywi się wyłącznie krwią człowieka. W miejscu ukąszenia powstaje niewielkie zgrubienie, które swędzi i piecze. Wesz głowowa potrafi jedynie pełzać, dlatego też zarazić się
nią można tylko przez bezpośredni kontakt z osobą chorą. Z tego też powodu, największe zagrożenie zakażeniem występuje wśród dzieci i młodzieży, które w przeciwieństwie do osób dorosłych nie zachowują
wystarczającego dystansu – przytulają się głowami w trakcie zabawy, śpią obok siebie w czasie poobiedniej przerwy, pożyczają sobie nawzajem szczotki czy gumki do włosów.
Gdzie występuje wszawica?
Powszechne przekonanie, że występowanie wszy związane jest z brudem, ubóstwem oraz brakiem przestrzegania podstawowych zasad higieny,
spowodowało, że temat wszawicy jest w naszym kraju tematem tabu. A fakty są takie, że wszawica od zawsze,występuje na całym świecie. Problem dotyczy wszystkich kontynentów, stref klimatycznych i populacji.
Wszawica głowowa częściej dotyczy dzieci niż osób dorosłych. Rozprzestrzenianiu się zakażenia sprzyjają duże skupiska ludzkie, a możliwości jej przenoszenia są bardzo różnorodne. Wszawicą można zarazić się w przedszkolach, szkołach, na koloniach i obozach
organizowanych dla dzieci i młodzieży, przez pożyczanie czapek, szalików czy wspólne korzystanie z grzebieni.
Miejscem gdzie wszawica występuje najczęściej są szkoły i przedszkola. Z powodu braku edukacji rodziców jak również kadry pedagogicznej najbardziej cierpią dzieci. Te, u których stwierdzono chorobę są wykluczane z grupy i wyśmiewane przez rówieśników.
Jak zabezpieczyć się przed wszawicą?
Wszawicą można zarazić się TYLKO przez bezpośredni kontakt, dlatego zaleca się, aby:
-profilaktyczna kontrola włosów dzieci stała się nawykiem rodziców, zwłaszcza, jeżeli w szkole lub przedszkolu panuje wszawica. Istnieje duże
prawdopodobieństwo zarażenia!
-domownicy nie korzystali wspólnie z rzeczy osobistego użytku, takich jak: grzebień lub szczotka, gumki do włosów, ręczniki, czapki, szaliki i inne ubrania.
-unikać bezpośredniego kontaktu głowami (włosami) z innymi ludźmi. Zasada ta dotyczy przede wszystkim dzieci.

Nie ma skutecznych metod zapobiegających zakażeniu się wszawicą.
Jak rozpoznać wszy u dzieci?
Najbardziej charakterystycznym objawem wszawicy jest świąd. Gdy nasze dziecko nieustannie drapie się po głowie, należy niezwłocznie skontrolować skórę głowy i włosy dziecka. Gnidy (jaja wszy) występują zwykle u nasady włosów, mają biały kolor i przypominają łupież (w przeciwieństwie do łupieżu nie da się ich łatwo usunąć). Wszy występują najczęściej za uszami i z tyłu głowy tuż nad karkiem. Dorosłe osobniki widoczne są gołym okiem. Ponieważ odnóży nie widać, wyglądają jak „ziarenka sezamu”. Jeżeli stwierdzimy lub tylko podejrzewamy u dziecka wszawicę, powinniśmy
niezwłocznie przejrzeć głowy pozostałych domowników i skontaktować się z farmaceutą lub lekarzem.
Jak leczyć?
Wszawicę można wyleczyć. W tym celu należy:
– ściśle trzymać się zaleceń lekarza/ farmaceuty,
– sprawdzić czy zakupiony specyfik jest bezpieczny dla dzieci,
-zapytać farmaceutę, czy produkt nie powoduje alergii i nie drażni skóry głowy,
– zastosować odpowiedni preparat, który pomoże skutecznie a zarazem bezpiecznie wyeliminować chorobę,
-pamiętać, że każde leczenie trzeba powtórzyć po 7- 8 dniach, aby mieć pewność, że nie nastąpi nawrót wszawicy.
Dodatkowo warto wiedzieć, że:
-wesz głowowa nie potrafi przeżyć bez swojego żywiciela — człowieka, dlatego też odkażanie domu lub mieszkania nie jest konieczne,
-wesz głowowa nie bytuje na zwierzętach domowych (pies, kot), dlatego nie musisz przeglądać sierści zwierząt w obawie, że mogą być przyczyną zakażenia,
-wszy nie skaczą i nie pływają i dlatego do zakażenia może dojść jedynie przez bezpośredni kontakt głowy z głową,
-problem dotyczy w równym stopniu chłopców i dziewczynek. Wiadomo jednak, że dzieci z dłuższymi włosami łatwiej mogą zostać zainfekowane,
-należy sprawdzać głowę dziecka raz na 2 tygodnie oraz po każdym powrocie dziecka z wakacji lub wycieczek szkolnych.

Zespół Szkolno – Przedszkolny Przedszkole Miejskie „Bajkowy Las” w Tolkmicku

REGULAMIN

KONKURSU   RECYTATORSKIEGO

„Łapki, ciapki, piórka i leśnych rymów cała furka”

 Celem konkursu jest

 • budzenie wrodzonego talentu dziecka do kreowania własnego świata poprzez żywe słowo mówione
 • angażowanie inwencji rodzica w pracę z własnym dzieckiem,
 • budzenie szacunku do świata przyrody,
 • wychowanie estetyczne poprzez kontakt z literaturą dziecięcą.

Warunki uczestnictwa

 • konkurs odbędzie się dnia 28.03.2019 r. o godzinie 9.30 w sali gimnastycznej 
 • przebranie do prezentowanego utworu podniesie walory artystyczne,
 • każde dziecko recytuje jeden utwór o tematyce przyrodniczej /zwierzęta i rośliny  leśne, / dostosowany do wieku i temperamentu dziecka; utwór powinien zawierać co  najmniej 3  zwrotki,
 • uczestników konkursu będzie oceniać niezależne jury,
 • w konkursie przewidziane są nagrody za I, II i III miejsce oraz wyróżnienia .

Karty zgłoszeń należy składać do nauczycieli grup  do dnia  25.03.2019 r.

Dnia 26.02.2019r. o godzinie 12:00 dzieci obejrzą przedstawienie teatralne pt: ” Skrzynia pełna skarbów”

_______________________________________________________________

Dnia 21.02.2019r. w ramach zajęć wychowawczo – dydaktycznych dzieci uczestniczyć będą w audycji muzycznej

pt: ” Światowe hity muzyki karnawałowej”

Dzieci zostaną zabrane w muzyczną podróż po salach balowych całego świata

_____________________________________________________________________________Serdecznie zapraszamy na
Walentynkową Herbatkę Babcię i Dziadka,
która odbędzie się dnia 14.02.2019r.
o godz. 9:30
w Miejsko – Gminnym Ośrodku Kultury
w Tolkmicku

DRODZY RODZICE I DZIECI

W związku z ostatnimi wydarzeniami w Gdańsku oraz ogłoszeniem trzydniowej żałoby,

ODWOŁUJEMY BAL KARNAWAŁOWY W DNIU 18.01.2019r.

Kolejny termin balu został ustalony na 12.02.2019 (po feriach zimowych)

Dyrektor i Wicedyrektor Zespołu Szkolno – Przedszkolnego.

_________________________________________________________________________________

Dnia 18.01.2019r (piątek) w odbędzie się Bal Karnawałowy U Pana Mikołaja i Mikołajowej”

Bal odbędzie się w godzinach dydaktyczno – wychowawczych.

Prosimy tego dnia o przyniesienie stroju, który powinien być spakowany do reklamówki i podpisany imieniem i nazwiskiem.

W programie:

– zabawy i konkursy

– tańce przy muzyce mechanicznej

– prezenty dla dzieci

– zdjęcia

______________________________________

POMÓŻMY ZWIERZĘTOM PRZETRWAĆ ZIMĘ

PRZEDSZKOLAKI WSPÓLNIE   Z SAMORZĄDEM UCZNIOWSKIM    SZKOŁY PODSTAWOWEJ W TOLKMICKU PRAGNĄ ZACHĘCIĆ RODZICÓW DO ZBIÓRKI KARMY DLA PSÓW I KOTÓW PRZEBYWAJĄCYCH W SCHRONISKU  ,, PSI RAJ” W PASŁĘKU.

KARMĘ PROSIMY SKŁADAĆ DO POJEMNIKÓW ZNAJDUJĄCYCH SIĘ W HOLU PRZEDSZKOLA .

ZBIÓRKA TRWA DO 18.01.2019 r./PIĄTEK/.

PROSIMY WŁĄCZYĆ SIĘ DO AKCJI

____________________________________________

Informujemy, że dnia 07.01.2019r. zajęcia dydaktyczno – wychowawcze

odbędą się zgodnie z planem.

__________________________________________________

Decyzją Pani Burmistrz Tolkmicka w dniach 02, 03, 04. stycznia 2019r. zajęcia w Przedszkolu Miejskim „Bajkowy Las” zostały odwołane.

Dzieciom, którym Rodzice nie mogą zapewnić opieki w domu, zostanie zorganizowany czas i wyżywienie na terenie budynku Szkoły Podstawowej przy ul. Szpitalnej 6.

___________________________________________________

PRZYPOMINAMY,

że dnia 02.01.2019r. dzieci przyprowadzamy do budynku przedszkola

przy ulicy SZPITALNEJ 6

______________________________________________________________

Serdecznie zapraszamy Rodziców

na Spotkanie Świąteczne,

które odbędzie się dnia 19.12.2018r. (środa) o godzinie 14:30

w Miejsko – Gminnym Ośrodku Kultury w Tolkmicku.

W programie:

– występy dzieci

– kiermasz ozdób świątecznych

– poczęstunek

Słodki bilet wstępu 2zł

______________________________________________________

20181213_081706  na strone

______________________________________________________________________________________________

20181212_082721

__________________________________________________________

IMG_20181119_101902

 

 

 

 

 

 

 

 

_____________________________

Serdecznie zapraszamy Rodziców na

PASOWANIE NA PRZEDSZKOLAKA

które odbędzie się dnia 21.11.2018r. (środa) o godz. 13:00

w Szkole Podstawowej

(sala gimnastyczna)

ul. Szpitalna 6

________________________________________________________________

HARMONOGRAM IMPREZ I UROCZYSTOŚCI

16.11.2018r. godz. 9:30 – 11:30  BAL JESIENI

21.11.2018r. godz. 13:00 PASOWANIE NA PRZEDSZKOLAKA

30.11.2018r. godz 9:30 – 11:30 ANDRZEJKI

19.12.2018r. godz; 14:30 JASEŁKA

_______________________________________________________________

Dnia 12.11.2018r. (poniedziałek) przedszkole jest NIECZYNNE

_________________________________________________________

Drodzy rodzice!

Prosimy aby dnia 09.11.2018r. (piątek) dziecko ubrane było w strój odświętny ( nie galowy).

Informujemy, ze dnia 16.11.2018 r. (piątek) od godz. 9:30 – 11:30 w Szkole Podstawowej

w Tolkmicku odbędzie się „Bal Jesieni” dla naszych przedszkolaków.

Bardzo prosimy o przygotowanie odpowiednich strojów bez naturalnych dodatków takich jak: świeże liście, jarzębina, żołędzie itp.

__________________________________________________________________________________________________

DRODZY RODZICE

ZAPRASZAMY WAS DO WŁĄCZENIA SIĘ W PROJEKT EDUKACYJNY  „100 WIERSZY NA 100 – LECIE ODZYSKANIA PRZEZ POLSKĘ NIEPODLEGŁOŚCI”

Celem projektu jest:

– włączenie się w obchody 100 – lecia odzyskania przez Polskę niepodległości

– rozwijanie twórczości literackiej dzieci i młodzieży

– popularyzowanie poezji o tematyce patriotycznej

– wzmacnianie tożsamości narodowej wśród dzieci i uczniów

– podniesienie wiedzy historycznej na temat drogi Polski do odzyskania Niepodległości

– promowanie młodych talentów

Zasady organizacyjne:

– zadaniem uczniów jest napisanie wiersza/utworu poetyckiego samodzielnie lub z pomocą rodziców lub rodziny

– format A4 – kartka z bloku technicznego

– każda praca winna być opatrzona ilustracją do wiersza

– prace należy podpisać imieniem i nazwiskiem dziecka, podać grupę przedszkolną; jeśli wiersz został zredagowany przy pomocy Rodziców lub członków Rodziny, powinien pojawić się dopisek „z Rodzicami/z Rodziną”.

Każda praca będzie stroną w Antologii wierszy na 100 – lecie odzyskania przez Polskę niepodległości.

PRACE PROSIMY DOSTARCZYĆ DO PRZEDSZKOLA

( DO WYCHOWAWCY GRUP) DO DNIA 31.10.2018R. (ŚRODA)

_____________________________________________________________________________________

HARMONOGRAM ZAJĘĆ

WARSZTATY TANECZNE „ROZTAŃCZONY MALUCH”

 

 ZAJĘCIA ODBYWAJĄ SIĘ W KAŻDY WTOREK OD DNIA 01.10.2018 R.

 

GRUPA I – ORZESZKI

12.50-13.20

 

GRUPA II – MUCHOMORKI

13.50 – 14.20

 

GRUPA III – JAGÓDKI

13.20-13.50

 

ZAJĘCIA DLA GR.IV ODBYWAJĄ SIĘ W KAŻDY CZWARTEK OD DNIA 01.10.2018

 

GRUPA IV – POZIOMKI

13.10-13.40

BARDZO PROSIMY RODZICÓW O UWZGLĘDNIANIE GODZIN ZAJĘĆ DZIECI PRZY ICH ODBIORZE Z PRZEDSZKOLA.

