ROK 2019/2020

Zielony kącik w sali orzeszków

IMG_20181203_123717IMG_20181203_123730IMG_20181203_123922IMG_20181203_124331IMG_20181203_124738IMG_20181203_124812IMG_20181203_124839IMG_20181203_124847IMG_20181203_124901IMG_20181203_124917IMG_20181203_124928IMG_20181203_124935IMG_20181203_124956IMG_20181203_125028bty bty bty bty bty dav bty bty bty bty dav magda tel. listopad2018 516 dav dav dav dav dav dav dav dav bty bty bty bty magda tel. listopad2018 515 bty bty bty bty bty bty bty bty bty bty bty bty bty bdr bty bdr bty bty bdr bty bty bdr bty bty bty bty bty bty bty bdr bty bdr bty bty bty bty bty bty bty bty bty bty bdr bty bty bdr bty bty bty bty bty bty bty bty bty bty bty bty bty bty bty bty bty bty bty bty bty bty bty bty bty bty bty bty bty bdr bty bty bty bty bty bty bty bdr bty bty bty bdr bty bty bdr bty bty bdr bty bty bty bty bty bty bty bty bdr bty bty

dav sdr sdr dav dav sdr sdr sdr sdr davsdrsdrsdrsdrdavdavdavsdrsdrdavdavdavdavdavdigdigdigdavdavdigdavsdrdavdavdavdavdavdavdavdavdavdavdavdavdavsdrdavsdrdavsdrsdrdavdavdavdavdavdavsdrsdrsdrdavsdrdavdavsdrdavdavsdrdavdavdavdavdavdav         STROIKI WIELKANOCNE orzeszki 2018 2019 280 orzeszki 2018 2019 281 orzeszki 2018 2019 282 orzeszki 2018 2019 283 orzeszki 2018 2019 284           NASZA PALMA WIELKANOCNA orzeszki 2018 2019 275                 BUDUJEMY STACJĘ KOSMICZNĄ orzeszki 2018 2019 269 orzeszki 2018 2019 270 orzeszki 2018 2019 271 orzeszki 2018 2019 272 orzeszki 2018 2019 273 orzeszki 2018 2019 274           W ŚWIECIE DINOZAURÓW – WYDRAPUJEMY ZDOBIENIA WG. WŁASNEGO POMYSŁU orzeszki 2018 2019 257 orzeszki 2018 2019 258 orzeszki 2018 2019 266 orzeszki 2018 2019 267orzeszki 2018 2019 259 orzeszki 2018 2019 260 orzeszki 2018 2019 261 orzeszki 2018 2019 262 orzeszki 2018 2019 264 orzeszki 2018 2019 265                     MASKI KARNAWAŁOWE orzeszki 2018 2019 222orzeszki 2018 2019 223 orzeszki 2018 2019 224 orzeszki 2018 2019 225 orzeszki 2018 2019 226 orzeszki 2018 2019 227 orzeszki 2018 2019 228 orzeszki 2018 2019 229 orzeszki 2018 2019 230 orzeszki 2018 2019 231 orzeszki 2018 2019 232 orzeszki 2018 2019 233 orzeszki 2018 2019 234 orzeszki 2018 2019 235 orzeszki 2018 2019 236 orzeszki 2018 2019 237 orzeszki 2018 2019 238 orzeszki 2018 2019 239 orzeszki 2018 2019 240                                       BARBÓRKA-DZIEŃ GÓRNIKA orzeszki 2018 2019 203 orzeszki 2018 2019 204 orzeszki 2018 2019 212 orzeszki 2018 2019 213orzeszki 2018 2019 218 orzeszki 2018 2019 205 orzeszki 2018 2019 206 orzeszki 2018 2019 207 orzeszki 2018 2019 208 orzeszki 2018 2019 209 orzeszki 2018 2019 214 orzeszki 2018 2019 215 orzeszki 2018 2019 216 orzeszki 2018 2019 217 orzeszki 2018 2019 205 orzeszki 2018 2019 206 orzeszki 2018 2019 207 orzeszki 2018 2019 208 orzeszki 2018 2019 218orzeszki 2018 2019 210 orzeszki 2018 2019 211                                         ZABAWY BADAWCZE Z WYKORZYSTANIEM WĘGLA orzeszki 2018 2019 192 orzeszki 2018 2019 193 orzeszki 2018 2019 194 orzeszki 2018 2019 195orzeszki 2018 2019 196 orzeszki 2018 2019 197 orzeszki 2018 2019 198 orzeszki 2018 2019 199 orzeszki 2018 2019 200 orzeszki 2018 2019 201 orzeszki 2018 2019 202                     PIECZEMY PIERNICZKI ŚWIĄTECZNE orzeszki 2018 2019 142orzeszki 2018 2019 143orzeszki 2018 2019 144             orzeszki 2018 2019 168orzeszki 2018 2019 167orzeszki 2018 2019 165orzeszki 2018 2019 164orzeszki 2018 2019 163orzeszki 2018 2019 162orzeszki 2018 2019 161orzeszki 2018 2019 160 orzeszki 2018 2019 169 orzeszki 2018 2019 170 orzeszki 2018 2019 171 orzeszki 2018 2019 172                       OZDABIAMY PIERNICZKI orzeszki 2018 2019 179 orzeszki 2018 2019 180 orzeszki 2018 2019 181 orzeszki 2018 2019 182 