Lista kandydatów przyjętych do Przedszkola Miejskiego BAJKOWY LAS w Tolkmicku.

REKRUTACJA NA ROK SZKOLNY 2021/2022

Drodzy Rodzice!!!

Prosimy o zapoznanie się z materiałami dotyczącymi rekrutacji do przedszkola na rok 2021/2022

HARMONOGRAM  REKRUTACJI

ZESPÓŁ SZKOLNO-PRZEDSZKOLNY PRZEDSZKOLE  MIEJSKIE „Bajkowy Las „

w  TOLKMICKU

ROK SZKOLNY 2021/2022

Lp.Rodzaj czynnościTermin w postępowaniu rekrutacyjnymTermin w postępowaniu uzupełniającym
Kontynuacja edukacji przedszkolnej
  1.  Potwierdzenie woli kontynuacji edukacji na nowy rok szkolny 2021/2022 dla dzieci już uczęszczających do przedszkola i oddziałów przedszkolnych do 26.03.2020 r.  
  Postępowanie rekrutacyjne
1.Złożenie wniosku o przyjęcie do przedszkola wraz z dokumentami potwierdzającymi spełnienie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym    od 08.03.2021 r. do 26.03.2021 r.    od 04.05.2021 r. do 11.05.2021 r.
2.Weryfikacja przez komisję weryfikacyjną wniosków o przyjęcie do przedszkola
 i dokumentów  potwierdzających spełnienie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym, w tym dokonanie przez przewodniczącego komisji rekrutacyjnej czynności, o których mowa w art. 150 ust. 7 ustawy
z dnia 14.12.2016 r. Prawo oświatowe.
      od 30.03.2021 r. do 02.04.2021 r.      od 17.05.2021 r. do 19.06.2021 r.
3.Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanych  09.04.2021 r.  20.06.2021 r.
4.Potwierdzenie  przez rodzica kandydata woli przyjęcia  w postaci pisemnego oświadczeniaod 12.04.2021 r. do 16.04.2021 r.od 21.06.2021 r. do 25.06.2021 r.
5.Podanie do publicznej wiadomości  przez komisję rekrutacyjną listy  kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych  21.04.2021 r.  21.06.2021 r.
6.Podanie do publicznej wiadomości listy kandydatów przyjętych w wyniku postępowania rekrutacyjnego uzupełniającego, jeżeli występują jeszcze wolne miejsca    x    28.08.2021 r.

 Od dnia 08 marca rusza nabór dzieci do Zespołu Szkolno-Przedszkolnego  Przedszkola Miejskiego „Bajkowy Las” w Tolkmicku na rok szkolny 2021/2022.

W związku tym  rodzice dzieci uczęszczających obecnie do przedszkola a chcący, aby dziecko kontynuowało edukację w naszym przedszkolu, powinni złożyć  dokument – potwierdzenie woli kontynuacji edukacji dziecka w roku szkolnym 2021/2022.
Dotyczy roczników 2015, 2016, 2017, 2018.

Dokument ten można pobrać w sekretariacie zespołu lub na stronie internetowej przedszkola strona.bajkowylas.schoolpage.pl należy złożyć  u wychowawców lub w sekretariacie Zespołu Szkolno-Przedszkolnego najpóźniej do dnia  26.03.2021 r.

Zespół Szkolno-Przedszkolny Przedszkole Miejskie „Bajkowy Las” w Tolkmicku prowadzi zapisy dzieci w wieku od 2,5 do 6 lat na 

rok szkolny 2021/2022

 Wydawanie i przyjmowanie wniosków codziennie w sekretariacie Zespołu Szkolno-Przedszkolnego, ul. Szpitalna 6 lub pobranie wniosku  ze strony internetowej Przedszkola- strona.bajkowylas.schoolpage.pl

 w terminie  od 08.03 do 26.03.2021 r. 

w godzinach: od 7.30 do 15.00.

/tel. 055 231-61-46/

Karty do pobrania:

Rekrutacja na rok szkolny 2020/2021

Drodzy Rodzice!

Kolejnym etapem w terminarzu rekrutacji jest złożenie potwierdzenia woli przyjęcia dziecka do przedszkola, stosowny druk można pobrać w sekretariacie Zespołu Szkolno Przedszkolnego lub na stronie internetowej przedszkola.

Potwierdzenie należy  przesłać drogą pocztową, elektroniczną lub złożyć osobiście w sekretariacie Zespołu Szkolno-Przedszkolnego do dnia 17.04.2020 r.