__________________________________________

Nasz nowy numer kontaktowy do Przedszkola Miejskiego „Bajkowy Las”

                                                  793-819-468

______________________________________________________________________________________

Informujemy, że dnia 17.09.2018r. (poniedziałek) o godz. 11:00  w przedszkolu , a o godzinie 9:30 w Szkole Podstawowej odbędą się zajęcia taneczne – pokazowe dla dzieci „Roztańczony Maluch”

____________________________________________________________

Informujemy, że dnia 05.09.2018r. (środa)

odbędzie się zebranie ogólne i grupowe dla wszystkich w sali gimnastycznej w Szkole Podstawowej

ul. Szpitalna 6

_______________________________________________________

Informacja dla rodziców dzieci dojeżdżających:

Informujemy, że dowozy dzieci do przedszkola do wszystkich oddziałów w roku szkolnym 2018/2019 przedstawiają się następująco:

Wyjazd z Kadyn na Portową 4 (gr I, II, III) – 7:20 przyjazd do przedszkola 7:30

Wyjazd z Kadyn na Szpitalną 6 (gr IV) – 7:20 przyjazd do szkoly 7:25

Wyjazd z Nowinki 7:10 – przyjazd do przedszkola 7:20

Odwóz z przedszkola Portowa 4 (grupa I, II, III) do Kadyn – 14:45 przyjazd do Kadyn

Odwóz z przedszkola Szpitalna 6 (gr IV) do Kadyn – 14:20 przyjazd do Kadyn 14:30

Odwóz z przedszkola na Nowinkę (15:00)

_________________________________________________________________________

Informujemy, że dowozy dzieci do przedszkola zorganizowane będą

od dnia 04.09.2018r

_______________________________________________________________________________

LISTA DZIECI PRZYJĘTYCH DO POSZCZEGÓLNYCH GRUP

Lista dzieci – Grupa I

Przedszkole Miejskie  „Bajkowy Las” ul. Portowa 4

 Nauczycielka wiodąca: Magdalena Chmielewska

Dzieci 2,5; 3 i 4 letnie

 

 1. Fabiszewska Blanka
 2. Fiedorowicz Łucja Maja
 3. Gabiec Julian
 4. Hyra Zofia
 5. Kurek Franciszek
 6. Kurszewski Maksymilian
 7. Łukawska Paula
 8. Machcińska Karolina
 9. Nienierza Igor
 10. Nowicki Franciszek
 11. Rosiak Hanna Małgorzata
 12. Rozalska Julia
 13. Różeńska Pola
 14. Różeński Antoni
 15. Siedlecki Alan
 16. Sulińska Aleksandra Iga
 17. Szulc Dawid
 18. Szwarc Maria
 19. Uhryn Marcel
 20. Ulidowska Lena
 21. Waś Karolina
 22. Wielesik Szymon
 23. Zagaja Adam Paweł
 24. Zbiciak Elżbieta

Lista dzieci – Grupa II

Przedszkole Miejskie  „Bajkowy Las” ul. Portowa 4

 Nauczycielka wiodąca: Karolina Zagaja

Dzieci 4, 5  letnie

 

 1. Brzeziński Alan
 2. Chmielewska Maja
 3. Czenkusz Zofia
 4. Fiedorowicz Antoni
 5. Gaj Filip
 6. Gąska Kornelia
 7. Gliniecka Julia
 8. Jernat Liliana
 9. Kurszewski Marcel
 10. Lubowicka Judyta
 11. Machciński Kajetan
 12. Majkowska Lena
 13. Miszkowicz Maria
 14. Nienierza Laura
 15. Ostrowska Kornelia
 16. Podborowska Natalia
 17. Podborowski Jan
 18. Podgórski Alex
 19. Sierzputowski Wojciech
 20. Stołycia Aurelia
 21. Szagała Jan
 22. Szewczyk Jerzy
 23. Szlitter Julia
 24. Tchorzewski Mateusz
 25. Wójcik Maksymilian

 

 

Lista dzieci – Grupa III

Przedszkole Miejskie  „Bajkowy Las” ul. Portowa 4

 Nauczycielki wiodące: Irena Olszewska, Katarzyna Waś

 Dzieci  5,6  letnie

 

1.Chojnowska Maria

2.Cienkusz Ignacy

3.Dzierżawski Wiktor

4.Ebertowski Marek

5.Feszak Adam

6.Jaroszek – Czerwienko Maria

7.Jarząbski Gabriel

8.Libura Bartosz

9.Mierzeje Szymon

10.Ojrzyńska Kornelia

11.Podborowski Piotr

12.Prusecki Wojciech

13.Różański Adam

14.Sparzak Dominik

15.Starostecka Weronika

16.Stepnowska Zofia

17.Stodulski Oskar

18.Szlitter Nell

19.Szulc Mateusz

20.Tkacz Klaudia

21.Ulidowska Oliwia

22.Wiśniewski Kamil

23.Zagaja Jakub

24.Zuchniewski Julian

25.Zyśkowski Olaf

 

 

 

Lista dzieci – Grupa IV

Przedszkole Miejskie  „Bajkowy Las” ul. Szpitalna 6

Budynek Szkoły Podstawowej w Tolkmicku

 Nauczycielka wiodąca: Irena Popowicz

 Dzieci  5,6  letnie

1.Blicharska Martyna

2.Brzeska Magdalena

3.Charyton Jan

4.Chiliński Jan

5.Chmielnicka Natalia

6.Chudzik Mateusz

7.Cymański Michał

8.Gajewska –Cieśla Daria

9.Golec Adrian

10.Gołębiewski Klaudiusz

11.Greń Nikola

12.Idzikowska Julia

13.Idzikowski Tomasz

14.Janowicz Maja

15.Jarzyna Lena

16.Kluczkowska Nikola

17.Kopania Liliana

18.Mnich Jakub

19.Piotrowski Oliwier

20.Romańczuk Natan

21.Sarapkiewicz Wiktor

22.Sobieszczański Gabriel

23.Szymański Stanisław

24.Walczyk Alan

25.Wrycza Laura

____________________________________________________

Organizacja roku szkolnego 2018/2019

                                                                                           PREDSZKOLA MIEJSKIE „BAJKOWY LAS” W TOLKMICKU

 1. Od 01.09..2018 r. powstanie Zespół Szkolno-Przedszkolny, do którego należą Przedszkole Miejskie „Bajkowy Las” w Tolkmicku i Szkoła Podstawowa im. Mikołaja Kopernika w Tolkmicku z siedzibą główną na ul. Szpitalnej 6.

 2. Pełniąca obowiązki dyrektora Zespołu Szkolno-Przedszkolnego od dnia 01.09.2018 r. do dnia 30.06.2019 r. jest Pani Anetta Gulbertowicz.

 3. Głowna siedziba Zespołu Szkolno-Przedszkolnego wraz z gabinetem dyrektora oraz sekretariatem znajduje się w budynku szkoły ul. Szpitalna 6.

 4. Od 01.09.2018 r. do momentu zakończenia remontów w Szkole Podstawowej (przypuszczalnie koniec roku kalendarzowego 2018) przedszkole mieści się :

 • Portowa 4, grupy I, II, III

 • Szpitalna 6, (Szkoła Podstawowa) grupa IV.

 1. Grupa IV w Szkole Podstawowej będzie znajdowała się w sali nr 35., będą uczęszczały do niej dzieci 5,6 letnie.

 2. W przedszkolu nie ma uroczystości rozpoczęcia roku szkolnego. Dzieci schodzą się dnia 03.09.2018 r. we wszystkich grupach najpóźniej do godziny 8.00 i rozchodzą o godzinach zadeklarowanych w kartach zgłoszeń. O długości pobytu dziecka w przedszkolu można poinformować nauczyciela grupy.

 3. W pierwszym dniu dzieci przynoszą obuwie zmienne bezpieczne (kryte usztywniane pięty, wiązane lub na rzepy z jasnymi podeszwami) oraz ubrania na zmianę jeżeli dziecko brudzi się podczas jedzenia (młodsze dzieci obowiązkowo bielizna i spodenki na przebranie ).

 4. Posiłki w budynku Portowa 4 to śniadanie, obiad podwieczorek. W grupie IV w budynku Szpitalna 6 tak jak w poprzednim roku – II śniadanie i podwieczorek bierzemy z domu, obiad jednodaniowy jemy w szkole już od dnia 03.09.2018 r.

 5. Nie wyposażamy dzieci w wyprawkę szkolną (książeczki, kredki, mazaki, farbki itp.). Ta kwestia zostanie ustalona z nauczycielami grup na pierwszym spotkaniu.

 6. Jeżeli dziecko tego potrzebuje, przez pierwszy miesiąc może nosić ulubioną rzecz z domu np. maskotkę, która daje mu poczucie bezpieczeństwa

 7. Zebranie ogólne i grupowe z rodzicami odbędą się dnia 05.09.2018 r. (środa) o godz. 16.30 w sali gimnastycznej budynku szkoły podstawowej ul. Szpitalna 6 dla wszystkich grup (I,II,III i IV).

 

Rok szkolny 2018/2019

 

 

_______________________________________________________

                                     Mamuś, wstajemy!

            Załóż mi proszę wygodne dresy i kapcie,  których nie będę musiał  wciskać  siłą.

Zostaw w szatni coś na przebranie – wiesz, czasem łyżka tańczy w zupie, czasem żal mi zostawić w sali zabawki i…

toaleta tak daleko wydaje się  wtedy.

Mamuś, wiem, że moje pójście do przedszkola przeżywasz bardziej niż ja. Jestem twoim skarbem, kruszynką, maluszkiem, żabką, księżniczką, misiaczkiem… wiem. I muszę

Ci powiedzieć, że nam obojgu będzie trudno się rozstać.

Ale tylko na początku, kilka dni. Może przyjść mi do głowy (najczęściej w przedszkolnej szatni) kurczowe trzymanie się twojej nogi, trzymanie twoich rąk, błaganie, żebyś mnie nie zostawiała, nie porzucała, nie odchodziła beze mnie! Mamusiu bądź silną kobietą – twoja siła ducha pomoże mi oswoić się z nową sytuacją.

Dokonałaś dobrego wyboru! Nie ma nic piękniejszego niż szansa mojego rozwoju wśród rówieśników. Zobaczysz, jeszcze zaskoczę cię mamusiu wierszykiem wypowiedzianym z pamięci… piosenką zaśpiewaną dla ciebie … rysunkiem o naszej miłości … samodzielnie ubranymi spodenkami …. a może nawet uświadomię sobie, że sprzątanie po zabawie, to nie taki diabeł jak go malują.

Dzięki tobie, mogę nauczyć się tego wszystkiego w przedszkolu. Tylko musisz wierzyć

we mnie – będzie dobrze!!!

Tylko bądź dzielna. Nie płacz za mną w pracy i po drodze do niej – nie robisz mi krzywdy.

Nie żegnaj się ze mną zbyć długo, przed wejściem do sali ukochaj mnie najmocniej, najmocniej, najmocniej, na ucho szepnij, że kochasz, że wrócisz i…idź odważnie.

Nie zastanawiaj się czy dobrze zrobiłaś oddając mnie do przedszkola – ty mnie nie oddajesz, ty mnie rozwijasz. Nie przerażaj się moim płaczem podczas pierwszych dni – w ten sposób chcę ci powiedzieć, że będę tęsknił, że cię kocham… a ty mamusiu, swoją mądrością, rozsądkiem konsekwencją naucz mnie proszę czekać na ciebie, ze spokojem w moim małym serduszku, a obiecuję, że za jakiś czas sam będę ciągnął cię za rękę do moich przedszkolnych przyjaciół… wszyscy potrzebujemy czasu na odwagę.

                                                                                                          Twoje dziecko, które stawia pierwsze kroki w przedszkolu.

_________________________________________________

Wyprawka dla dzieci:

– podpisane kapcie

– worek z ubraniami na zmianę w razie zalania

– chusteczki higieniczne

Proszę nie przynosić jedzenia ani picia – wyżywienie zapewnia przedszkole

Proszę nie kupować wyprawek plastycznych (kredki, mazaki itp.)

_______________________________________________-

DYŻUR WAKACYJNY

01.08.2018r. – 29.08.2018r.

______________________________________________

Serdecznie zapraszamy!

na zakończenie Roku Przedszkolnego,

które odbędzie się w czwartek 21.06.2018r o godzinie 14:30

na terenie ogrodu przedszkolnego.

Obowiązuje strój galowy /biało – czarny lub biało – granatowy/

____________________________________________________

Informujemy, że w tym tygodniu odbędzie się zebranie podsumowujące II półrocze

w poszczególnych dniach:

Grupa I i IV wtorek 12.06.2018 o godzinie 15:00

grupa II i III czwartek 14.06.2018r o godzinie 16:00

_____________________________________________________________

Organizacja wycieczki do Nowej Holandii w Elblągu

13.06.2018r (środa)

1. Schodzenie się dziecido godziny 8:00, śniadanie

2. Wyjazd dwoma autokarami o godz 9:00 (przewoźnik TOLKO, J.Birkholc, Tolkmicko)

3. 9:45 – Przyjazd do Nowej Holandii, korzystanie z atrakcji (zjeżdżalnie, plac zabaw, poszukiwanie złota, mini-zoo, wyspa iluzji, dwór króla Artura, rejs statkiem)

4. 11:00 – obiad ( suchy prowiant, kanapki z serem i suchą wędliną, herbata, owoc)

5. Dalsze korzystanie z atrakcji

6. 13:30 – podwieczorek – słodycze, owoce i napoje przywiezione przez dzieci

7. 15:00 wyjazd z Elbląga. Powrót do przedszkola około godziny 16:00. Dzieci z Kadyn, Kikoł oraz Janówka będą wysiadały w swoich miejscowościach. Przyjazd może nastąpić wcześniej (będziemy kontaktować się telefonicznie)

Koszta wycieczki bez wyżywienia 2900zł (bilety wstępu i autokary). Rada Rodziców uprzejmie prosi o dofinansowanie przez rodziców wyjazdu w kwocie 15zł od dziecka płatne do wtorku. Ponadto prosimy o potwierdzenie, czy dziecko będzie uczestniczyło w wyjeżdzie do wtorku rano. Ubieramy dzieci na „cebulkę” w sportowe, przewiewne ubranie oraz sportowe, kryte buty, koniecznie nakrycie głowy. Tego dnia zabieramy plecak ze „słodkosciami” bez czekolad, ciastek z kremem i miękkich owoców.

Dyrektor i Rada Rodziców przedszkola

__________________________________________________________

INFORMACJA

Informujemy, że dnia 01.06.2018r (piątek) przedszkole jest czynne

________________________________________________________

INFORMUJEMY!!!

Dnia 29.05.2018r. odbędzie się Dzień Dziecka na terenie ogrodu przedszkolnego

„W krainie zabaw”

Tego dnia dzieci schodzą się o normalnej porze.