orzeszki 2018 2019 183 orzeszki 2018 2019 184 orzeszki 2018 2019 185 orzeszki 2018 2019 186orzeszki 2018 2019 187 orzeszki 2018 2019 188 orzeszki 2018 2019 189 orzeszki 2018 2019 190 orzeszki 2018 2019 191                               POZNAJEMY TRADYCJE ŚWIĄTECZNE orzeszki 2018 2019 219 orzeszki 2018 2019 220 orzeszki 2018 2019 221             CZYSTE POWIETRZE WOKÓŁ NAS  – MALI DETEKTYWI  W POSZUKIWANIU DYMÓW -19.02.2018 R. IMG_0136 IMG_0137 IMG_0138 IMG_0139             orzeszki 2018 2019 159WYKLEJAMY SWÓJ ZAKAZ PALENIA orzeszki 2018 2019 251 orzeszki 2018 2019 252 orzeszki 2018 2019 253 orzeszki 2018 2019 254 orzeszki 2018 2019 255 orzeszki 2018 2019 256           Bal Jesieni orzeszki listopad 2017-2018 193 orzeszki listopad 2017-2018 194 orzeszki listopad 2017-2018 195 orzeszki listopad 2017-2018 196 orzeszki listopad 2017-2018 197 orzeszki listopad 2017-2018 199 orzeszki listopad 2017-2018 202 orzeszki listopad 2017-2018 200 orzeszki listopad 2017-2018 201 orzeszki listopad 2017-2018 204 orzeszki listopad 2017-2018 205                       Robimy sok owocowo- warzywny orzeszki listopad 2017-2018 178 orzeszki listopad 2017-2018 176 orzeszki listopad 2017-2018 181 orzeszki listopad 2017-2018 186 orzeszki listopad 2017-2018 187 orzeszki listopad 2017-2018 185 orzeszki listopad 2017-2018 189 orzeszki listopad 2017-2018 190                     Poznajemy kształt, wielkość i kolor owoców, porównujemy. Robimy szaszłyki owocowe- poznajemy smak i zapach wszystkich owoców. orzeszki listopad 2017-2018 166 orzeszki listopad 2017-2018 168 orzeszki listopad 2017-2018 172 orzeszki listopad 2017-2018 173 orzeszki listopad 2017-2018 174                   Wyjazd do Lasu w ramach realizacji Planu Partnerskiego z Nadleśnictwem Elbląg orzeszki listopad 2017-2018 139 orzeszki listopad 2017-2018 140 orzeszki listopad 2017-2018 141 orzeszki listopad 2017-2018 142 orzeszki listopad 2017-2018 143 orzeszki listopad 2017-2018 145 orzeszki listopad 2017-2018 147 orzeszki listopad 2017-2018 148 orzeszki listopad 2017-2018 149 orzeszki listopad 2017-2018 153 orzeszki listopad 2017-2018 154 orzeszki listopad 2017-2018 155 orzeszki listopad 2017-2018 159 orzeszki listopad 2017-2018 163                               Jama Smoka Wawelskiego orzeszki2017-2018 003orzeszki2017-2018 004 orzeszki2017-2018 005 orzeszki2017-2018 006 orzeszki2017-2018 009 orzeszki2017-2018 010 orzeszki2017-2018 013orzeszki listopad 2017-2018 111orzeszki listopad 2017-2018 112orzeszki listopad 2017-2018 113orzeszki listopad 2017-2018 115orzeszki listopad 2017-2018 116orzeszki listopad 2017-2018 117orzeszki listopad 2017-2018 118orzeszki listopad 2017-2018 120orzeszki listopad 2017-2018 121orzeszki listopad 2017-2018 122orzeszki listopad 2017-2018 123                                                 Dzień pluszowego misia orzeszki2017-2018 019 orzeszki2017-2018 020 orzeszki2017-2018 021 orzeszki2017-2018 022 orzeszki2017-2018 023 orzeszki2017-2018 024 orzeszki2017-2018 025 orzeszki2017-2018 026 orzeszki2017-2018 027 orzeszki2017-2018 031 orzeszki2017-2018 024 orzeszki2017-2018 036 orzeszki2017-2018 037 orzeszki2017-2018 038 orzeszki2017-2018 039 orzeszki2017-2018 040 orzeszki2017-2018 041 orzeszki2017-2018 042 orzeszki2017-2018 043 orzeszki2017-2018 044 orzeszki2017-2018 045 orzeszki2017-2018 046 orzeszki2017-2018 047 orzeszki2017-2018 048 orzeszki2017-2018 049                                                                     Pasowanie na przedszkolaka DSC_2658 DSC_2659 DSC_2660 DSC_2661 DSC_2664 DSC_2665 DSC_2666 DSC_2667 DSC_2668 DSC_2669 DSC_2671 DSC_2672 DSC_2673 DSC_2674 DSC_2676 DSC_2678 DSC_2679 DSC_2680 DSC_2681 DSC_2682 DSC_2683 DSC_2684 DSC_2686 DSC_2687