Sekretariat  czynny w godz. 8.00 – 13.00

ul. Szpitalna 6


Zespół Szkolno-Przedszkolny Przedszkole Miejskie „Bajkowy Las” w Tolkmicku prowadzi zapisy dzieci w wieku od 2,5 do 6 lat na  rok szkolny 2020/2021

 Wydawanie i przyjmowanie kart zgłoszeń dziecka codziennie w sekretariacie Zespołu Szkolno-Przedszkolnego, ul. Szpitalna 6 /tel. 055 231-61-46/ w terminie  od 16.03 do 27.03.2020 r. w godzinach: od 7.30 do 15.30.

Karty do pobrania:


Drodzy Rodzice!!!

Prosimy o zapoznanie się z materiałami dotyczącymi rekrutacji do przedszkola na rok 2020/2021

 Od dnia 11 marca rusza nabór dzieci do Zespołu Szkolno-Przedszkolnego  Przedszkola Miejskiego „Bajkowy Las” w Tolkmicku na rok szkolny 2020/2021. W związku tym  rodzice dzieci uczęszczających obecnie do przedszkola a chcący, aby dziecko kontynuowało edukację w naszym przedszkolu, powinni złożyć  dokument – potwierdzenie woli kontynuacji edukacji dziecka w roku szkolnym 2020/2021. Dotyczy roczników 2014, 2015, 2016, 2017.

Dokument ten można pobrać w sekretariacie zespołu lub na stronie internetowej przedszkola i należy złożyć  u wychowawców lub dyrektora Zespołu Szkolno-Przedszkolnego najpóźniej do dnia  27.03.2020 r.

Druk potwierdzenia można pobrać w sekretariacie Zespołu szkolno-Przedszkolnego lub na stronie internetowej.

DRUK-Potwierdzenie woli zapisu do przedszkolaUWAGA!!!

 Niezłożenie przez rodziców/opiekunów prawnych potwierdzeń woli kontynuacji edukacji w przedszkolu (pkt. 1 harmonogramu) oraz potwierdzeń woli edukacji w przedszkolu dziecka zakwalifikowanego (pkt. 5 harmonogramu) w wymaganych terminach jest równoznaczne z rezygnacją z uczęszczania dziecka do przedszkola  w roku szkolnym 2020/2021.

Dyrekcja Zespołu Szkolno-Przedszkolnego


Rekrutacja na rok szkolny 2019/2020


LISTA DZIECI PRZYJĘTYCH DO POSZCZEGÓLNYCH GRUP

GRUPA I

„ORZESZKI”

NAUCZYCIEL PROWADZĄCY: Magdalena Chmielewska

 1. Chmielewska Judyta Weronika
 2. Czenkusz Jan
 3. Galikowski Marcel
 4. Kamińska Gabriela
 5. Kamińska Nikola
 6. Kluczkowska Wiwiana
 7. Koniecko Zuzanna
 8. Legiewicz Klaudia
 9. Niemiec Zofia
 10. Osiak Klaudia
 11. Ostrowska Agata
 12. Panasko Bartosz
 13. Podborowski Stanisław
 14. Rogowska Bogna
 15. Rudak Adam
 16. Siemaszko Maja
 17. Stołycia Emilia
 18. Ściseł Piotr
 19. Treder Sebastian
 20. Ulidowska Julia
 21. Waśkowski Adam
 22. Węgrzynowska Anita
 23. Wronkowski Tymon
 24. Żebrowski Tymon

GRUPA II

„MUCHOMORKI”

NAUCZYCIEL PROWADZĄCY: Karolina Zagaja

                                                      Kamila Charytoniuk

 1. Brzeziński Alan
 2. Chmielewska Maja
 3. Czenkusz Zofia Małgorzata
 4. Gaj Filip
 5. Gąska Kornelia
 6. Jernat Liliana Maria
 7. Kurszewski Marcel
 8. Lubowicka Judyta
 9. Miszkowicz Maria
 10. Nienierza Igor
 11. Nienierza Laura
 12. Ostrowska Kornelia
 13. Panasko Lena
 14. Podborowski Jan
 15. Podgórski Alex
 16. Rozalska Julia
 17. Sierzputowski Wojciech
 18. Stołycia Aurelia
 19. Szagała Jan
 20. Szewczyk Jerzy
 21. Szlitter Julia
 22. Tchorzewski Mateusz
 23. Ulidowska Lena
 24. Urbanowicz Seweryn Jan
 25. Wójcik Maksymilian

GRUPA III

„JAGÓDKI”