Bardzo prosimy o odbiór wszystkich dzieci od godz. 14:30

____________________________________________________________________________________________

  PRZEDSZKOLE MIEJSKIE „BAJKOWY LAS” W TOLKMICKU

zaprasza na 

WIELKI DZIEŃ DZIECKA 

                29 maja 2018 od 10:00 – 14:30             

       

ATRAKCJE:

dmuchana zjeżdżalnia i trampolina do skakania,

zabawy przy muzyce z animatorami z firmy Kuldomek z Elbląga przebranymi za maskotki, pokaz wielkich baniek mydlanych, zamykanie dzieci w bańce, kreacje balonowe,

stanowiska zabawowe maxi klockami, rysowaniem kredą, malowanie twarzy

podchody

piknik na trawie

obiad z grilla

podwieczorek upieczony przez mamy (ciasteczka, babeczki, rogaliki)

Festyn zorganizowany jest z funduszy Rady Rodziców przedszkola.

Tego dnia wszystkie dzieci odbieramy dopiero po godz. 14.30 i ubieramy w przewiewne bluzki na długi rękaw i długie spodnie (w celu zapobiegania otarciom na dmuchanej zjeżdżalni). Nie zapominamy o czapkach.                                                                

UDANEJ ZABAWY
                                                           

__________________________________________________________-

Zapraszamy kochanych Rodziców

na festyn z okazji Dnia Mamy i Taty

„Poczytaj mi Mamo, poczytaj mi Tato”,

 który odbędzie 24.05.2018r. /czwartek/

o godzinie 14:30

w MGOK w Tolkmicku.

___________________________________________________

 

informacja

______________________________________________

Mamo, tato, chwalą nas……..

http://m.elblag.net/artykuly/festiwal-lesnej-piosenki-cztery-pory-roku-w-lesie-zdjecia,35525.html

http://www.osw2elblag.szkolnastrona.pl/a,1231,festiwal-lesnej-piosenki-cztery-pory-roku-w-lesie

_________________________________________________________________________________________

Zapraszamy Rodziców dzieci występujących na konkurs recytatorski „Łapki, ciapki, piórka i leśnych rymów cała furka”

dnia 25.04.2018r. o godzinie 9:30

___________________________________________________________________________________

20180420_114350

___________________________________________________________________

Informacja w sprawie dyżuru wakacyjnego

Drodzy rodzice.  W szatni przedszkola wyłożona jest orientacyjna lista, kto ma potrzebę zapisania dziecka  w okresie wakacji tj. od 01.08 do 29.08.2018 r. (dwa dni sierpnia pozostawiamy na  przygotowanie budynku). Ponadto należy zapoznać się z zasadami, kto może zapisać swoje dziecko w tym okresie.

Ze względu na zamiar przeniesienia przedszkola na ul. Szpitalną 6 w czasie wakacji oraz udzielanie pracownikom należnego urlopu, może dojść do sytuacji, że przedszkole nie będzie organizowało dyżuru w czasie wakacji. O decyzji rodzice zostaną powiadomieni na początku czerwca 2018 r.

Organizacja dyżuru wakacyjnego

_________________________________________________________________________________

WYNIKI REKRUTACJI

lista dzieci 1

lista 2

lista 3

________________________________________________________________________________

Uprzejmie informujemy, że rodzice , których dzieci  otrzymały miejsce w przedszkolu w rekrutacji na rok szkolny 2018/2019, powinni dopełnić obowiązku potwierdzenia zapisu dziecka do przedszkola  w dniach od  05.04.2018  do  13.04.2018 r.

W przypadku, gdy rodzic nie dostarczy w/w dokumentu, dziecko zostanie skreślone z listy dzieci przyjętych.

Druk potwierdzenia można pobrać w przedsionku, kancelarii przedszkola lub na stronie internetowej.

DRUK-Potwierdzenie woli zapisu do przedszkola

________________________________________________________________________

ich-rodzicom 2

_____________________________________________________________________

INFORMUJEMY:

w okresie świątecznym przedszkole jest czynne, w dniach 29.03.2018 (czwartek), 30.03.2018 ( piątek), 03.04.2018 (wtorek), 04.04.2018 (środa), nie ma dowozów do przedszkola. Dowozy dzieci we własnym zakresie

_____________________________________________________________________________________________

MZ komunikat do rodziców 9.03.2014 r. BPIP i GIS (2)

plakat_PNEUMOKOKI_A4__DRUK

___________________________________________________________________________________

Drodzy Rodzice

W dniu 23.03.2018 r. (piątek) o godz. 12.30  w budynku przedszkola Portowa 4, będzie miało miejsce wydarzenie kulturalne

„Wielkanocne kłopoty pingwinka Marcela”

Teatr objazdowy  „Magik” z Białegostoku zaprezentuje nam przedstawienie teatralne, którego głównymi celami edukacyjno-wychowawczymi są:

 • zapoznanie dzieci z tradycjami wielkanocnymi,
 • dobre zachowanie,
 • pomaganie innym,
 • kultura osobista,
 • pracowitość,
 • wyrażanie emocji.

Koszt przedstawienia 300 zł. w całości pokrywa Rada Rodziców

_________________________________________________________________________________________

Przedszkole Miejskie „Bajkowy Las” w Tolkmicku prowadzi zapisy dzieci w wieku od 2,5 do 6 lat

 na rok szkolny 2018/2019

 

Wydawanie i przyjmowanie kart zgłoszeń dziecka codziennie w siedzibie Przedszkola, ul. Portowa 4,

/tel. 055 231-61-47/ w terminie

od 12.03 do 23.03.2018 r.

w godzinach: od 9.00 do 15.00                    w kancelarii lub księgowości przedszkola.

Karty można pobrać również na stronie internetowej.

Szczegółowe informacje na stronie   www.strona.bajkowylas.schoolpage.pl           w zakładce : Rekrutacja

_________________________________________________________________________________________________

Drodzy Rodzice dzieci uczęszczających do przedszkola

 

Od dnia 12 marca rusza nabór dzieci do Przedszkola Miejskiego „Bajkowy Las” w Tolkmicku na rok szkolny 2018/2019. W związku tym  rodzice dzieci uczęszczających obecnie do przedszkola a chcący, aby dziecko kontynuowało edukację w naszym przedszkolu, powinni złożyć  dokument- potwierdzenie woli kontynuacji edukacji dziecka w roku szkolnym 2018/2019. Dotyczy roczników 2012, 2013, 2014, 2015.

Dokument ten można pobrać u wychowawcy, dyrektora lub na stronie internetowej przedszkola i należy złożyć  u wychowawców lub dyrektora najpóźniej do dnia  09.03.2018 r.

Dyrektor- Grażyna  Burcewicz

 wzór potwierdzenia woli kontynuacji edukacji-1

 

_______________________________________________________________

Drodzy Rodzice.

Serdecznie zapraszamy na zebranie, które odbędzie się dnia 06.03.2018r o godzinie 16:00

Odbędzie się zebranie ogólne z dyrektorem oraz zebrania grupowe.

Tematyką przewodnią będzie:

– rekrutacja do przedszkola na przyszły rok szkolny

– planowanie działania do końca roku

– plany związane z przeniesieniem przedszkola

– podsumowanie pracy wychowawczo – dydaktycznej za I półrocze

(Zebranie w gr IV odbędzie się dnia 08.03.2018r o godzinie 15:00)

_________________________________________________________________

Drodzy Rodzice

W imieniu Burmistrza Tolkmicka Pana Andrzeja  Lemanowicza  zapraszam na spotkanie informacyjne w sprawie zamiaru przekształcenia Przedszkola Miejskiego „Bajkowy Las”  w Tolkmicku poprzez przeniesienie jego siedziby oraz  włączenia go do Zespołu Szkolno – Przedszkolnego przy ul. Szpitalna 6. Pan Burmistrz przedstawi zasady i warunki  planowanych zmian.

Ze względu na powagę   podejmowanego tematu proszę o przybycie obydwojga rodziców  do Miejsko-Gminnego Ośrodka Kultury w Tolkmicku w dniu 12.02.2017 r. (poniedziałek) na godz. 16.00.

Z poważaniem

Dyrektor Przedszkola – G.Burcewicz

_________________________________________________________________

Informujemy!!!

Dnia 29.01.2018r. ( poniedziałek) jesteśmy zmuszeni do zamknięcia przedszkola. Zakład ENERGA wykonuje wymianę słupów energetycznych przy przedszkolu, co wiąże się z brakiem energii elektrycznej od godz. 7:00 do 15:00, a tym samym brakiem możliwości ogrzewania przedszkola. Prosimy o zapewnienie opieki dzieciom w domu.

Decyzję uzgodniono z Burmistrzem Tolkmicka.

Za utrudnienia przepraszamy.

________________________________________________________________

Ze względu na mała ilość zgłoszonych dzieci i brak możliwości żywienia, dzieci z gr IV będą uczęszczały do przedszkola przy ul. Portowej.

_________________________________________________________________________________-

Szanowni Rodzice.

Informujemy, że w okresie Ferii Zimowych od 22.01.2018 do 02.02.2018r Przedszkole będzie czynne.

Dowozy dzieci dojeżdżających rodzice organizują we własnym zakresie.

_______________________________________________________________________________

Informacja

Dnia 18.01.2018r (czwartek) w Miejsko – Gminnym Ośrodku Kultury w Tolkmicku odbędzie się „Bal u Pani Mikołajkowej”

Bal odbędzie się w godzinach dydaktyczno – wychowawczych. Prosimy tego dnia o przyniesienie stroju, który powinien być spakowany do reklamówki i podpisany imieniem i nazwiskiem.

W programie:

– muzyka i śpiew na żywo

– zabawy i konkursy

– tańce przy muzyce na żywo

– prezenty dla dzieci

– zdjęcia: 1 grupowe, 1 indywidualne

_______________________________________________________________________________

DZIEŃ BABCI I DZIADKA

Dnia 13.02.2018r (wtorek) o godz.13:00 w MGOK w Tolkmicku odbędzie się Uroczystość z okazji Dnia Babci i Dziadka.

Serdecznie zapraszamy!!!

___________________________________________________________________________________

Prosimy aby 12.12.2017 (wtorek) każda dziewczynka ubrana była w białe rajstopki.   Dziękujemy

__________________________________________________________________________________________________________

Zapraszamy Rodziców na Spotkanie Świąteczne, które odbędzie się 12.12.2017r (wtorek) o godzinie 14:30 w Miejsko – Gminnym Ośrodku Kultury w Tolkmicku.

Słodki bilet wstępu w cenie 2 zł.

W programie:

– występ dzieci

– kiermasz książki

– licytacja ozdób świątecznych

– wspólny poczęstunek

 _______________________________________________________________________________________________

20171205_153810

_________________________________________________________________________________________________   Informujemy, że w dniu 20.11.2017r. (poniedziałek) o godz 10:00 odbędą się zajęcia edukacyjne z Papą Smerfem oraz zdjęcia indywidualne o tematyce jesiennej dla wszystkich dzieci. Można ubrać dziecko w strój jesienny /np. z balu/

___________________________________________________________________________________________

DSC_0159 DSC_0138 DSC_0134 DSC_0123 DSC_0119 DSC_0087 DSC_0089 DSC_0092 DSC_0107 DSC_0114 DSC_0081 DSC_0077 DSC_0076 DSC_0075 DSC_0074 DSC_0056 DSC_0055 DSC_0052 DSC_0050 DSC_0049 DSC_0048

_______________________________________________________________________________

Drodzy rodzice!

Informujemy, ze dnia 15.11.2017 r (środa) od godz 9:30 – 11;30 w Miejsko Gminny Ośrodek Kultury w Tolkmicku odbędzie się     „Bal Jesieni” dla naszych przedszkolaków.

Bardzo prosimy o przygotowanie odpowiednich strojów bez naturalnych dodatków takich jak: świeże liście, jarzębina, żołędzie itp.

W planie balu :

– tańce i zabawy przy muzyce

– prezentacje wierszy przez dzieci, które brały udział w konkursie „Barwy jesieni”

– poczęstunek podczas balu sponsorowany przez Młodzieżowy Ośrodek Szkolno – Wychowawczy w Kamionku Wielkim

W poczęstunku znajdować się będą: suszone morele, śliwki, orzechy, ciastka ze zbożami oraz owoce zakupione przez Przedszkole

________________________________________________________________________

Informujemy!

Dnia 10.11.2017 r (piątek) Dzieci z naszego Przedszkola zostały zaproszone do Miejsko – Gminnego Ośrodka Kultury na Akademię z okazji 11 listopada, organizowana przez Gimnazjum w Tolkmicku. Akademia odbędzie się w ramach zajęć.

Bardzo prosimy tego dnia ubrać dziecko na galowo

____________________________________________________________________________________________

Informujemy, że dnia 07.11.2017r dzieci 5letnie (rocznik 2012) będą jechały w godz.10:00 – 12:00

  do Kamionka Wielkiego na „Bal Kasztanka” .  Dzieci nie przygotowują żadnych strojów.

_______________________________________________________________________________________

W związku z dniami wolnymi w Szkole Podstawowej dzieci z oddziału IV przy SP w dniach 02.11 i 03.11 (czwartek i piątek) zapraszamy do przedszkola przy ulicy Portowej 4    / wyżywienie zapewnia przedszkole/

_________________________________________________________________________________________

Informujemy, że dnia 02.11 i 03.11. 2017 (czwartek i piątek) przedszkole jest czynne. Nie ma dowozów zorganizowanych.

Dowozy dzieci do przedszkola we własnym zakresie.

___________________________________________________________________________________________

Drodzy rodzice!

Dnia 19.10.2017r. ( czwartek) odbędzie się wyjazd do Lasu w ramach realizacji Planu Partnerskiego z Nadleśnictwem Elbląg. Wyjazd odbędzie się w godzinach od 9:00- 12:00.

Prosimy o ubranie dzieci w :

 • obuwie gumowe,
 • spodnie na zmianę,
 • czapki z zakrytymi uszami.

W planie:

 • zwiedzanie Ścieżki Dydaktycznej Kadyński Las,
 • historia Dębu Bażyńskiego,
 • szukanie darów jesieni i śladów zwierząt.
 • ognisko z kiełbaskami w Szkółce Leśnej.