Spotkanie z policjantem TELEFON MAGDY PAŹDZIER.2017 506 TELEFON MAGDY PAŹDZIER.2017 509 TELEFON MAGDY PAŹDZIER.2017 512 TELEFON MAGDY PAŹDZIER.2017 514 TELEFON MAGDY PAŹDZIER.2017 526 TELEFON MAGDY PAŹDZIER.2017 519 TELEFON MAGDY PAŹDZIER.2017 518 TELEFON MAGDY PAŹDZIER.2017 515         TELEFON MAGDY PAŹDZIER.2017 505 TELEFON MAGDY PAŹDZIER.2017 503 TELEFON MAGDY PAŹDZIER.2017 502 TELEFON MAGDY PAŹDZIER.2017 501 TELEFON MAGDY PAŹDZIER.2017 497 TELEFON MAGDY PAŹDZIER.2017 495 TELEFON MAGDY PAŹDZIER.2017 494                               Przyjaciel „Wężuś” TELEFON MAGDY PAŹDZIER.2017 470 TELEFON MAGDY PAŹDZIER.2017 477 TELEFON MAGDY PAŹDZIER.2017 499           Malowanie palcami TELEFON MAGDY PAŹDZIER.2017 459 TELEFON MAGDY PAŹDZIER.2017 461 TELEFON MAGDY PAŹDZIER.2017 460 TELEFON MAGDY PAŹDZIER.2017 459 TELEFON MAGDY PAŹDZIER.2017 458 TELEFON MAGDY PAŹDZIER.2017 457                   Dzień przedszkolaka TELEFON MAGDY PAŹDZIER.2017 455           PALMA WIELKANOCNA DSC03647 DSC03648 NASZE INSTRUMENTY DSC03639 DSC03640 DSC03641 DSC03642 DSC03643 DSC03644 DSC03645 DSC03646 22.03.2017 R. ŚWIATOWY DZIEŃ WODY – NIEBIESKI DZIEŃ W PRZEDSZKOLU DSCF0995 DSCF0992 DSCF0998 21.03.2017 r. ZIELONY DZIEŃ W PRZEDSZKOLU -MARZANKA DSC03616 DSC03618 DSC03619 DSC03620 WIOSENNA ŁĄKA DSC03606 DSC03607 DSC03608 DSC03610 DSC03611 DSC03612DSC03609DSC03613DSC03614  DSC03615 SADZIMY CEBULĘ DSC03592 DSC03593 DSC03594DSC03595 UCZYMY SIĘ MYĆ ZĄBKI DSC03555 DSC03556 DSC03557 DSC03564 DSC03565 DSC03567 DSC03568 DSC03569 ZABAWY BADAWCZE – MĄKA ZIEMNIACZANA I WODA – JAKIE TO FAJNE. DSC03583 DSC03584 DSC03585 DSC03588 DSC03589 DSC03590   KOSMOS I NASZE STATKI KOSMICZNE DSC03535 DSC03539 DSC03545 DSC03546 DSC03547 DSC03548 DSC03549 DSC03550 ZABAWY NA ŚNIEGU   DSCF0793  DSCF0794  DSCF0795  DSCF0796   25.11.2016R. DZIEŃ PLUSZOWEGO MISIA DSC03064 DSC03065 DSC03066 DSC03067 DSC03068 DSC03069 DSC03070 DSC03071 DSC03072 DSC03073 DSC03074 DSC03075 DSC03076 DSC03077 DSC03078 DSC03079 DSC03080 DSC03081 DSC03082 DSC03083 DSC03084 DSC03085 DSC03086 DSC03087 DSC03088 DSC03089 DSC03090 DSC03091 DSC03092 DSC03093 DSC03094 DSC03095 Dzień Poczty Polskiej DSC02852 DSC02854 DSC02855 DSC02857 DSC02865 Przedstawienie – ” Drogowy zawrót głowy” DSC02795 DSC02800 DSC02811 DSC02815 DSC02822 DSC02824 DSC02826