NAUCZYCIEL PROWADZĄCY: Irena Olszewska

 1. Bralewski Miłosz
 2. Fabiszewska Blanka
 3. Fiedorowicz Łucja Maja
 4. Gabiec Julian
 5. Hyra Zofia Wanda
 6. Jarzyna Amelia
 7. Kurek Franciszek
 8. Kurszewski Maksymilian
 9. Machcińska Karolina
 10. Miszkowicz Maksymilian
 11. Nowicki Franciszek
 12. Rosiak Hanna Małgorzata
 13. Różeńska Pola
 14. Różeński Antoni
 15. Siedlecka Wiktoria
 16. Siedlecki Alan
 17. Sulińska Aleksandra
 18. Szulc Dawid
 19. Szwarc Maria
 20. Uhryn Marcel
 21. Waś Karolina
 22. Wielesik Szymon
 23. Wiśniewska Jessica
 24. Zagaja Adam
 25. Zbiciak Elżbieta

GRUPA IV

„POZIOMKI”

NAUCZYCIEL PROWADZĄCY: Irena Popowicz

 1. Bralewski Wiktor Ryszard
 2. Charyton Jan
 3. Chiliński Jan
 4. Chojnowska Maria
 5. Czenkusz Ignacy
 6. Dzierżawski Wiktor
 7. Fiedorowicz Antoni Stanisław
 8. Golec Adrian Sebastian
 9. Greń Nikola
 10. Idzikowski Tomasz
 11. Jarzyna Lena
 12. Kopania Liliana
 13. Machciński Kajetan
 14. Maćkiewicz Kacper Wojciech
 15. Majkowska Lena
 16. Mierzejek Szymon
 17. Mnich Jakub
 18. Podborowska Natalia
 19. Sobieszczański Gabriel
 20. Szulc Mateusz
 21. Walczyk Alan

Lista przyjętych do Przedszkola „ Bajkowy Las” w Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Tolkmicku 2019/2020

 1. Bralewski Miłosz
 2. Bralewski Wiktor Ryszard
 3. Brzeziński Alan
 4. Charyton Jan
 5. Chmielewska Judyta Weronika
 6. Chmielewska Maja
 7. Chojnowska Maria
 8. Chyliński Jan
 9. Czenkusz Ignacy
 10. Czenkusz Jan
 11. Czenkusz Zofia Małgorzata
 12. Dzierżawski Wiktor
 13. Fabiszewska Blanka
 14. Fiedorowicz Antoni Stanisław
 15. Fiedorowicz Łucja Maja
 16. Gabiec Julian
 17. Gaj Filip
 18. Galikowski Marcel
 19. Gąska Kornelia
 20. Golec Adrian Sebastian
 21. Hyra Zofia Wanda
 22. Idzikowski Tomasz
 23. Jarzyna Amelia
 24. Jarzyna Lena
 25. Jernat Liliana Maria
 26. Kamińska Gabriela
 27. Kluczkowska Wiwiana
 28. Koniecko Zuzanna
 29. Kopania Liliana
 30. Kurek Franciszek
 31. Kurszewski Maksymilian
 32. Kurszewski Marcel
 33. Lubowicka Judyta
 34. Machcińska Karolina
 35. Machciński Kajetan
 36. Maćkiewicz Kacper Wojciech
 37. Majkowska Lena
 38. Mierzejek Szymon
 39. Miszkowicz Maksymilian
 40. Miszkowicz Maria
 41. Mnich Jakub
 42. Niemiec Zofia
 43. Nienierza Igor
 44. Nienierza Laura
 45. Nikola Greń
 46. Nowicki Franciszek
 47. Osiak Klaudia
 48. Ostrowska Agata
 49. Ostrowska Kornelia
 50. Panasko Bartosz
 51. Panasko Lena
 52. Podborowska Natalia
 53. Podborowski Jan
 54. Podborowski Stanisław
 55. Podgórski Alex
 56. Rogowska Bogna
 57. Rosiak Hanna Małgorzata
 58. Rozalska Julia
 59. Różeńska Pola
 60. Różeński Antoni
 61. Rudak Adam
 62. Siedlecka Wiktoria
 63. Siedlecki Alan
 64. Siemaszko Maja
 65. Sierzputowski Wojciech
 66. Sobieszczański Gabriel
 67. Stołycia Aurelia
 68. Stołycia Emilia
 69. Sulińska Aleksandra
 70. Szagała Jan
 71. Szewczyk Jan
 72. Szlitter Julia
 73. Szulc Dawid
 74. Szulc Mateusz
 75. Szwarc Maria
 76. Ściseł Piotr
 77. Tchorzewski Mateusz
 78. Treder Sebastian
 79. Uhryn Marcel
 80. Ulidowska Julia
 81. Ulidowska Lena
 82. Urbanowicz Seweryn Jan
 83. Walczyk Alan
 84. Waś Karolina
 85. Waśkowski Adam
 86. Węgrzynowska Anita
 87. Wielesik Szymon
 88. Wiśniewska Jessica
 89. Wójcik Maksymilian
 90. Wronkowski Tymon
 91. Zagaja Adam
 92. Zbiciak Elżbieta
 93. Żebrowski Tymon