_____________________________________________________________________

Zapraszamy dzieci i rodziców do udziału w

 

KONKURSIE EKOLOGICZNYM

„Ziemi pomagamy, kiedy wspólnie oszczędzamy”

REGULAMIN KONKURSU

 1. Organizatorami konkursu są:

                Warmińsko-Mazurski Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli w Elblągu
Elbląskie Centrum Edukacji Ekologicznej przy  Warmińsko-Mazurskim Ośrodku Doskonalenia    Nauczycieli w Elblągu
Fundacja Kierunek Rodzina

 1. Cele konkursu

*Propagowanie wśród dzieci i rodziców postaw proekologicznych,

*Zwiększanie u dzieci świadomości związanej z wpływem oszczędzania  na życie naszej             planety,

* Budowanie więzi pomiędzy rodzicami i dziećmi poprzez wspólne działanie

 1. Uczestnicy: dzieci pięcio-sześcioletnie wraz z rodzicami, z przedszkoli w Elblągu

i okolicy.

 1. Technika wykonania: dziecko biorące udział w konkursie wspólnie z rodzicami przygotowuje plakat tematyczny „Ziemi pomagamy, kiedy wspólnie oszczędzamy”. Rodzice przygotowują reportaż w postaci  max 4 zdjęć prezentujących powstawanie plakatu. Po ukończeniu wspólnego dzieła rodzice nagrywają  film trwający nie dłużej niż 1 minutę, na którym ich dziecko przedstawia się i wykorzystując plakat  zachęca innych do oszczędzania wody, energii, surowców….. w zależności od tematyki plakatu.
 1. Każda praca zgłoszona do konkursu powinna być opisana:
 • plakat: imię i nazwisko dziecka, wiek, nazwa i adres placówki do której uczęszcza.
 • płyta  ze  zdjęciami i filmikiem:  imię i nazwisko dziecka, wiek, nazwa i adres placówki.
 • oświadczenie podpisane przez rodziców lub opiekunów (załącznik do regulaminu).
 1. Prace:

*plakat – wielkość A4

*zdjęcia : nie więcej niż 4 sztuki

*nagranie: jeden plik,  film nie dłuższy niż 60 sekund, format dowolny

Ilość nadsyłanych prac:  max 2 plakaty ze zdjęciami i nagraniem  z jednej placówki.
Termin nadsyłania prac: do 20.11.2017r.

 1. Miejsce nadsyłania prac:
  pocztą na adres
  Fundacja Kierunek Rodzina
  ul. Związku Jaszczurczego 17 /31
  82 – 300 Elbląg
  Prace można dostarczyć również do p. Marioli Malkiewicz do Przedszkola Nr 17

w Elblągu, ul. Karowa 30 lub do W-M ODN p. Alicja Guła

 1. Ocena prac: Jury oceniając prace będzie brało pod uwagę
  *pomysłowość w wyrażaniu tematu związanego z oszczędzaniem,
  *zaangażowanie dziecka i rodzica,
  *jakość wypowiedzi, która w atrakcyjny sposób zachęci dzieci i dorosłych do pomocy naszej planecie.
 2. Nagrody i wyróżnienia: organizatorzy konkursu przyznają atrakcyjne nagrody i wyróżnienia.
 3. Fundatorzy nagród:
  Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Olsztynie

Elbląskie Centrum Edukacji Ekologicznej
W-M Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli
Fundacja Kierunek Rodzina

 1. Ogłoszenie wyników nastąpi  na uroczystym spotkaniu dzieci i rodziców na początku grudnia 2017 roku.

Wszyscy laureaci konkursu zostaną  powiadomieni.

 1. Kontakt: informacji o konkursie – tel.- 503 553 448

Przedszkola zgłaszające dzieci do konkursu odpowiadają za wyrażenie zgody przez rodziców na opublikowanie nagranych zdjęć oraz filmików. 

Dołączony druk powinien być podpisany przez rodziców dziecka, które bierze udział w konkursie i dołączony do pracy konkursowej.

ZAPRASZAMY WSZYSTKICH DO UDZIAŁU W KONKURSIE

Konkurs Ekologiczny

„Ziemi pomagamy, kiedy wspólnie oszczędzamy

Oświadczenie

 Wyrażam zgodę na publikowanie zdjęć i filmu zamieszczonych na płycie, gdzie w roli głównej występuje moje dziecko  córka/syn…………………………………………………………………………….(imię i nazwisko), uczęszczająca do …………………………………………………………………

(proszę podać nazwę przedszkola)

oraz na przetwarzanie i publikowanie danych osobowych mojego dziecka do celów konkursowych.

Rodzice w imieniu autora plakatu przenoszą całość autorskich praw majątkowych na organizatorów konkursu ekologicznego „Ziemi pomagamy, kiedy wspólnie oszczędzamy”, tj. Warmińsko Mazurski Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli oraz Fundację Kierunek Rodzina.

Przeniesienie to obejmuje: wykonane przez rodziców zdjęcia i film zamieszczone na płycie.  

 

………………………………………………….

(czytelny podpis rodzica dziecka biorącego udział w konkursie)

 

______________________________________________________________________________________

DEN

_______________________________________________________________________________

W dniu 17.10.2017r wyjeżdżamy z dziećmi do kina „Światowid” w Elblągu na spektakl teatralny pt; „CZARODZIEJSKI OŁÓWEK”. Koszt wyjazdu dwoma autokarami oraz część opłaty za bilet /10zł/ pokrywa Rada Rodziców, rodzic dopłaca do biletu wstępu 8zł w terminie do 13.10.2017r. wyjazd odbędzie się w godzinach pracy przedszkola

______________________________________________________

W ramach współpracy z Młodzieżowym Ośrodkiem Szkolno-Wychowawczymw Kamionku Wielkim projekt; ’’Starszy Brat’’ będziemy dokarmiać zwierzęta leśne.

Prosimy o przyniesienie kasztanów i żołędzi do dnia 13.10.2017 (piątek).

                                                                                                                                                 Dziękujemy.

___________________________________________________________________________________________________

ROZLICZENIE RADY RODZICÓW NA ROK PRZEDSZKOLNY 2016/2017

przychody kwota koszty kwota
Saldo początkowa 1712,28 Przedstawienie teatralne „Drogowy zawrót głowy” 250,00
Rada Rodziców gr.I 2950,00 Zakup druków – dowodów wpłaty 13,43
Rada Rodziców gr.II 3000,00 Opłata bankowa 15,00
Rada Rodziców gr.III 3000,00 Dofinansowanie każdej z grup 3 x 600,00 1800,00
Prowizja z ubezpieczenia 359,00 Koszt biletów na „Rewie na lodzie” 1398,00
Prowizja za zdjęcia  z Foto – Aga 80,00 Paczki Mikołajkowe – słodka paczka 600,00
Licytacja z Jasełek 1030,00 Zakup art. spożywczych typu kawa,herbata itp. 116,2479,40
Bilety wstępu z Jasełek 188,00 Zakup produktów do wypieku pierników Bożonarodzeniowych 76,00
Kiermasz książki 74,00 Zakup łakoci do paczek karnawałowych 56,25
Wypożyczanie strojów karnawałowych 90,00 Zakup klocków magnetycznych do paczek karnawałowych 1856,25
Licytacja wielkanocna 335,00 Zakup art. papierniczych na spotkanie Wielkanocne 128,52
Dożywianie z ubezpieczenia 283,50 Pokrycie części kosztów za przewóz dzieci do Bubna 300,00
    Przedstawienie teatralne 220,00
    Przedstawienie teatralne 300,00
    Zakup nagród na konkurs recytatorski 183,00
    Dofinansowanie wycieczki na „Dzień Dziecka” do Elbląga 1028,00
    Zakup książek na zakończenie roku przedszkolnego dla dzieci odchodzących 277,17
    Zakup dyplomów 337,10
    Zakup książek na zakończenie roku dla dzieci, które zostają w przedszkolu 310,95
    Zakup biletów do kina na „Smerfy” sfinansowany przez Radę Rodziców 670,00
    Koszt transportu do Elbląga  do kina na „Smerfy” 600,00
    Zakup owoców na zakończenie roku przedszkolnego 150,00142,2451,27
    Zakup radiomagnetofonów dla każdej grupy 3 x 349,00 1047,00
    Zakup papieru do zapakowania oraz wstążkę na radiomagnetofony 11,70
    Kwiaty na zakończenie roku dla Grona Pedagogicznego oraz wszystkich pracowników przedszkola 87,00
razem 13 101,78 razem 12 104,52

                                                                                                       13 101,78 – 12 104,52 = 997,26

_______________________________________________________________________

Drodzy Rodzice

W związku ze zgłoszeniem przypadku zachorowania dziecka w gr. I na Salmonellę niewiadomego pochodzenia, w przedszkolu zostały podjęte nadzwyczajne środki w celu uniemożliwienia rozprzestrzeniania się bakterii:

 • profilaktyczne badania dzieci z gr.I i personelu przedszkola,
 • objęcie badaniami całej rodziny dziecka, które zachorowało,
 • planowana wizyta przedstawicieli SANEPID-u w Elblągu w celu sprawdzenia placówki pod względem procedur czystości i bloku żywieniowego, partnerskie przeciwdziałanie dalszym zachorowaniom,
 • profilaktyczne badania dzieci w pozostałych grupach, jeżeli liczba zachorowań się zwiększy,
 • zapobiegawcza dezynfekcja odpowiednimi środkami wszystkich pomieszczeń przedszkola lub wyparzanie (blaty, krzesła, poręcze, zlewy, krany, dozowniki, oczka w ubikacji, podłogi, zabawki, naczynia itp.),
 • codzienna dezynfekcja powierzchni dotykanych przez dzieci i personel po zakończonym dniu,
 • wprowadzenie reżimu kuchennego (w miarę możliwości wykluczenie z jadłospisu produktów, których źródłem może być Salmonella i rygorystyczne przestrzeganie procedur obróbki żywności zgodnie z zasadami HCCP),
 • kontrola higieny u dzieci i personelu, szczególnie dokładnego mycia i dezynfekcji rąk po każdym pobycie w toalecie.

Mamy nadzieję, że powyższe działania spowodują zahamowanie zachorowań.

Apelujemy do Rodziców o zapoznanie się z materiałami dotyczącymi zakażenia , profilaktyki i leczenia Salmonelli oraz włączenie tych działań w codzienne życie rodziny (informacje- Internet, tablica informacyjna).

                                                                                                                             Dyrektor G.Burcewicz

___________________________________________________

Zatrucie pokarmowe wywołane przez salmonellę

4

Żródło Internet, Autor: Bogumiła Poniatowska
Salmonella, a właściwie bakterie z grupy Salmonella enterica, inaczej pałeczki paraduru, wywołują dolegliwości żołądkowo-jelitowe, czyli zatrucie pokarmowe. Są one niebezpieczne, bo mogą doprowadzić nawet do zakażenia narządów wewnętrznych  i wywołać choroby stawów.

Salmonella: objawy zatrucia pokarmowego

Salmonella upodobała sobie produkty pochodzenia zwierzęcego: jaja, mięso głównie drób i ryby, mleko i jego przetwory, rozdrobnione przetwory mięsne- tatar, pasty rybne, galaretki, pasztety. Mogą ją też przenosić gryzonie, zwierzęta dzikie i domowe,  owady – jeśli więc nie zabezpieczysz przed nimi żywności, zwiększysz ryzyko zakażenia się. Ponadto od ludzi wydalających pałeczki wraz z kałem. Pierwsze objawy zatrucia mogą pojawić się już 8 godzin po zjedzeniu skażonego posiłku:

Jednak najczęściej choroba daje o sobie znać po 18-24 godzinach od zakażenia.

 

Jak się chronić przed zatruciem pokarmowym salmonellą?

 • Surowe mięso, drób, ryby i jaja przechowuj w lodówce z dala od produktów gotowych do spożycia.
 • Po rozmrożeniu nie zamrażaj jedzenia ponownie.
 • Nie jedz lodów czy kremu, które nie były dobrze schłodzone, a szczególnie produktów rozmrożonych i ponownie zamrożonych.
 • Nie myj jajek przed włożeniem do lodówki, bakterie wówczas zatrzymają się na skorupce i nie wnikną w głąb jajka,
 • Bezpośrednio przed użyciem jaj parz je wrzątkiem przez ok. 10 sekund.
 • Unikaj tatara i innych potraw z surowego mięsa.
 • Nie jedz potraw niedopieczonych, niedogotowanych – wysokie temperatury w czasie smażenia, duszenia i pieczenia niszczą drobnoustroje.
 • Nie kupuj mięsa niewiadomego pochodzenia.
 • Myj dokładnie ręce po skorzystaniu z ubikacji, przed przygotowaniem posiłków oraz jedzeniem i koniecznie wyrób taki nawyk u dzieci.