Samo zdrowie- robimy sok i surówkę z owoców i warzyw. DSC02780 DSC02781 DSC02782 DSC02783 DSC02784 DSC02785 DSC02786 DSC02787 DSC02788 DSC02789 DSC02790 DSC02791 DSC02792 DSC02793 DSC02829 DSC02837 DSC02838 DSC02841 DSC02845 DSC02851


Dary Jesieni DSC02769 DSC02770 DSC02771 DSC02772 DSC02773 DSC02774 DSC02775 DSC02776 DSC02777 DSC02778


Dzień uśmiechu DSC02765 DSC02766 DSC02767


Dzień Przedszkolaka DSC02500 DSC02510 DSC02511 DSC02514 DSC02518 DSC02529 DSC02533 DSC02541 DSC02546


Wycieczka do Portu DSC02483 DSC02484 DSC02485 DSC02486 DSC02487 DSC02488 DSC02489


Zabawy z autochodzikiem

DSC02663 DSC02664 DSC02665 DSC02666 DSC02667 DSC02668 DSC02669 DSC02670 DSC02671 DSC02672 DSC02673 DSC02674 DSC02675 DSC02676


wycieczka do biblioteki 19.05.2016 r.

SAMSUNG DIGITAL CAMERA

SAMSUNG DIGITAL CAMERA

SAMSUNG DIGITAL CAMERA

SAMSUNG DIGITAL CAMERA

SAMSUNG DIGITAL CAMERA

SAMSUNG DIGITAL CAMERA

SAMSUNG DIGITAL CAMERA

SAMSUNG DIGITAL CAMERA


zabawa badawcza ,, Wulkan,,

DSC02238

DSC02237

DSC02236

DSC02234

DSC02224


co się schowało w trawie?

DSC02214

DSC02211

DSC02195

DSC02197


malowanie jaj


babeczki wielkanocne


ozdoby wielkanocne


Międzynarodowy Dzień Lasu


MARZANKA

SAMSUNG DIGITAL CAMERA SAMSUNG DIGITAL CAMERA SAMSUNG DIGITAL CAMERA SAMSUNG DIGITAL CAMERA SAMSUNG DIGITAL CAMERA SAMSUNG DIGITAL CAMERA

ZIELONY DZIEŃ 21.03.2016 R.

SAMSUNG DIGITAL CAMERA SAMSUNG DIGITAL CAMERA SAMSUNG DIGITAL CAMERA SAMSUNG DIGITAL CAMERA

ZABAWA Z LODEM

   SAMSUNG DIGITAL CAMERA SAMSUNG DIGITAL CAMERA  SAMSUNG DIGITAL CAMERA SAMSUNG DIGITAL CAMERA SAMSUNG DIGITAL CAMERA SAMSUNG DIGITAL CAMERA SAMSUNG DIGITAL CAMERA SAMSUNG DIGITAL CAMERA SAMSUNG DIGITAL CAMERA SAMSUNG DIGITAL CAMERA SAMSUNG DIGITAL CAMERA  ZABAWA W SKLEP 25.02.2016 R. SAMSUNG DIGITAL CAMERA SAMSUNG DIGITAL CAMERA SAMSUNG DIGITAL CAMERA