Zespół Szkolno-Przedszkolny Przedszkole Miejskie „Bajkowy Las” w Tolkmicku   prowadzi zapisy dzieci w wieku od 2,5 do 6 lat na  rok szkolny 2019/2020

 Wydawanie i przyjmowanie kart zgłoszeń dziecka codziennie w sekretariacie Zespołu Szkolno-Przedszkolnego, ul. Szpitalna 6,

/tel. 055 231-61-46/ w terminie  od 11.03 do 23.03.2019 r.

w godzinach: od 7.30 do 15.30   w sekretariacie Zespołu Szkolno-Przedszkolnego.

Potwierdzenie proszę zwrócić do przedszkola do dnia 12.04.2019 r.

Karty do pobrania:

HARMONOGRAM  REKRUTACJI

ZESPÓŁ SZKOLNO-PRZEDSZKOLNY PRZEDSZKOLE  MIEJSKIE

„Bajkowy Las „ w  TOLKMICKU

ROK SZKOLNY 2019/2020

L.P.  Rodzaj czynności Terminy w postępowaniu
rekrutacyjnym uzupełniającym 
Etap wstępny – P otwierdzenie woli kontynuacji edukacji na nowy rok szkolny  dla dzieci już uczęszczających do przedszkola do 23.03.2017 r.
1. Nabór wniosków dla dzieci nowych wraz z dokumentami potwierdzającymi spełnianie przez kandydata kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym od 11.03.2019 r. do 22.03.2019 r. od 03.06.2019 r. do 14.06.2019 r.
2. Postępowanie rekrutacyjne z uwzględnieniem procedury odwołań- Posiedzenie Komisji Rekrutacyjnej od 27.03.2019 r. do 39.03.2019 r. od 17.06.2019 r. do 19.06.2019 r.
3. Podanie do publicznej wiadomości listy dzieci przyjętych i nieprzyjętych 02.04.2019 r. 21.06.2019 r.
4. Potwierdzenie woli edukacji dziecka przyjętego  do przedszkola (pisemne oświadczenie wg. wzoru) od 03.04.2019 r. do 12.04.2019 r. od 21.06.2019 r. do 26.06.2019 r.
5. Podanie do publicznej wiadomości  przez komisje rekrutacyjną listy  dzieci przyjętych i nieprzyjętych 15.04.2019 r. 28.06.2019 r.
6. Podanie do publicznej wiadomości listy kandydatów przyjętych w wyniku postępowania rekrutacyjnego uzupełniającego jeżeli występują jeszcze wolne miejsca x 29.08.2019 r.

UWAGA!!!

 Niezłożenie przez rodziców/opiekunów prawnych potwierdzeń woli kontynuacji edukacji
w przedszkolu (pkt. 1 harmonogramu) oraz potwierdzeń woli edukacji w przedszkolu dziecka zakwalifikowanego (pkt. 5 harmonogramu) w wymaganych terminach jest równoznaczne z rezygnacją
 z uczęszczania dziecka do przedszkola  w roku szkolnym 2019/2020.

REKRUTACJA NA ROK SZKOLNY 2019/2020

Drodzy Rodzice!!!

Prosimy o zapoznanie się z materiałami dotyczącymi rekrutacji do przedszkola na rok 2019/2020

 Od dnia 11 marca rusza nabór dzieci do Zespołu Szkolno-Przedszkolnego  Przedszkola Miejskiego „Bajkowy Las” w Tolkmicku na rok szkolny 2019/2020. W związku tym  rodzice dzieci uczęszczających obecnie do przedszkola a chcący, aby dziecko kontynuowało edukację w naszym przedszkolu, powinni złożyć  dokument- potwierdzenie woli kontynuacji edukacji dziecka w roku szkolnym 2019/2020. Dotyczy roczników 2013, 2014, 2015, 2016.

Dokument ten można pobrać w sekretariacie zespołu lub na stronie internetowej przedszkola i należy złożyć  u wychowawców lub dyrektora Zespołu Szkolno-Przedszkolnego najpóźniej do dnia  23.03.2019 r.