________________________________________________

Zapraszamy na ogólne i grupowe zebranie z Rodzicami, które odbędzie się dnia 07.09.2017 /czwartek/ o godz. 16:00 w sali grupy III ___________________________________________________________

Informujemy, że dowozy dzieci do przedszkola zorganizowane będą

od dnia 05.09.2017r. __________________________________________________________

LISTA DZIECI PRZYJĘTYCH DO POSZCZEGÓLNYCH GRUP

Grupa I

,,ORZESZKI”

Nauczyciel prowadzący: Magdalena Chmielewska

                                         Grażyna Burcewicz

 

 1. Brzeziński Alan
 2. Chiliński Jan
 3. Chmielewska Maja
 4. Dzierżawski Wiktor
 5. Idzikowski Tomasz
 6. Jernat Liliana Maria
 7. Kowalczyk Zofia
 8. Lubowicka Judyta
 9. Machciński Kajetan
 10. Mierzejek Szymon
 11. Miszkowicz Maria
 12. Nienierza Igor
 13. Ostrowska Kornelia
 14. Podborowska Natalia
 15. Podgórski Alex
 16. Sierzputowski Wojciech
 17. Sobieszczański Gabriel
 18. Szagała Jan
 19. Szulc Mateusz
 20. Tchorzewski Mateusz
 21. Wielesik Szymon
 22. Wójcik Maksymilian
 23. Zagaja Adam Paweł
 24. Żygulis Marlena Katarzyna

Grupa II

                                                 ,,MUCHOMORKI”

Nauczyciel prowadzący: Karolina Zagaja

 

 1. Brzeska Magdalena
 2. Brzeski Sebastian
 3. Chojnowska Maria
 4. Dutkiewicz Kewin
 5. Dutkiewicz Sandra
 6. Ebertowski Marek
 7. Feszak Adam
 8. Golec Nikola
 9. Gołębiewski Klaudiusz
 10. Janowicz Maja
 11. Kluczkowska Nikola
 12. Majkowska Lena
 13. Miszkowicz Nadia
 14. Osmańska Zuzanna
 15. Podborowski Piotr
 16. Prusecki Wojciech
 17. Siemaszko Mateusz
 18. Siemaszko Szymon
 19. Sparzak Dominik
 20. Stelmaszew Natalia
 21. Stodulski Oskar
 22. Stypułkowski Szymon
 23. Szlitter Nel
 24. Szwarc Weronika
 25. Uhryn Maksymilian

Grupa III

,,JAGÓDKI”

Nauczyciel prowadzący: Irena Olszewska

                                        Katarzyna Waś

 

 1. Brodzińska Julia
 2. Chojnowski Jakub
 3. Daczkowski Bogumił
 4. Godlewski Aleksander
 5. Górska Nadia
 6. Guzy Natalia
 7. Idzikowska Julia
 8. Jaroszek – Czerwienko Maria
 9. Jarząbski Gabriel
 10. Lenart Szymon
 11. Nowicka Oliwia
 12. Ojrzyńska Kornelia
 13. Prądzyńska Anna
 14. Różański Adam
 15. Rudak Magdalena
 16. Rzymska Julia
 17. Scecewicz Karolina
 18. Starostecka Weronika
 19. Tkacz Klaudia
 20. Tkaczyk Jakub
 21. Wiśniewski Kamil
 22. Wrycza Laura
 23. Zagaja Jakub
 24. Zuchniewski Julian
 25. Zyśkowski Olaf

Grupa IV

/ oddział przedszkolny przy Szkole Podstawowej w Tolkmicku/

Nauczyciel prowadzący: Irena Popowicz

 1. Blicharska Martyna
 2. Charyton Jan
 3. Chudzik Mateusz
 4. Cymański Michał
 5. Czenkusz Ignacy
 6. Czenkusz Zofia M.
 7. Gaj Filip
 8. Gliniecka Julia
 9. Golec Adrian S.
 10. Greń Nikola
 11. Jarzyna Lena
 12. Kurszewski Marcel
 13. Mnich Jakub
 14. Nienierza Laura
 15. Piotrowski Oliwier
 16. Podborowski Jan
 17. Romańczuk Natan
 18. Sarapkiewicz Wiktor
 19. Szymański Stanisław
 20. Świerczyński Alan
 21. Walczyk Alan

INFORMACJA ODNOŚNIE PRZEDSZKOLA

PRZY ULICY PORTOWEJ 4

Przedszkole rozpoczyna zajęcia 01.09.2017r., pracuje w godzinach 6:30 – 16:00.

Prosimy przyprowadzać dzieci najpóźniej do godziny 8:00

Na pierwszy dzień prosimy przygotować dzieciom wygodne, bezpieczne kapcie z jasną podeszwą (nie klapki) oraz ubrania na zmianę w podpisanym worku.

Posiłki zapewnia przedszkole.

Wyprawka przedszkolaka (materiały plastyczne, podręczniki, itp.) zostanie ustalona na zebraniu z rodzicami, które odbędzie się w pierwszym tygodniu września.


INFORMACJA ODNOŚNIE ODDZIAŁU PRZEDSZKOLNEGO

W SP W TOLKMICKU

Oddział rozpoczyna zajęcia 04.09.2017r., pracuje w godzinach 7:30 – 14:30.

Prosimy przyprowadzać dzieci najpóźniej do godziny 8:00.

Na pierwszy dzień prosimy przygotować dzieciom wygodne, bezpieczne kapcie z jasną podeszwą (nie klapki) oraz ubrania na zmianę w podpisanym worku.

Do momentu rozpoczęcia żywienia w szkole (obiady) prosimy wyposażyć dziecko w podwójne kanapki w plastikowym pojemniku i owoce.

Wejście do oddziału znajduje się przy sali gimnastycznej.

Wyprawka przedszkolaka (materiały plastyczne, podręczniki, itp.) zostanie ustalona na zebraniu z rodzicami, które odbędzie się w pierwszym tygodniu września.Zapraszamy na zakończenie roku przedszkolnego, które odbędzie się 21.06.2017 (środa)

o godz. 15:00 w ogrodzie przedszkolnym.

/W razie niekorzystnych warunków atmosferycznych zakończenie odbędzie się

w M-GOK w Tolkmicku/


Piątek 16.06.2017 przedszkole jest czynne

dowóz dzieci do przedszkola we własnym zakresie


Organizacja wycieczki do Nowej Holandii w Elblągu

12.06.2017(poniedziałek)

 1. Schodzenie się dzieci  do godz. 8.00,  śniadanie.

 2. Wyjazd dwoma autokarami  o godz. 10.00  (przewoźnik  TOLKO , J.Birkholc, Tolkmicko)

 3. 10.45- Przyjazd do Nowej Holandii, korzystanie z atrakcji (zjeżdżalnie, poszukiwanie złota, mini –zoo, wyspa iluzji, dwór Króla Artura, rejs statkiem)

 4. 12.00- obiad  (suchy prowiant, kanapki z serem i suchą wędliną, herbata, owoc ).

 5. 15.00 podwieczorek – słodycze, owoce i napoje przywiezione przez dzieci.

 6. 16.30 wyjazd z Elbląga. Powrót do przedszkola około godz. 17.30. Dzieci z Kadyn i Kikoł i Janówka będą wysiadały w swoich miejscowościach. Przyjazd może nastąpić wcześniej, będziemy kontaktować się telefonicznie.

Koszt wycieczki bez wyżywienia- 2100 zł. (bilety wstępu i autokary) . Rada Rodziców uprzejmie prosi o dofinansowanie przez rodziców wyjazdu w kwocie 8 zł od dziecka.

Ubieramy  dzieci „na cebulkę” w sportowe, przewiewne ubranie oraz sportowe kryte buty, koniecznie nakrycie głowy, dodatkowo płaszcz przeciwdeszczowy. Tego dnia  zabieramy plecak ze  „słodkościami” bez czekolad, ciastek z kremem.

                                                   Dyrektor przedszkola


PRZERWA WAKACYJNA ODBYWAĆ SIĘ BĘDZIE

W DNIACH 03.07. – 31.07.2017

 

DYŻUR WAKACYJNY 01.08 – 31.08.2017r.

Dowozy dzieci do przedszkola we własnym zakresie.

 

Zasady organizacji dyżuru wakacyjnego

w roku szkolnym 2016/2017

Przedszkole Miejskie „Bajkowy Las” w Tolkmicku

§ 1

Dyżur wakacyjny jest organizowany dla dzieci uczęszczających do Przedszkola Miejskiego „Bajkowy Las” w Tolkmicku w roku szkolnym 2016/2017 w terminie od 01.08 do 31.08.2017 r.

§ 2

Rekrutacja odbywa się poprzez wpisanie dziecka na listę wyłożoną w szatni przedszkola. Decyduje kolejność wpisu dziecka.

§ 3

W okresie wakacji,  ze względów urlopowych, tworzy się jedna grupę 25 osobową dla dzieci obojga rodziców pracujących.

§ 4

W przypadku, gdy zostaną wolne miejsca, dopuszcza się przyjmowanie dzieci jednego rodzica pracującego.

§ 5

Podpisywanie umów z rodzicami za okres wakacji odbywać się będzie w siedzibie przedszkola  od 19 do 21 czerwca w godzinach od 8.30 do 15.00

§ 6

Przyjmowanie opłat na podstawie umowy za pobyt dziecka w przedszkolu odbędzie się w dniach 10, 11,12 sierpnia. Zwrot lub dopłata za faktycznie wykorzystane godziny i żywienie nastąpi w miesiącu wrześniu. W przypadku dzieci 6 letnich odchodzących do pierwszej klasy również w miesiącu wrześniu, na podstawie podania złożonego przez rodzica do 06 września.

§ 7

Wysokość opłat za korzystanie z usług przedszkola poza godziny podstawy programowej (od 8.00 do 13.00) wynosi 1 zł. za każda rozpoczęta godzinę

§ 8

Wysokość dziennej stawki żywieniowej w miesiącu sierpniu wynosi 6 zł.

§ 9

Rodzic dziecka korzystającego z pomocy MOPS jest zobowiązany do przedłożenia w pierwszym dniu pobytu dziecka przedszkolu odpowiedniej decyzji o przyznanej przez MOPS pomocy.

§ 10

W kwestiach nieuregulowanych niniejszymi zasadami organizacji dyżuru wakacyjnego  obowiązują przepisy zawarte w statucie  oraz regulaminie przedszkola.

 

 

                                                                           Dyrektor przedszkola- Grażyna Burcewicz


Dzień Dziecka w przedszkolu

01.06.2017 r. – czwartek

Wycieczka do Elbląga – zwiedzanie Muzeum, Starego Miasta

i  rejs  edukacyjny statkiem

Schodzenie się dzieci  najpóźniej do godz. 8.00

 1. Wyjazd dwoma autokarami  o godz. 8.45 (przewoźnik  TOLKO ,J.Birkholc, Tolkmicko)

 2. Przyjazd do Elbląga na Stare Miasto godzina 9.45, zwiedzanie Starówki.

 3. Zwiedzanie Muzeum Archeologiczno- Historycznego, zajęcia edukacyjne warsztatowe.

 4. 12.00- posiłek McDonald´s zestaw Happy Meal  z kurczakiem.

 5. Podwieczorek (kanapki z serem i suchą wędliną, herbata, owoc ).

 6. 14 i 15.00 – Rejs statkiem w dwóch grupach  po rzece Elbląg wraz z zajęciami edukacyjnymi  prowadzonymi przez animatorów pt. „Piracka przygoda” – pasowanie na pirata, zabawa dramowa, pokaz wielkich baniek mydlanych, malowanie buziek, zabawa w wyścigi żółwi morskich, zabawa w poszukiwanie ukrytego skarbu z pomocą wskazówek, szantowanie przy gitarze, dyplom i balonowa szabla w prezencie.

 7. 16.30 wyjazd z Elbląga. Powrót do przedszkola około godz. 17.30. Dzieci z Kadyn i Janówka będą wysiadały w swoich miejscowościach.

Koszt wycieczki  z wyżywieniem  3.800 zł. Otrzymaliśmy dofinansowanie z Funduszu Alkoholowego, Rady Rodziców, żywienie z opłat rodziców.

Ubieramy  dzieci „na cebulkę” w sportowe, przewiewne ubranie oraz sportowe kryte buty, koniecznie nakrycie głowy. Nie zabieramy żadnych „słodkości”, możemy wziąć  malutki  plecak, ale tylko z peleryną  przeciwdeszczową  i chusteczkami, gdyż  tego dnia dużo wędrujemy.

02.06.2017 r. – piątekPobyt dziecka w przedszkolu tak jak zwykle

 1. Przestawienie teatralne: Dzieci –dzieciom. Prezentacja bajki przez gr. III.

 2. Gry i zabawy w ogrodzie przedszkolnym.

 3. Poczęstunek  dla dzieci  – cista upieczone przez rodziców, lody.

Ponadto do końca czerwca planujemy:

  • 08.06 – zebranie z rodzicami i nauczycielem kl.I oraz prelekcja „Jak Radzic sobie z trudnymi,

  • niepokojącymi sytuacjami z dzieckiem”

  • 12.06 – wycieczka do „Nowej Holandii”

  • Rajd wałami Tolkmita (dzieci 5 i 6-letnie)

  • 21.06 – zakończenie roku godz.15:00

 • 26 – 30.06 – tydzień adaptacyjny dla dzieci nowo przyjętych

_______________________________________________________________________________

Serdecznie zapraszamy

naszych Kochanych Rodziców

na uroczystość Dnia Mamy i Taty,

która odbędzie się:

Grupa II – 23.05.2017 /wtorek/ o godz. 14.30 w sali grupy Muchomorków

Grupa I – 24.06.2017 /środa/ o godz. 14.30 w sali grupy Orzeszków

Grupa III – 25.05.2017 /czwartek/o godz. 14.30 w sali grupy Jagódek


TYDZIEŃ KONSULTACJI RODZICIELSKICH W PORADNI PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNEJ NR 2 W ELBLĄGU

więcej informacji w linku poniżej

zaproszenie na konsultacje 15-20 maja 2017 (4)

 


INFORMACJA  W SPRAWIE  KONKURSU RECYTATORSKIEGO

„ŁAPKI, CIAPKI, PIÓRKA I LEŚNYCH RYMÓW CAŁA FURKA”

Uprzejmie informujemy, że konkurs odbędzie się dnia 16.05.2017 r. o godz. 9.30 w sali gr. III.

                                                                Dyrektor przedszkola


INFORMACJA W SPRAWIE OSTATECZNEJ LISTY DZIECI PRZYJĘTYCH

DO PRZEDSZKOLA NA ROK SZKOLNY 2017/2018

 

W zawiązku z dużą liczbą odwołań  rodziców od decyzji  Komisji Rekrutacyjnej  w sprawie przyjęć dzieci do przedszkola informujemy, że Komisja Rekrutacyjna  ponownie rozpatruje  wnioski rodziców dzieci  przyjętych i nieprzyjętych, wyznaczyła niektórym rodzicom starającym się o przedszkole  uzupełnienie dokumentacji.  Procedura ta potrwa do  19 maja.

W związku z tym prosi się Państwa o cierpliwość, gdyż ostateczna lista dzieci przyjętych i nieprzyjętych po weryfikacji  odwołań  i ponownej weryfikacji wniosków będzie wywieszona  około 25 maja.


Wyniki rekrutacji dostępne są w zakładce REKRUTACJA


Zaproszenie

Zapraszamy rodziców dzieci 5-, 6-cio letnich /ur. w 2010, 2011 r./ na zebranie grupowe podsumowujące obserwację i diagnozę końcową, które odbędzie się w czwartek /27.04.2017/o godzinie 16:00.


REKRUTACJA

na rok szkolny 2017/2018

Więcej informacji w zakładce REKRUTACJA


Serdecznie zapraszamy na Spotkanie Wielkanocne, które odbędzie się 06.04.2017 /czwartek/ w MGOK w Tolkmicku o godzinie 15:00

W programie:

  • Występ dzieci

  • Licytacja ozdób świątecznych

  • Wspólne wykonanie palemek

 • Słodki poczęstunek


Drodzy Rodzice

W poniedziałek /03.04.2017/ w przedszkolu dzieci będą robiły palmę wielkanocną na konkurs organizowany przez Parafię w Tolkmicku.