SAMSUNG DIGITAL CAMERA SAMSUNG DIGITAL CAMERA SAMSUNG DIGITAL CAMERA SAMSUNG DIGITAL CAMERA SAMSUNG DIGITAL CAMERA SAMSUNG DIGITAL CAMERA SAMSUNG DIGITAL CAMERA   WYCIECZKA- POZNAJEMY SKLEPY W NASZYM MIEŚCIE   SAMSUNG DIGITAL CAMERA SAMSUNG DIGITAL CAMERA SAMSUNG DIGITAL CAMERA SAMSUNG DIGITAL CAMERA SAMSUNG DIGITAL CAMERA SAMSUNG DIGITAL CAMERA SAMSUNG DIGITAL CAMERA SAMSUNG DIGITAL CAMERA SAMSUNG DIGITAL CAMERA SAMSUNG DIGITAL CAMERA     ,, CZYSTE POWIETRZE WOKÓŁ NAS” – REALIZACJA PROGRAMU LUTY 2016 SAMSUNG DIGITAL CAMERA SAMSUNG DIGITAL CAMERA SAMSUNG DIGITAL CAMERA SAMSUNG DIGITAL CAMERA SAMSUNG DIGITAL CAMERA SAMSUNG DIGITAL CAMERA SAMSUNG DIGITAL CAMERA SAMSUNG DIGITAL CAMERA SAMSUNG DIGITAL CAMERA SAMSUNG DIGITAL CAMERA SAMSUNG DIGITAL CAMERA SAMSUNG DIGITAL CAMERA   MUCHOMORKI  Z WYSTĘPEM W NASZEJ GRUPIE SAMSUNG DIGITAL CAMERA SAMSUNG DIGITAL CAMERA SAMSUNG DIGITAL CAMERA SAMSUNG DIGITAL CAMERA SAMSUNG DIGITAL CAMERA SAMSUNG DIGITAL CAMERA SAMSUNG DIGITAL CAMERA     ZABAWY BADAWCZE MAGNESEM LUTY 2016 R.   SAMSUNG DIGITAL CAMERA SAMSUNG DIGITAL CAMERA SAMSUNG DIGITAL CAMERA SAMSUNG DIGITAL CAMERA SAMSUNG DIGITAL CAMERA ZABAWY ZIMĄ  SAMSUNG DIGITAL CAMERA SAMSUNG DIGITAL CAMERA SAMSUNG DIGITAL CAMERA SAMSUNG DIGITAL CAMERA SAMSUNG DIGITAL CAMERA SAMSUNG DIGITAL CAMERA SAMSUNG DIGITAL CAMERA SAMSUNG DIGITAL CAMERA SAMSUNG DIGITAL CAMERA WSPÓLNA ZABAWA Z KOLEGAMI Z GIMNAZJUM SAMSUNG DIGITAL CAMERA SAMSUNG DIGITAL CAMERA SAMSUNG DIGITAL CAMERA SAMSUNG DIGITAL CAMERA SAMSUNG DIGITAL CAMERA SAMSUNG DIGITAL CAMERA SAMSUNG DIGITAL CAMERA SAMSUNG DIGITAL CAMERA SAMSUNG DIGITAL CAMERA SAMSUNG DIGITAL CAMERA SAMSUNG DIGITAL CAMERA SAMSUNG DIGITAL CAMERA SAMSUNG DIGITAL CAMERA SAMSUNG DIGITAL CAMERA SAMSUNG DIGITAL CAMERA  SAMSUNG DIGITAL CAMERASAMSUNG DIGITAL CAMERA SAMSUNG DIGITAL CAMERA SKĄD SIĘ BIERZE WĘGIEL?