Druk potwierdzenia można pobrać w sekretariacie Zespołu szkolno-Przedszkolnego lub na stronie internetowej.


 
WYNIKI REKRUTACJI

lista dzieci 1

  lista 2   lista 3

___________________________________________________________________________________________________

Uprzejmie informujemy, że rodzice , których dzieci  otrzymały miejsce w przedszkolu w rekrutacji na rok szkolny 2018/2019, powinni dopełnić obowiązku potwierdzenia zapisu dziecka do przedszkola  w dniach od  05.04.2018  do  13.04.2018 r.

W przypadku, gdy rodzic nie dostarczy w/w dokumentu, dziecko zostanie skreślone z listy dzieci przyjętych.

Druk potwierdzenia można pobrać w przedsionku, kancelarii przedszkola lub na stronie internetowej.

DRUK-Potwierdzenie woli zapisu do przedszkola

_______________________________________________________________________________

Przedszkole Miejskie “Bajkowy Las” w Tolkmicku   prowadzi zapisy dzieci w wieku od 2,5 do 6 lat

na  rok szkolny 2018/2019

 Wydawanie i przyjmowanie kart zgłoszeń dziecka codziennie w siedzibie Przedszkola, ul. Portowa 4,

/tel. 055 231-61-47/ w terminie  od 12.03 do 23.03.2018 r.

w godzinach: od 9.00 do 15.00   w kancelarii lub księgowości przedszkola.

Karty do pobrania:

Oświadczenie o samotnym wychowywaniu dziecka 2018-2019

Oświadczenie o wielodzietmości rodziny 2018-2019

Oświadczenie -obowiazek szkolny dla dzieci 6-letnich

Wniosek o przyjęcie do przedszkola 2018-2019

_____________________________________________________________________________________________________

HARMONOGRAM  REKRUTACJI

PRZEDSZKOLE  MIEJSKIE „Bajkowy Las „ W  TOLKMICKU

ROK SZKOLNY 2018/2019

L.P.  Rodzaj czynności Terminy w postępowaniu
rekrutacyjnym uzupełniającym 
Etap wstępny – Potwierdzenie woli kontynuacji edukacji na nowy rok szkolny  dla dzieci już uczęszczających do przedszkolado 09.03.2017 
 1.  
Nabór wniosków dla dzieci nowych wraz z dokumentami potwierdzającymi spełnianie przez kandydata kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym 12.03.2018 – 23.03.2018   04.06.2018- 15.06.2018
 1.  
Postępowanie rekrutacyjne z uwzględnieniem procedury odwołań- Posiedzenie Komisji Rekrutacyjnej 28.03.2018-30.03.2018  18.06.2018-20.06.2018
 1.  
Podanie do publicznej wiadomości listy dzieci przyjętych i nieprzyjętych 04.04.2018 21.08.2018
 1.  
Potwierdzenie woli edukacji dziecka przyjętego  do przedszkola (pisemne oświadczenie wg. wzoru) 05.04.2018 – 13.04.2018 25.08.2018-28.08.2018 
 1.  
Podanie do publicznej wiadomości  przez komisje rekrutacyjną listy  dzieci przyjętych i nieprzyjętych   16.04.2018 02.07.2018

 

UWAGA!!!  Niezłożenie przez rodziców/opiekunów prawnych potwierdzeń woli kontynuacji edukacji w przedszkolu (pkt. 1 harmonogramu) oraz potwierdzeń woli edukacji w przedszkolu dziecka zakwalifikowanego (pkt. 5 harmonogramu) w wymaganych terminach jest równoznaczne z rezygnacją z uczęszczania dziecka do przedszkola  w roku szkolnym 2018/2019.

_______________________________________________________________________________________________________

Drodzy Rodzice dzieci uczęszczających do przedszkola

 

Od dnia 12 marca rusza nabór dzieci do Przedszkola Miejskiego „Bajkowy Las” w Tolkmicku na rok szkolny 2018/2019. W związku tym  rodzice dzieci uczęszczających obecnie do przedszkola a chcący, aby dziecko kontynuowało edukację w naszym przedszkolu, powinni złożyć  dokument- potwierdzenie woli kontynuacji edukacji dziecka w roku szkolnym 2018/2019. Dotyczy roczników 2012, 2013, 2014, 2015.

Dokument ten można pobrać u wychowawcy, dyrektora lub na stronie internetowej przedszkola i należy złożyć  u wychowawców lub dyrektora najpóźniej do dnia  09.03.2018 r.

Dyrektor- Grażyna  Burcewicz

wzór potwierdzenia woli kontynuacji edukacji-1

 

 

Font Resize
Wysoki kontrast