Prosimy o przyniesienie /w miarę możliwości/: bukszpanu, trzciny, kolorowego zboża, suszonych kwiatów.

Dziękujemy.


Drodzy Rodzice

Z przyczyn od nas niezależnych konkurs recytatorski „Łapki ciapki, piórka i leśnych rymów cała furka” zostaje przełożony na drugą połowę kwietnia. Przepraszamy.


 

Konkurs recytatorski „Łapki, ciapki, piórka i leśnych rymów cała furka” odbędzie się dnia 27.03.2017 r. o godzinie 9.30 w sali gr. III

Zapraszamy do kibicowania swoim dzieciom.


Zapraszamy do udziału w konkursie recytatorskim

„Łapki, ciapki, piórka i leśnych rymów cała furka”

     Celem konkursu jest

 • budzenie wrodzonego talentu dziecka do kreowania własnego świata poprzez żywe słowo mówione
 • angażowanie inwencji rodzica w pracę z własnym dzieckiem,
 • budzenie szacunku do świata przyrody,
 • wychowanie estetyczne poprzez kontakt z literaturą dziecięcą.

Warunki uczestnictwa

 • organizatorem i fundatorem nagród jest Nadleśnictwo Elbląg i Rada Rodziców Przedszkola Miejskiego „Bajkowy Las” w Tolkmicku,
 • konkurs przeznaczony jest dla wszystkich dzieci uczęszczających do naszego przedszkola,
 • dzieci będą mogły startować w trzech  kategoriach wiekowych  4 -latki, 5-latki i 6 –latki,
 • do konkursu zgłasza i przygotowuje rodzic, który może korzystać z pomocy merytorycznej nauczyciela i bibliografii przedszkola,
 • przebranie do prezentowanego utworu podniesie walory artystyczne,
 • każde dziecko recytuje jeden utwór o tematyce przyrodniczej /zwierzęta i rośliny  leśne, / dostosowany do wieku i temperamentu dziecka; utwór powinien zawierać co  najmniej 3  zwrotki,
 • uczestników konkursu będzie oceniać niezależne jury,
 • w konkursie przewidziane są nagrody za I, II i III miejsce oraz wyróżnienia a także nagroda niespodzianka dla każdego uczestnika konkursu.

KARTA ZGŁOSZENIA


ZMIANY KORZYSTNE DLA DZIECI 6-CIO LETNICH

Od 1 stycznia dzieci 6-cio letnie /urodzone w 2010 roku/ nie płacą za pobyt w przedszkolu w godzinach ponad podstawę programową. Więcej informacji poniżej.

Dokument (14)(1)


indeksDrodzy Rodzice

Zapraszamy na ogólne i grupowe zebranie z Rodzicami, które odbędzie się w czwartek /16.02.2017/ o godzinie 16:00.

W planie spotkania:

  • Omówienie zasad rekrutacji dzieci na nowy rok szkolny
  • Omówienie zasad płatności za przedszkole dzieci 6-letnich
  • Sprawozdanie z półrocznej działalności Rady Rodziców
  • Podsumowanie pracy półrocznej, osiągnięć dzieci
 • W trakcie zebrania w grupach spotkanie z logopedą dla Rodziców dzieci objętych terapią logopedyczną

PRZEKAŻ  1% PODATKU

DRODZY RODZICE I PRZYJACIELE PRZEDSZKOLA

Nasze przedszkole w połączeniu z Fundacją  Studencką Młodzi Młodym gromadzi fundusze na  Radę Rodziców  z 1% podatku. Jeżeli maja Państwo taką wolę, prosimy o przekazanie tej kwoty  na podstawie druku PIT-37:

KRS: 0000270261, Bajkowy Las Tolkmicko 6328

Prosimy o rozpropagowanie informacji wśród  rodziny i znajomych. Wizytówki  są dostępne w przedsionku przedszkola.


Drodzy Rodzice

W przedszkolu są do odebrania zdjęcia z Balu Karnawałowego.

Cena kompletu – 24 zł

Po odbiór zdjęć zapraszamy do wychowawców grup.


 

List Ministra Edukacji Narodowej w sprawie reformy oświaty.

list-do-dyrektorow (2)


DRODZY RODZICE

W CZASIE FERII ZIMOWYCH /23.01 – 03.02.2017/ NIE MA DOJAZDÓW DO PRZEDSZKOLA


XIV ELBLĄSKIE  DNI  POPRAWNEJ  MOWY W PORADNI PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNEJ NR 2 W ELBLĄGU

ul. Kosynierów Gdyńskich 30

zaproszenie dni poprawnej mowy 2017


Dzień Babci i Dziadka

Dzieci występują w strojach przygotowanych przez przedszkole.

Prosimy o dostarczenie białych rajstop dla dziewczynek.


Drodzy Rodzice

W ramach realizacji planu współpracy partnerskiej z Nadleśnictwem Elbląg w dniu 20.01.2017 /piątek/ wyjeżdżamy do Kadyn w celu podziwiania uroków zimy w lesie.

W planie kiełbaski i ciepła herbata.

Prosimy o odpowiedni strój , dostosowany do aktualnej pory roku.


Serdecznie zapraszamy wszystkie Babcie i wszystkich Dziadków naszych przedszkolaków

na  występ  z okazji Dnia Babci i Dziadka

dnia 17.01.2017r. /wtorek/ o godzinie 13:00 w MGOK w Tolkmicku.


DRODZY RODZICE

Dnia 19.01.2017 /czwartek/ w restauracji Aspazja odbędzie się bal karnawałowy, na którym będzie grał wodzirej i będą robione zdjęcia. Prosimy o przygotowanie strojów dla swoich dzieci.

W szatni przedszkola zostaną wywieszone stroje, które można będzie wypożyczyć na bal. Cena wypożyczenia – 10 zł


Serdecznie zapraszamy do udziału w konkursie rodzinnym dla dzieci 5-6 letnich i ich rodziców. Wszystkie informacje dotyczące konkursu są w załączniku.

konkurs Ziemi pomagamy. Regulamin


 

Na zbliżające się Święta pragniemy złożyć życzenia 
przeżywania Bożego Narodzenia w zdrowiu, radości i ciepłej rodzinnej atmosferze. 
Kolejny zaś rok niech będzie czasem pokoju oraz realizacji osobistych zamierzeń


W dniach 27 – 30.12 2016 przedszkole jest czynne, dowozy we własnym zakresie.


Informujemy, że w  dniach 23 – 30.12.2016 nie będzie dowozów do przedszkola z Kadyn i Nowinki.


Prosimy o informację Rodziców dzieci dojeżdżających dotyczącą uczestnictwa dziecka w Spotkaniu Wigilijnym poprzez informację zwrotną otrzymaną przez Państwa dziecko lub telefon do przedszkola.


Drodzy Rodzice!!!

14.12.2016 w ramach porozumienia między Gminą Tolkmicko i Elblągiem odbędzie się wyjazd do Centrum Rekreacji Wodnej Dolinka w Elblągu w tym roku szkolnym.

Wyjazd planowany jest o godz. 13.10 a powrót około godz. 16.15.

Koszt wejścia na basen jest bezpłatny, rodzic pokrywa tylko koszt transportu – 10zł

Proszę o wyposażenie dziecka w bieliznę na zmianę, ręcznik, strój basenowy, klapki antypoślizgowe, czepek, 2 reklamówki na mokre rzeczy i obuwie, podpisany plecak. Dziecko powinno znać zawartość swojego plecaka

Przedszkole zapewnia prowiant (również dla dzieci nie jedzących podwieczorek – z dopłatą)

Wpłatę za przejazd należy uiścić najpóźniej do poniedziałku  12.12.2016

Nieobecność dziecka należy zgłosić również najpóźniej do wtorku 13.12.2016.

Dzieci dojeżdżające z Kadyn i Kikoł będą wysiadać w swoich miejscowościach.

Dzieci z Pogrodzia i Nowinki proszę odbierać z przedszkola indywidualnie.


W tym roku zgodnie z ustaleniami na zebraniach grupowych zostały zakupione stroje dla chłopców i dziewczynek. Prosimy Rodziców o zakupienie białych /czystych/ rajstop dla dziewcząt do stroju na Spotkanie Wigilijne.


Zapraszamy Rodziców na Spotkanie Świąteczne, które odbędzie się 13.12.2016 /wtorek/ o godzinie 14:30 w MGOK w Tolkmicku.

Słodki bilet wstępu w cenie 2 zł

W programie:

 • Występ dzieci pt. „Wigilijne spotkanie”
 • Kiermasz ozdób świątecznych
 • Wspólny poczęstunek

HARMONOGRAM IMPREZ PRZEDSZKOLNYCH W ROKU SZKOLNYM 2016/2017 /DO FERII ZIMOWYCH/

30.11.2016 Andrzejki

06.12.2016 Mikołajki

13.12.2016 Spotkanie Świąteczne

17.12.2016 Wigilia Pod Tolkmickim Niebem

17.01.2017 Święto Babci i Dziadka

19.01.2017 Bal Karnawałowy


Dnia 30.11.2016 wyjazd na basen nie odbędzie się. Informacja o nowy terminie podana będzie w późniejszym czasie.

                                                                                        Przepraszamy za zmianę


 30.11.2016 zgodnie ze staropolską tradycją odbędą się w naszym przedszkolu Andrzejki.

W programie wróżby i zabawy oraz poczęstunek i tańce.

Prosimy  w tym dniu, o ubranie dzieci w wygodne, lekkie stroje do zabawy.


Drodzy Rodzice!!!

30.11.2016 w ramach porozumienia między Gminą Tolkmicko i Elblągiem odbędzie się wyjazd do Centrum Rekreacji Wodnej Dolinka w Elblągu w tym roku szkolnym.

Wyjazd planowany jest o godz. 13.10 a powrót około godz. 16.15.

Koszt wejścia na basen jest bezpłatny, rodzic pokrywa tylko koszt transportu – 10zł

Proszę o wyposażenie dziecka w bieliznę na zmianę, ręcznik, strój basenowy, klapki antypoślizgowe, czepek, 2 reklamówki na mokre rzeczy i obuwie, podpisany plecak. Dziecko powinno znać zawartość swojego plecaka

Przedszkole zapewnia prowiant (również dla dzieci nie jedzących podwieczorek – z dopłatą)

Wpłatę za przejazd należy uiścić najpóźniej do poniedziałku  28.11.2016

Nieobecność dziecka należy zgłosić również najpóźniej do wtorku 29.11.2016.

Dzieci dojeżdżające z Kadyn i Kikoł będą wysiadać w swoich miejscowościach.

Dzieci z Pogrodzia i Nowinki proszę odbierać z przedszkola indywidualnie.


25.11.2016 /piątek/ w przedszkolu obchodzimy Dzień Pluszowego Misia. Prosimy, aby dzieci w ten dzień przyniosły misia lub innego pluszaka.


Drodzy Rodzice

Z okazji zbliżających się Mikołajek wszystkie dzieci z naszego przedszkola pojadą na rewię na lodzie pt. „Królowa Śniegu”, która odbędzie się 24.11.2016  /czwartek/ na lodowisku w Elblągu.

Rada Rodziców pozyskała dofinansowanie z UMiG w Tolkmicku – 600 zł – koszt transportu.Bilet kosztuje 29 zł /w tym 19 zł od dziecka pokrywa Rada Rodziców, razem ok 1425 zł/

Prosimy Rodziców o dopłacenie do biletu 10 zł – składki należy wpłacać do nauczycieli grup do 23.11.2016

Wyjazd 24.11.2016 o godzinie 7:30, prosimy przyprowadzić dzieci do 7:20, dzieci muszą zjeść śniadanie w domu

W ten dzień prosimy ubrać dzieci ciepło, szczególnie zadbać o nogi

Dzieci nie zabierają ze sobą żadnych plecaczków ze słodyczami, II śniadanie organizuje przedszkole, dzieci wracają do przedszkola na obiad.


Serdecznie zapraszamy na:

Uroczystość pasowania na Przedszkolaka

oraz

zebranie z Rodzicami – omówienie diagnozy i obserwacji dziecka,

które odbędzie się:

 ORZESZKI  18.11.2016 /piątek/ o godzinie 14:00

MUCHOMORKI 14.11.2016 /poniedziałek/ o godzinie 14:00

JAGÓDKI 17.11.2016 /czwartek/ o godzinie 14:00

W czasie zebrania dzieci będą przebywały pod opieką innego nauczyciela.


Drodzy Rodzice

W październiku dzieci miały okazję zapoznać się z propozycją warsztatów w naszym przedszkolu:

Badawczo – integracyjne

Plastyczne

Teatralne

Uwzględniając zainteresowanie dzieci i ich predyspozycje prosimy wybrać jeden z warsztatów, na które dziecko będzie uczęszczało w roku szkolnym 2016/2017 i wpisać na odpowiednią listę do 09.11.2016. Listy wyłożone są w szatni przedszkola.


Z okazji DNIA KUNDELKA dzieci z naszego przedszkola  chciałyby zrobić prezent dla piesków/odwiedzą nas w przedszkolu/ ze schroniska „ PSI RAJ” w Pasłęku ,dlatego odpowiedzmy na apel schroniska:

„Kochani, idzie zima a my w schronisku mamy pod opieką wiele chorych i potrzebujących psów, które non stop leżą na mięciutkich i ciepłych posłaniach. Aktualnie nasze zapasy są na wykończeniu i do początku zimy nam ich zabraknie! Popytajcie znajomych, rodzinę czy znajomych z pracy czy nie maja starych kołder, poduszek, kocy, które mogą przekazać na nasze schronisko.

Zróbmy razem coś dobrego!”

W dniach 19.10- 24.10 w naszym przedszkolu odbędzie się zbiórka żywności oraz posłań dla psów.

Prosimy włączcie się do akcji.