 


DZIEŃ PLUSZOWEGO MISIA DSC_0227 DSC_0230 DSC_0232 DSC_0233 DSC_0237 ____________________________________________________________________________________________________ ZAJĘCIA O POLSCE Zajęcia o Polsce DSC_0212 DSC_0214 DSC_0215 DSC_0226 ____________________________________________________________________________________ ŚWIĘTO NIEPODLEGŁOŚCI 10.11.2015R. DSC01197 DSC01198 ——————————————————————————————————————————-

Promocja chleba na zakwasie - w ramach VII edycjii Ogólnopolskiej Kampanii "Tydzień dobrego chleba i zdrowego stylu życia 2015"

Promocja chleba na zakwasie – w ramach VII edycji Ogólnopolskiej Kampanii „Tydzień dobrego chleba i zdrowego stylu życia 2015”

DSC_0206 DSC_0207 DSC_0209 DSC_0211 _________________________________________________________________ Promujemy zdrowy styl życia – dzieci zaprosiły rodziców do zabaw ruchowych przy muzyce IMG_1207 IMG_1208 IMG_1209 IMG_1210 IMG_1234 IMG_1239 IMG_1246 IMG_1262 Promujemy zdrowy styl życia - dzieci zaprosiły rodziców do zabaw ruchowych przy muzyce ________________________________________________________________

Rogaliki z jabłkiem - warsztaty badawcze z udziałem rodziców

Rogaliki z jabłkiem – warsztaty badawcze z udziałem rodziców

IMG_1256 IMG_1248 IMG_1194 IMG_1187 IMG_1185 IMG_1184 IMG_1177 IMG_1173 IMG_1172 IMG_1171 IMG_1160 IMG_1164 IMG_1168 ______________________________________________________________________________

IMG_1155

„Na stragania” J. Brzechwy – przedsztawienie dla dzieci w wykonaniu rodziców 21.10.2015

IMG_1152IMG_1151IMG_1148IMG_1146   _____________________________________________________________________   DSC_0199DSC_0195DSC_0190 DSC00562 DSC00561 DSC00560 DSC00559 DSC00557 DSC00555 DSC00553 DSC00551 DSC00548 DSC00546 DSC00543 DSC00534 DSC00530 DSC00528