Drodzy Rodzice W związku z kilkoma przypadkami zachorowania dzieci na Salmonellę niewiadomego pochodzenia, w przedszkolu zostały podjęte nadzwyczajne środki w celu uniemożliwienia rozprzestrzeniania się bakterii:

 • profilaktyczne badania dzieci z gr.I i personelu przedszkola,
 • objęcie badaniami całej rodziny dziecka, które zachorowało,
 • wizyta przedstawicieli SANEPIDU w Elblągu w celu sprawdzenia placówki pod względem procedur czystości i bloku żywieniowego, partnerskie przeciwdziałanie dalszym zachorowaniom,
 • profilaktyczne badania dzieci w pozostałych grupach (II i III),
 • zapobiegawcza dezynfekcja odpowiednimi środkami wszystkich pomieszczeń przedszkola lub wyparzanie (blaty, krzesła, poręcze, zlewy, krany, dozowniki, oczka w ubikacji, podłogi, zabawki, naczynia itp.),
 • codzienna dezynfekcja powierzchni dotykanych przez dzieci i personel po zakończonym dniu,
 • wprowadzenie reżimu kuchennego (w miarę możliwości wykluczenie z jadłospisu produktów, których źródłem może być Salmonella i rygorystyczne przestrzeganie procedur obróbki żywności zgodnie z zasadami HCCP),
 • kontrola higieny u dzieci i personelu, szczególnie dokładnego mycia i dezynfekcji rąk po każdym pobycie w toalecie.

Mamy nadzieję, że powyższe działania spowodują zahamowanie zachorowań. Apelujemy do Rodziców o zapoznanie się z materiałami dotyczącymi zakażenia , profilaktyki i leczenia Salmonelli oraz włączenie tych działań w codzienne życie rodziny (Internet, tablica informacyjna).   Zatrucie pokarmowe wywołane przez salmonellę Żródło Internet, Autor: Bogumiła Poniatowska Salmonella, a właściwie bakterie z grupy Salmonella enterica, inaczej pałeczki paraduru, wywołują dolegliwości żołądkowo-jelitowe, czyli zatrucie pokarmowe. Są one niebezpieczne, bo mogą doprowadzić nawet do zakażenia narządów wewnętrznych  i wywołać choroby stawów.

Salmonella: objawy zatrucia pokarmowego

Salmonella upodobała sobie produkty pochodzenia zwierzęcego: jaja, mięso głównie drób i ryby, mleko i jego przetwory, rozdrobnione przetwory mięsne- tatar, pasty rybne, galaretki, pasztety. Mogą ją też przenosić gryzonie, zwierzęta dzikie i domowe,  owady – jeśli więc nie zabezpieczysz przed nimi żywności, zwiększysz ryzyko zakażenia się. Ponadto od ludzi wydalających pałeczki wraz z kałem. Pierwsze objawy zatrucia mogą pojawić się już 8 godzin po zjedzeniu skażonego posiłku:

Jednak najczęściej choroba daje o sobie znać po 18-24 godzinach od zakażenia.

Jak się chronić przed zatruciem pokarmowym salmonellą?

 • Surowe mięso, drób, ryby i jaja przechowuj w lodówce z dala od produktów gotowych do spożycia.
 • Po rozmrożeniu nie zamrażaj jedzenia ponownie.
 • Nie jedz lodów czy kremu, które nie były dobrze schłodzone, a szczególnie produktów rozmrożonych i ponownie zamrożonych.
 • Skorupki jaj przed włożeniem do lodówki parz wrzątkiem przez ok. 10 sekund.
 • Unikaj tatara i innych potraw z surowego mięsa.
 • Nie jedz potraw niedopieczonych, niedogotowanych – wysokie temperatury w czasie smażenia, duszenia i pieczenia niszczą drobnoustroje.
 • Nie kupuj mięsa niewiadomego pochodzenia.
 • Myj dokładnie ręce po skorzystaniu z ubikacji i przed przygotowaniem posiłków i koniecznie wyrób taki nawyk u dzieci.

Rzecznik Praw Dziecka Marek Michalak
 
 
List z okazji Ogólnopolskiego Dnia Przedszkolaka 2016
 
 
Drodzy i Szanowni,
 
 
przypadający 20 września Ogólnopolski Dzień Przedszkolaka na stałe wpisał się w kalendarz ważnych świąt obchodzonych wspólnie przez dzieci, rodziców i nauczycieli. To ważny dzień, który dla dzieci jest okazją do świętowania, zabawy i radości z bycia Przedszkolakiem, a dla dorosłych, w tym wychowawców i opiekunów – czasem refleksji związanym z wychowaniem przedszkolnym.Kochane Dzieci, Przedszkole to bardzo ważny etap w życiu każdego z Was, to czas beztroskiej zabawy, odkrywania świata, poznawania jego tajemnic. W przedszkolu zawiązujecie pierwsze przyjaźnie, uczycie się wzajemnego szacunku i współpracy. Życzę Wam abyście wykorzystali ten czas jak najlepiej; to piękne chwile, które często będą powracały w Waszych wspomnieniach jak będziecie już dorośli. Pamiętajcie-bycie Przedszkolakiem do wielka duma! Nie musicie się spieszyć – świat dorosłych na Was poczeka.Szanowni Nauczyciele i Rodzice, Wiele osób uważa, że wszystko zaczyna się w przedszkolu. To taki mały – wielki świat, w którym każdy kolejny krok jest nowy i bardzo ważny. W tym świecie najważniejsze jest poznawanie. To miejsce, w którym nie ma głupich pytań, w którym mamy prawo się mylić i popełniać błędy. To czas beztroskiej zabawy, ale także nauki i rozwijania talentów.Każdy, nawet najmniejszy człowiek, ma prawo do szacunku, do respektowania jego zdania. My dorośli powinniśmy o tym pamiętać i uważnie wsłuchiwać się w głos dziecka. Wykorzystajmy to Święto nie tylko na wspólną zabawę, rozrywkę, ale także na rozmowę i bycie blisko siebie. Z pewnością my dorośli – rodzice i nauczyciele – możemy wiele nauczyć nasze dzieci, ale pamiętajmy, że i przedszkolak może być wspaniałym nauczycielem. Życzę wszystkim Przedszkolakom by ich święto było wyjątkowym czasem, pełnym radości i uśmiechu, a każdy dzień spędzony w przedszkolu niech stanie się wielką niezapomnianą przygodą; niech tu spełniają się Wasze marzenia – i te duże i te małe. Rodzicom życzę, by ich dzieci wychodziły i wracały do domu z uśmiechem na twarzach, a im samym towarzyszyło przekonanie, że przedszkole to doskonałe miejsce sprzyjające rozwojowi i poznawaniu świata. Za nauczycieli trzymam kciuki, by nie brakowało Wam energii i pasji w pracy z najmłodszymi, by zawód, który Państwo wykonujecie dawał Wam dużo satysfakcji. Życzę radości ze współpracy z przedszkolakami i ich rodzicami.
 
 
Z najsłoneczniejszymi pozdrowieniami Marek Michalak
 


 

DOWOZY DZIECI ROK SZKOLNY 2016/2017

Dowozy rozpoczynają się dnia 02.09.2016

KADYNY:

Wyjazd 7:20

Powrót 13:30 i 14:45

NOWINKA:

Wyjazd 7:00

Powrót 14:45

 


Zaproszenie

Dyrektor, Grono Pedagogiczne oraz wszystkie dzieci z Przedszkola Miejskiego „Bajkowy Las” mają zaszczyt zaprosić

RODZICÓW

na uroczystość zakończenia roku przedszkolnego która odbędzie się w dniu

22.06.2016 r.o godz. 14.30 na terenie ogrodu przedszkolnego

Serdecznie zapraszamy!!

 


Zaproszenie

Zapraszamy  Rodziców na zebrania grupowe: „Podsumowanie rocznej pracy dydaktycznej, współpracy z Rodzicami oraz obserwacji końcowej dzieci młodszych”

Plan spotkań:

14.06 godzina 15.30 –Muchomorki

15.06 godzina 15.00-Orzeszki

16.06 godzina 16.00- Jagódki

 Przewidywany czas spotkania 60 min.

 

Nauczyciele grup

 


10.06.2016 /piątek/ w ramach zajęć dydaktycznych /9.20-12.30/

jedziemy na wycieczkę do Fromborka /wszystkie dzieci/.

Plan wycieczki:

 • Zwiedzanie muzeum oraz Wzgórza Katedralnego /bez katedry/

 • Seans w planetarium -dzieci 4-,5-,6-letnie

 • Słodki poczęstunek –lody

 • Zabawy na placu zabaw

Prosimy, aby dzieci zabrały ze sobą czapki i wygodne ubrania /„na cebulkę”/ .

Napoje i II śniadanie zapewnia przedszkole.

Wyjazd finansowany w całości przez Radę Rodziców.


 

Drodzy rodzice!!!

Informujemy, że 17.06.2016 r. odbędzie się kolejny wyjazd do Centrum Rekreacji Wodnej Dolinka w Elblągu.

 

  • Wyjazd planowany jest o godz.13.30  a powrót około godz. 16.30.

  • Koszt wejścia na basen jest bezpłatny, rodzic pokrywa tylko koszt transportu – 10 zł

 • Prosimy o wyposażenie dziecka w plecak, podpisany w widocznym miejscu, bieliznę na zmianę, ręcznik, strój basenowy, klapki antypoślizgowe, okulary do pływania, gumowy czepek, dwie podpisane reklamówki (na mokre rzeczy i na buty), napój niegazowany.

Dziecko powinno znać zawartość swojego plecaka.

  • Przedszkole zapewnia prowiant (również dla dzieci nie jedzących podwieczorek-z dopłatą).

  • Wpłatę za przejazd należy uiścić najpóźniej do czwartku rano 16.06

 • Nieobecność dziecka należy zgłosić również najpóźniej do czwartku rano 16.06

 

Dzieci dojeżdżające z Kadyn i Kikoł będą wysiadać w swoich miejscowościach.

Dzieci z Nowinki proszę odbierać z przedszkola indywidualnie.


 

Przerwa wakacyjna w przedszkolu trwa

od 01.07.2016 do 31.07.2016

 


DYŻUR WAKACYJNY W  PRZEDSZKOLU

01.08 – 31.08.2016 R.

 

Prowadzimy zapisy na dyżur wakacyjny dla dzieci, które będą uczęszczały do przedszkola w miesiącu sierpniu.

Możemy stworzyć tylko jedną 25 osobową grupę, składająca się z dzieci  już uczęszczających do przedszkola, dlatego w pierwszej kolejności  przyjmować będziemy dzieci  rodziców pracujących.

Zapisy trwają od 06.06.2016r. do dnia 22.06.2016 r.. Następnie do końca  czerwca z rodzicami zapisanych dzieci zostanie zawarta umowa o świadczenie usług na miesiąc sierpień.

Dzieci  zapisujemy na liście wyłożonej w sali gr. III. lub po  telefonicznym skontaktowaniu się z przedszkolem (w przypadku dzieci  dojeżdżających)


Tydzień adaptacyjny w przedszkolu

06.06 – 09.06.2016 r.

 

Informujemy, że w tych dniach            (od poniedziałku do czwartku)                w godzinach 12.30 – 13.50 zapraszamy wszystkie dzieci nowo przyjęte wraz     z rodzicami  w celu zapoznania się          z personelem  przedszkola, organizacją pracy w tym umowami o świadczenie usług, zasadami bezpieczeństwa, metodami.

Prosimy o zabranie ze sobą obuwia na zmianę.


Dnia 31.05.2016 r. / wtorek / w ramach zajęć wychowawczo-dydaktycznych dzieci wyjeżdżają do kina  Światowid na film ,,Dzielny kogut Maniek” przejazd oraz część ceny biletów pokrywa Rada Rodziców. Prosimy rodziców o pokrycie części ceny biletu 5 zł.  Wpłat dokonujemy u wychowawców grup do 30.05.2016 r .

Dzieci w tym dniu przyprowadzamy i odbieramy zgodnie z podpisanymi umowami.


 

DNIA 27.05.2016 r. /piątek/ PRZEDSZKOLE CZYNNE. 

W  SZATNI PRZEDSZKOLA ZNAJDUJE SIĘ LISTA, NA KTÓRĄ MOŻNA ZAPISAĆ  DZIECI, KTÓRE PRZYJDĄ W TYM DNIU DO PRZEDSZKOLA.

 


 

Drodzy rodzice!!!

Informujemy, że 03.06.2016 r. odbędzie się kolejny wyjazd do Centrum Rekreacji Wodnej Dolinka w Elblągu.

 

  • Wyjazd planowany jest o godz.13.00  a powrót około godz. 16.30.

  • Koszt wejścia na basen jest bezpłatny, rodzic pokrywa tylko koszt transportu – 10 zł

 • Prosimy o wyposażenie dziecka w plecak, podpisany w widocznym miejscu, bieliznę na zmianę, ręcznik, strój basenowy, klapki antypoślizgowe, okulary do pływania, gumowy czepek, dwie podpisane reklamówki (na mokre rzeczy i na buty), napój niegazowany.

Dziecko powinno znać zawartość swojego plecaka.

 • Przedszkole zapewnia prowiant (również dla dzieci nie jedzących podwieczorek-z dopłatą).

 • Wpłatę za przejazd należy uiścić najpóźniej do środy rano 01.06.2016

 • Nieobecność dziecka należy zgłosić również najpóźniej do środy rano 01.06.2016

 

Dzieci dojeżdżające z Kadyn i Kikoł będą wysiadać w swoich miejscowościach.

Dzieci z Nowinki proszę odbierać z przedszkola indywidualnie.


Nowy obraz

Serdecznie zapraszamy Rodziców   na uroczystości Dnia Mamy i Taty  ,

które odbędą się :

  • 23.05.2016 /poniedziałek/o godzinie14.00 w grupie Muchomorków

 • 24.05.2016/wtorek/ o godzinie14.00 w grupie Jagódek

 • 25.05.2016/środa/ o godzinie14.00 w grupie Orzeszków

Przedszkolaki


Serdecznie zapraszamy Rodziców na zajęcie otwarte z okazji Dnia Mamy i Taty z języka angielskiego, które odbędzie się dnia 19.05.2016 /czwartek/

 


 

Dzień dzieckaa

 


OGŁOSZENIE

 Dnia  19.05.2016 R.  na godz. 15.30  do Przedszkola Miejskiego  ,, Bajkowy Las” w Tolkmicku  zapraszamy  rodziców dzieci sześcioletnich na spotkanie informacyjne w sprawie organizacji nowego roku szkolnego 2016/2017 .

W  spotkaniu uczestniczyć będą : Dyr. PPP nr.2 – mgr J.Żbikowska Burmistrz Miasta i Gminy –mgr inż. A. Lemanowicz Dyr. Szkoły Podstawowej –  mgr inż. M. Drożdżewska p. o . Dyrektor Przedszkola – mgr I. Olszewska


Sprawozdanie z Powiatowego Festiwalu Sztuki Przyrodniczej 22.04.2016

Zdjęcia z festiwalu do obejrzenia w zakładce GALERIA

 


Drodzy Rodzice

W dniu 22.04.2016 r. (piątek),

w naszym przedszkolu odbędzie się

Powiatowy Festiwal Sztuki Przyrodniczej.

 


ZAPROSZENIE

Serdecznie zapraszamy Rodziców dzieci

z rocznika 2009 i 2010

na  zebranie grupowe,

które odbędzie się

25.04.2016 /poniedziałek/

o godzinie 15:30

w Przedszkolu „Bajkowy Las”

w salach grupy II i III

Nauczyciele grup

Muchomorki i Jagódki

 

 


Drodzy rodzice!!!

Informujemy, że 29.04.2016 r. odbędzie się kolejny wyjazd do Centrum Rekreacji Wodnej Dolinka w Elblągu.

 

 • Wyjazd planowany jest o godz.13.00  a powrót około godz. 16.30.

 • Koszt wejścia na basen jest bezpłatny, rodzic pokrywa tylko koszt transportu – 10 zł

 • Prosimy o wyposażenie dziecka w plecak, podpisany w widocznym miejscu, bieliznę na zmianę, ręcznik, strój basenowy, klapki antypoślizgowe, okulary do pływania, gumowy czepek, dwie podpisane reklamówki (na mokre rzeczy i na buty), napój niegazowany.

Dziecko powinno znać zawartość swojego plecaka.

 • Przedszkole zapewnia prowiant (również dla dzieci nie jedzących podwieczorek-z dopłatą).

 • Wpłatę za przejazd należy uiścić najpóźniej do środy rano 27.04.

 • Nieobecność dziecka należy zgłosić również najpóźniej do środy rano 27.04.

 

Dzieci dojeżdżające z Kadyn i Kikoł będą wysiadać w swoich miejscowościach.

Dzieci z Pogrodzia i Nowinki proszę odbierać z przedszkola indywidualnie.


 Informacja

Ze względu na małą liczbę chętnych, wyjazd na basen w dniu 15.04.2016 r.

zostaje odwołany

 


Drodzy rodzice!!!

Informujemy, że 15.04.2016 r. odbędzie się kolejny wyjazd do Centrum Rekreacji Wodnej Dolinka w Elblągu.

 

 • Wyjazd planowany jest o godz.13.00  a powrót około godz. 16.30.

 • Koszt wejścia na basen jest bezpłatny, rodzic pokrywa tylko koszt transportu – 10 zł

 • Prosimy o wyposażenie dziecka w plecak, podpisany w widocznym miejscu, bieliznę na zmianę, ręcznik, strój basenowy, klapki antypoślizgowe, okulary do pływania, gumowy czepek, dwie podpisane reklamówki (na mokre rzeczy i na buty), napój niegazowany.

Dziecko powinno znać zawartość swojego plecaka.

 • Przedszkole zapewnia prowiant (również dla dzieci nie jedzących podwieczorek-z dopłatą).

 • Wpłatę za przejazd należy uiścić najpóźniej do czwartku rano 14.04.

 • Nieobecność dziecka należy zgłosić również najpóźniej do czwartku rano 14.04.

 

Dzieci dojeżdżające z Kadyn i Kikoł będą wysiadać w swoich miejscowościach.

Dzieci z Pogrodzia i Nowinki proszę odbierać z przedszkola indywidualnie.


emjajkawielkanoc_4wielkanoc_4 CCF20160322_00000


CCF20160321_00000

PLIKI DO POBRANIA:

Festiwal Sztuki Przyrodniczej 2016 – regulamin

Karty zgłoszeń -Festiwal Sztuki Przyrodniczej 2016


CCF20160311_00000


CCF20160309_00008

 


DRODZY RODZICE

Informujemy, że istnieje możliwość zorganizowania przez Poradnię Psychologiczno-Pedagogiczną na terenie naszego przedszkola spotkania konsultacyjnego, adresowanego do rodziców dzieci 6-letnich, pod hasłem:

„Mój sześciolatek uczniem?” – porozmawiajmy o gotowości szkolnej.

Rodziców zainteresowanych zorganizowaniem ww. konsultacji prosimy o wpisywanie się na listę wyłożoną w przedsionku przedszkola.

plik do pobrania: Konsultacje dla rodziców 6-latków


Drodzy Rodzice

Informujemy, że istnieje możliwość zapisania dziecka na zajęcia z nauki pływania organizowane przez Szkołę Pływania „Water & Life”. Zajęcia odbywać się będą w Hotelu Srebrny Dzwon Spa w Kadynach. Koszt zajęć wynosi 100 zł miesięcznie (za zajęcia raz w tygodniu po 40 min + 20 min. wolnego). Dzień zajęć pozostaje do ustalenia.

Zapisów można dokonać w terminie do 10.03.2016 r. dzwoniąc pod nr tel.: (+48)505-189-405, wysyłając e-mail na adres: kontakt@waterandlife.pl lub wpisując się na listę wyłożoną w przedsionku przedszkola. Oferta Szkoły Pływania „Water & Life” dostępna również na stronie WWW.waterandlife.pl


DSC01590


CCF20160217_00000


Bez-tytulu-Copy111

Serdecznie zapraszamy na zebrania grupowe, które odbędą się w następujących terminach:

Orzeszki – 11.02.2016 o godz. 15.15 (w sali grupy) • Jagódki – 11.02.2016 o godz. 16.00 (w sali grupy) • Muchomorki – 15.02.2016 o godz. 16.00 (w sali grupy)

W programie zebrań:

• podsumowanie półrocznej pracy • pomoc psychologiczno-pedagogiczna • oświadczenia woli (deklaracje kontynuacji edukacji przedszkolnej) • sprawy bieżące

                                                                               Wychowawcy grup

images-12


CCF20160129_00001 CCF20160129_00004


W dniu 21.01.2016 r. w Miejsko-Gminnym Ośrodku Kultury odbyła się uroczystość z okazji Dnia Babci i Dziadka. W oczekiwaniu na występy wnucząt zaproszeni goście zostali zaproszeni na słodki poczęstunek. Orzeszki, Muchomorki i Jagódki zaprezentowały program artystyczny a następnie wszystkie razem zaśpiewały babciom i dziadkom „Sto lat” i wręczyły własnoręcznie przygotowane prezenty.

Serdecznie dziękujemy wszystkim Babciom i Dziadkom za tak liczne przybycie oraz wszystkim rodzicom pomagającym przy organizacji uroczystości.

Zdjęcia do obejrzenia w zakładce GALERIA


Dnia 13.01.2016 r. dzieci z naszego przedszkola bawiły się na Balu Karnawałowym. Niezliczone księżniczki i wróżki oraz towarzyszący im super bohaterowie, rycerze, piraci i Indianie opanowali na dwie godziny restaurację „Aspazja”. Wszystkie dzieci przebrane w różnorodne stroje wspaniale bawiły się w rytm muzyki na żywo. Powodzeniem cieszyły się pląsy w parach, jak też zabawy typu; pociąg, kaczuszki czy tańce w kole. Wspólna zabawa przysporzyła wiele radości dzieciom. Na koniec każdy przedszkolak otrzymał upominek – niespodziankę.

Zdjęcia z imprezy w zakładce GALERIA

Informujemy również, że są do nabycia zdjęcia z Balu Karnawałowego w cenie 24 zł za komplet. W celu zakupu zdjęć prosimy o zgłaszanie się do wychowawców grup.

 


Informacja dla rodziców dzieci dojeżdżających

Informujemy, że w okresie ferii zimowych, tj.od 25.01.2016 do 05.02.2016 nie będzie organizowany dowóz dzieci do przedszkola. Prosimy o zorganizowanie dowozu dziecka we własnym zakresie.


Dni Poprawnej Mowy 2016


Drodzy Rodzice

W czasie zimy często wychodzimy z dziećmi na zimowe spacery lub bawimy się w przedszkolnym ogrodzie. Prosimy, aby zaopatrzyć dziecko w odpowiedni strój (rękawiczki, nieprzemakalne spodnie lub inne spodnie na zmianę, odpowiednie obuwie).

 


Drodzy rodzice!!!

Informujemy, że 15.01.2016 r. odbędzie się kolejny wyjazd do Centrum Rekreacji Wodnej Dolinka w Elblągu.

• Wyjazd planowany jest o godz. 13.00 a powrót około godz. 16.30. • Koszt wejścia na basen jest bezpłatny, rodzic pokrywa tylko koszt transportu – 9 zł • Prosimy o wyposażenie dziecka w plecak, podpisany w widocznym miejscu, bieliznę na zmianę, ręcznik, strój basenowy, klapki antypoślizgowe, okulary do pływania, gumowy czepek, dwie podpisane reklamówki (na mokre rzeczy i na buty), napój niegazowany. Dziecko powinno znać zawartość swojego plecaka. • Przedszkole zapewnia prowiant (również dla dzieci nie jedzących podwieczorek – z dopłatą). • Wpłatę za przejazd należy uiścić najpóźniej do czwartku rano 14.01 . • Nieobecność dziecka należy zgłosić również najpóźniej do czwartku rano 14.01.

Dzieci dojeżdżające z Kadyn i Kikoł będą wysiadać w swoich miejscowościach. Dzieci z Pogrodzia i Nowinki proszę odbierać z przedszkola indywidualnie.

Jednocześnie informujemy, że rodzice chętni do pomocy przy opiece nad dziećmi w czasie wyjazdu proszeni są o zgłoszenie się do nauczycieli grup.

 


Drodzy Rodzice

Informujemy, że w dniu 13.01.2016 r., od godz. 12.30 do 14.30 w restauracji „Aspazja” odbędzie się Bal Karnawałowy dla naszych przedszkolaków.

Prosimy o przygotowanie dziecku stroju karnawałowego.

Odbiór dzieci w tym dniu od godz. 14.30 z „Aspazji”. Dzieci uczęszczające do przedszkola na 5 godz. zostają na cały dzień.

Jednocześnie informujemy, że istnieje możliwość wypożyczenia stroju na Bal z przedszkola w dniu 11.01 (poniedziałek), w cenie 10 zł. Zainteresowanych rodziców prosimy o zgłaszanie się do szatni przedszkola w godz. 8.00-9.00 i 14.00-15.00.

 


Informacja

Przypominamy, że 24.12.2015 (Wigilia) przedszkole jest nieczynne, a 31.12.2015 (Sylwester) przedszkole jest czynne do godz. 14.00.

W dniach 28.12.2015 – 31.12.2015 przedszkole jest czynne. Prosimy zainteresowanych rodziców o wpisanie na listę znajdującą się w szatni, w jakich dniach Państwa dziecko będzie uczęszczać do przedszkola.

Informacja dla rodziców dzieci dojeżdżających

Informujemy, że od 23.12.2015 do 31.12.2015 nie będzie organizowany dowóz dzieci do przedszkola. Prosimy o zorganizowanie dowozu dziecka we własnym zakresie.

 


Informacje dla Rodziców

Planowane wydarzenia w grudniu

 • 4.12.2015 – Mikołajki w przedszkolu
 • 8.12.2015 – Spotkanie z Rodzicami o godz. 16.00
 • 15.12.2015 – Jasełka o godz. 15.00

27 listopada dzieci bawiły się na zorganizowanych w naszym przedszkolu Andrzejkach.

Zdjęcia z imprezy do obejrzenia w zakładce GALERIA.

SPOTKANIE W MUZYKOLANDII DSC01210 DSC01215   DSC01219 DSC01222 DSC01227 DSC01229 ___________________________________________________________________________________ „Tydzień dobrego chleba i zdrowego stylu życia w szkole 2015” W odpowiedzi na apel Fundacji Dobre Życie nauczyciele Przedszkola Miejskiego „Bajkowy Las” w Tolkmicku postanowili zorganizować w przedszkolu „Tydzień chleba żytniego na zakwasie”. W tym celu opracowany został przez zespół nauczycieli przedszkola: M. Fabisiak, D. Kurowską, I. Popowicz oraz Elżbietę Ćwiklińską przewodniczącą Rady Rodziców, projekt promocji zdrowia pt. „Chleb”. Jego cele oraz termin realizacji zgodne są z Ogólnopolską Kampanią Fundacji Zdrowe Życie: „Tydzień dobrego chleba i zdrowego stylu życia w szkole 2015”. Wyboru zadań do wykonania dokonano w trakcie rozmów nauczycieli z dziećmi, Radą Rodziców, pracownikami przedszkola. W realizację projektu zaangażowani zostaną nauczyciele, przedszkolaki ze wszystkich grup, pracownicy przedszkola, osoby ze środowiska lokalnego oraz Rada Rodziców. Koordynatorem projektu jest Małgorzata Fabisiak.   Ogłoszenie  z dnia 16.10.2015 Dnia 22.10.2015 /czwartek/ w przedszkolu ,w ramach projektu: „Tydzień dobrego chleba i zdrowego stylu życia 2015” odbędzie się Bal u Pani Jesieni. W programie : Zabawy i tańce owocowe przedstawienie teatralne –teatr Korzunowiczów poczęstunek owocowe zdrowe słodkości Prosimy Rodziców o przygotowanie strojów dla dzieci o tematyce jesiennej /bez elementów naturalnych: liści,owoców/ ———————————————————————————— Ogólnopolski Dzień Przedszkolaka w tym roku w naszym przedszkolu obchodziliśmy 18 września. Dzieci w zabawie rozwiązywały zadania „test przedszkolaka” a w nim zadania z zakresu przedszkolnej radości, zabawy ,magicznych słów, itp. Przedszkolaki uczestniczyły w loterii fantowej losując rzeczy, które przedszkolak potrzebuje i lubi puzzle, książeczki ,kolorowanki, pisaki, światełka odblaskowe itp. Na koniec uroczystości wszystkie dzieci wspólnie pokolorowały i ozdobiły łapkami napis „Dzień Przedszkolaka w Bajkowym Lesie” i z uśmiechem dalej bawiły się w naszym ogrodzie. Szkoda ,że taki dzień przypominający o tym ,że wszystko zaczyna się od przedszkola jest tylko raz w roku.   DSC00641 DSC00639   1października w Światowy Dzień Muzyki nasze dzieci wysłuchały koncertu muzyki klasycznej w wykonaniu Pani Katarzyny Gomuły. Miały też możliwość rozwiązać zagadki muzyczne zagrane na flecie i porównać brzmienie instrumentów pianina i fletu. DSC00711 DSC00710

Font Resize
Wysoki kontrast